RU EN

Iš SLF Prezidiumo nutarimo „Dėl kiekvieno partijos nario įsitraukimo į rinkiminę agitaciją“

2012-10-07

Iki Seimo rinkimų liko keletas dienų. Konkurencija rinkimuose – didelė (dalyvauja 18 partinių sąrašų). Rinkėjus įtakoja už didelius finansus nuperkamos reklamos priemonės. Pasitelkiamas ir administracinis resursas (dalis seniūnų, merų, savivaldybių tarnautojų, kt.). 

Nepaisant šito, SLF kovoja toliau. Nes žino, už ką. Už tiesą ir darbą. Prieš melą, apgaulę, konservatorius - ir jų parankinius. Už teisingumą ir prieš skurdintojus. 

Šiuo požiūriu esame vienintelė nesisteminė, nekapitalistinė, neprijaukinta partija – tikra darbo žmonių partija. 

Tačiau rinkimus laimi ne atskiri partijos nariai, o visas narių kolektyvas. Rinkimai – kiekvieno partijos nario aktyvizacijos kulminacija. Uždavinį – įveikti 5 procentų barjerą, t. y. apytikriai 70 000 balsų po visą Lietuvą – galime įveikti tik visi drauge. 

Kiekvienas partijos narys, ypač tas, kuris nėra apkrautas SLF Centrinio rinkimų štabo konkrečiomis užduotimis (vadovavimas, agitacinės medžiagos leidyba, buhalterija ir pan.), turi stengtis atnešti į bendrą katilą tam tikrą skaičių balsų. 

Vienas iš pagrindinių agitacijos metodų tokiai partijai kaip SLF šiame etape – tai tiesioginis kontaktas su žmonėmis. Jis, jeigu gerai organizuotas, kompensuoja didesnių lėšų stoką. Tai įrodyta daugybės partijų ir šalių pavyzdžiais. (Tiesioginis kontaktas – tai gyvas arba telefoninis pokalbis su atskiru žmogumi.) 

Reikia suprasti paprastą dalyką – niekas kitas, išskyrus kiekvieną atskirą partijos narį, neatneš partijai jai šiuo metu dar trūkstamų balsų. 

Esminis argumentas už mūsų partiją – kovoj už darbo žmonių interesus mes neparsiduodame už gardesnio valgio šaukštą. 

Tad, socialistai-frontininkai – pirmyn į kovą, pirmyn į darbą! 

Už Lietuvą be konservatorių, vagių ir oligarchų! 

Už tiesą ir darbą! 

SLF infocentras

2012. 10. 06.