RU EN

III-iajame SLF suvažiame - vadovybės rinkimai, rinkimų programa ir sąrašai

2012-07-25

Šeštadienį, liepos 21-ąją, istorinio Liaudies Seimo susirinkimo 1940 m. dieną, SLF surengė savo III-iąjį suvažiavimą gamtoje, Vilniaus rajone. 

Pradžioje pirmininkas Algirdas Paleckis atsiskaitė už partijos veiklą nuo II-ojo suvažiavimo (2010 m. gruodį) iki dabar. Pasak jo, ideologijos srityje partijai pavyko savo veiksmais parodyti, kad SLF - vienintelė partija Lietuvoje, nuosekliai astovaujanti darbo liaudį ir pasisakanti prieš barbarišką kapitalizmą. Esame už socializmą, už mokslinę pasaulėžiūrą, kuri užtikrina daugumos žmonių esminių poreikių tenkinimą, t. y. tai, ko nesugeba padaryti kapitalizmas (nemokama medicina, mokslas, būstas, visuotinas užimtumas, mažos kainos ir t. t.) 

Partijos identitetas aiškus - ir tai svarbu. Partijų daug, Frontas - vienas. Kapitalistinių Elito Partijų daug - Socialistinis Liaudies Frontas - vienas. 

Organizacinėje srityje partija stiprino skyrius visoje Lietuvoje, tačiau čia dar daug reikia padaryti. Protestiniame klasių kovos judėjime SLF - viena ryškiausių partijų. Daug dar reikia padaryti darbo su profsąjungomis ir jaunimu sferose. O SLF užsienio ryšių stiprėjimą paliudijo suvažiaviman atvykusios broliškos partijos iš Graikijos, Lenkijos ir Latvijos. Konservatorių surengtas A. Paleckio teismas tapo jo sumanytojų fiasko – visas pasaulis išvydo, kaip parazitinis, išnaudotojiškas (ir turintis ką slėpti) kapitalistinis režimas Lietuvoje nusimetė demokratijos kaukę ir net ėmėsi persekioti sausio 13-osios liudininkus… 

Tačiau, pasak A. Paleckio, esame tik kelio pradžioje ir dar daug reikia atklikti. Suvažiavimo delegatai balsavimo keliu SLF veiklą įvertino "gerai". 

Toliau vyko partijos vadovybės rinkimai naujai dviejų metų kadencijai. Pirmininku perrinktas Algirdas Paleckis, pavaduotojais ir prezidiumo nariais - Michailas Bugakovas (ideologija), Karlis Bilansas (organizaciniai klausimai), Algis Kalašnikovas (kontrolės komisijos pirmininkas) ir Edikas Jagelavičius (jaunimas). Taip pat išrinkta nauja partijos taryba, į kurią be prezidiumo narių išrinkti skyrių pirmininkai ir du buvę partijos vadovai - Mindaugas Stakvilevičius ir Giedrius Petružis. 

Suvažiavimas aprobavo SLF rinkimų programos kontūrus. Programos akcentai - ekonomikos reguliavimas ir planavimas, kainų mažinimas, realiai nemokama medicina ir mokslas, normalūs santykiai su Rusija, kiti punktai. Programa lakoniška (21 punktas) ir aiškiai atstovaujanti ne kapitalą, o darbą. Redakcinei komisijai pavesta galutinai suredaguoti programos tekstą. 

Delegatų diskusijose išryškėjo žemės nepardavimo užsieniečiams idėjos svarba bei didelis skepsis dėl kapitalistinio ir neskaidraus atominės elektrinės projekto. 

Suvažiavime taip pat sudarytas kol kas abėcėlinis SLF sąrašas daugiamandatėje ir vienmandatėje apygardose. SLF pirmininkas A. Paleckis iškeltas vienoje iš Vilniaus miesto apygardų. 

Delegatai taip pat pavirtino SLF kandidatų į Siemą pasižadėjimo tekstą, kuriame įsipareigojama išrinkimo į Seimą atveju nepalikti SLF frakcijos ir vykdyti SLF kolektyvinių organų sprendimus, o didelę išpūstos Seimo nario algos dalį skirti SLF kaip darbo žmonių partijos reikmėms. 

Pabaigoje SLF suvažiavimo delegatai priėmė Kreipimąsis į Lietuvos žmones. (Bus paskelbtas atskirai).

SLF Infocentras