RU EN

Iš Latvijos deportuoti keturi Lietuvos antifašistai (atnaujinta)

2016-03-16

Kovo 16 d., 8 val. ryto Latvijos teritorijoje sulaikyti iš Lietuvos  į Rygą vykę keturi Lietuvos Respublikos piliečiai: Socialistinio liaudies fronto (SLF) pirmininko pavaduotojas, žurnalistas G. Grabauskas; SLF narys, "Lietuva be nacizmo" Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas H. Juodiška; Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos vadovas D. Šulcas ir judėjimo "Vytis" narys B. Mikulėnas. Jie vyko stebėti neonacistų parado kasmet tradiciškai vykstančio Rygoje. 

Buvo planuota parengti reportžą bei  palaikyti Latvijos antifašistus, kurie tą dieną rengė piketus prieš šį skandalingą renginį.

Lietuvos antifašistai ilgą laiką buvo laikomi mašinoje, nuo 10 val. 10 min. buvo pradėti teikti oficialūs raštai dėl visų keturių asmenų išsiuntimo argumentuojant tuo, kad jie kelia grėsmę Latvijos Respublikai.

Apie 11 val. buvo grąžinti asmens dokumentai ir primygtinai pasakyta kuo greičiau palikti Latvijos teritoriją. 

Kaip pranešė Latvijos europarlamentarė Tatjana Ždanok, kovo 15 d. iš Latvijos deportuoti aštuoni  Vokietijos piliečiai - žurnalistai antifašistai. Turima duomenų ir apie kitų šalių asmenis, vykusius stebėti skandalingo parado, deportacijas.

Artimiausiu metu informacija bus patikslinta ir papildyta.

***

Kovo 15-16 dienomis iš Latvijos deportuoti iš įvairių šalių vykę antifašistai

Kovo 15-16 dienomis sulaikyti ir deportuoti iš Latvijos ir kai kurie kiti antifašistai- keli Rusijos, Vokietijos ir Izraelio piliečiai. Be to, neofašistų parado metu buvo sulaikytas pažangus britų žurnalistas G. Filipsas. Policijos pareigūnai jį sulaikė ir uždarė į mikroautobusą, jis išvežtas į policijos nuovadą. Atimta ir G.Filipso videokamera. Kaip pranešė Latvijos europarlamentarė T.Ždanok, dar kovo 15 d. iš Latvijos teritorijos deportuoti aštuoni iš Vokietijos atvykę antifašistai.

Rygoje nuo 10.30 vyko didžiulis neofašistų paradas. Latvijos antifašistai rengė protesto piketus prieš šį skandalingą renginį, kuriame garbinami Antrojo pasaulinio karo metais kartu su vokiečių okupantais aktyviai veikę latvių esesininkai, buvo nešami įvairių nacistinių nusikaltėlių portretai. Piketuose dalyvavo J.Korenas, J.Kuzinis, J.Zaicevas, A. Berezovskaja ir kiti vietos visuomenininkai, žmogaus teisių gynėjai, antifašistai.

Baltijos kraštuose vėl atgimsta fašizmas

Lietuvos, Vokietijos bei kitų šalių antifašistų išvarymas iš Latvijos, Rygos centre įvykdytas britų žurnalistų G.Filipso areštas– tai dar vienas ryškus Baltijos kraštuose regimo fašizmo atgimimo požymis. Be to, vyksta pastovūs neofašistų paradai, neofašistinių grupuočių lyderiai jau atvirai grasina jiems nepatinkantiems piliečiams, atkakliai nėra šalinami nacistinių nusikaltėlių paminklai bei kiti tokių kruvinų ,,didvyrių“ vardais pavadinti objektai. Ir pastarųjų trijų metų bėgyje naikinamos kovoje prieš fašizmą žuvusių Lietuvos patriotų vardais pavadintos gatvės, aikštės, paminklai. Naikinami ir kai kurie su žinomais kūrėjais intelektualais susiję objektai (to pavyzdys-2013 m. rudenį slapta naktį pašalintas daugelį metų Vilniaus centre buvęs L. Giros paminklas). Tiesa, daug piliečių priešinasi tokiems procesams. Štai visai neseniai-vasario pabaigoje Kupiškio gyventojai pasisakė apklausoje dėl to –keisti ar nekeisti fašistų nužudytų P. Pajarskio ir B. Žekonio vadais pavadintų gatvių (P. Pajarskis žuvo nuo hitlerininkų kulkų Biržų rajone 1942 m. kovo mėnesį, o dailininkas antifašistas B. Žekonis 1944 m. gegužės mėnesį buvo gestapininkų suimtas ir neužilgo sušaudytas Kaune IX forte). Nugalėjo šių patriotų rėmėjai, dauguma kupiškiečių pasisakė už tai, kad ir toliau turi likti dabartiniai gatvių pavadinimai. Jau pritilo ir V.Montvilos (šis poetas antifašistas sušaudytas baltaraiščių Kaune 1941 m .liepą) vardo gatvės esančios Kauno pakraštyje, panaikinimo šalininkai.

Giedrius Grabauskas

 Deport-1_640x480

Deport-2_640x480