RU EN

Jonas Beliauskas. Kalba Socialistinio Liaudies Fronto mitinge prie LR Vyriausybės rūmų

2013-09-22

Gerbiamieji, 

Apart to, apie ką čia dabar labai daug šnekama, aš norėčiau papildyti dar vienu labai svarbiu momentu, ir tai būtinai turėtų būti įteisinta įstatymu. 

Esmė tokia, kad dujų kiekiai, kaip dabar prognozuojama kažkur tai 20-čiai, 30-čiai, o gal net 40-čiai metų patenkintų Lietuvos poreikius.Jeigu bus parduodama į bendrą rinką, reiškia per pora trejeta metų tų dujų neliks. Apie tai dabar jau šnekama ir oficialiose instancijose. Sakoma, kad Lietuvos skalūninių dujų gali užtekti tiktai porai metų. 

Tos dujos galų gale yra bendras Lietuvos turtas. Todėl būtina: 

1.Dar viena papildoma įstatymų pataisa, remiantis Lietuvos Konstitucijos 47-ju straipsniu, kad Lietuvoje išgautos skalūninės dujos būtų naudojamos tiktai Lietuvos poreikiams, be jokių eksportų, be jokių išpumpavimų į užsienius per tuos bendruosius didžiuosius tinklus, kaip Konstitucijos garantuota išimtinė Lietuvos respublikos nuosavybė.

2.Skalūninių dujų žvalgybai ir gavybai Lietuvoje, pradedant konkursu „Ševronui“ suteikiama monopolisto teisės, o tai prieštarauja Lietuvos Konstitucijos 46-jam straipsniui. 

3.Paruoštos įstatymų pataisos, kiekviename „Ševrono“ gręžinyje leidžia palikti po 500 kūbinių metrų pavojingų teršalų. Kiek bus tų gręžinių, niekas nežino. Patikimų metodikų paliktų teršalų kiekio matavimui nenumatyta. Todėl niekas negali garantuoti net ir šitų, tikrai nusikalstamų pataisų vykdymo. 

Priedo, į „Ševrono“ gręžinių požemius bus supumpuoti milžiniški, užteršto „Ševrono“ atvežtais nuodingais chemikalais, Lietuvoje išgauto vandens kiekiai, kurie vargu, ar kada betiks tolimesniam kaip vandens panaudojimui. Ir tai prieštarauja Lietuvos Konstitucijos 54-jam straipsniui. 

Reikalaujame, nepasirašyti jokių įsipareigojančių sutarčių ar kitų įpareigojančių dokumentų su „Ševronu“, kol nebus rasti ir įteisinti patenkinami bei priimtini aukščiau išdėstytų problemų sprendimai. 

Ačiū už dėmesį...