RU EN

Giedrius Grabauskas. Oligarchinė nacistinė ,,revoliucija” skaldo Ukrainą

2014-03-14

Daugelio Lietuvos žmonių dėmesys nuo šių metų pradžios nukreiptas į Ukrainą. Nuo vasario 18 dienos, kai šioje šalyje prasidėjo itin dramatiški įvykiai, šis dėmesys dar labiau sustiprėjo. Vasario 18-22 dienomis per neonacistinių jėgų vykdytą ginkluotą perversmą daug žmonių žuvo, sudeginta ir nuniokota daugybė pastatų. Smurtas tęsiasi ir toliau. Gindamiesi nuo tokių grėsmių, Krymo valdžios struktūros ir vietiniai savigynos būriai nuo vasario pabaigos perėmė faktinę Krymo Respublikos kontrolę. Nuo vasario pabaigos dramtiški įvykiai prasidėjo ir įvairiuose Rytų Ukrainos vietose-vyko stambūs susirėmimai tarp neonacistų ir vietinių patriotinių organizacijų, nacistai vykdė nužudymus, padegimus, plėšimus. Laikinosios Ukrainos vyriausybės atsiusti saugumiečiai pradėjo areštuoti Rytų Ukrainos kraštų valdžios atstovus dėl tariamo separatizmo organizavimo.

Neva, dėl stojimo į ES prasidėję neramumai peraugo į ginkluotą perversmą

Dar 2013 metų lapkričio mėnesį Ukrainoje prasidėjo neramumai, susiję su tuo, kad kelios opozinės partijos kategoriškai reikalavo, jog Ukrainos prezidentas V.Janukovyčius pasirašytų asociacijos sutartį su Europos Sąjunga. Kai V.Janukovyčius apsisprendė, jog sutarties nepasirašys, prasidėjo masinės riaušės, o opozicijos lyderiai - O.Tagnibokas, V.Klyčko, A.Jaceniukas, D.Jarošas pradėjo atvirai grasinti.

Smurtas ypač pasireiškė nuo šių metų vasario pradžios. Ginkluoti neonacistų būriai Kijeve pradėjo pulti specialiųjų pajėgų ,,Berkut“ pareigūnus, užiminėti valdžios pastatus. O vasario 18-22 dienomis prasidėjo ginkluotas perversmas, jo metu žuvo virš 100 žmonių, užgrobta ir sudeginta daug pastatų. Vasario 22 dieną prezidentas V.Janukovyčius pasitraukė iš Kijevo, išvyko į Charkovą, o iš ten į Krymą. Kovo pradžioje jis atvyko į Rusiją, apsistojo Rostove prie Dono. Laikinuoju Ukrainos prezidentu neteisėtai paskelbtas A.Turčinovas, o laikinosios vyriausybės vadovu paskirtas A.Jeceniukas. 

Ukrainoje ir toliau tęsėsi brutalūs smurto veiksmai- štai vasario 25 dieną grupė smogikų įsiveržė į netoli Kijevo esantį Ukrainos Komunistų partijos vadovo P.Simonenko namą, išvarė žmoną ir namą padegė. Puolami ir mušami socialistai, komunistai, milicijos pareigūnai, specialiųjų ,,Berkut“ pajėgų pareigūnų giminaičiai. Įsilaužiama ir į jų butus, namus, vykdomi plėšimai ir padegimai. Įvairiose Ukrainos vietose nuversti Lenino paminklai, Kutuzovo paminklas, išniekinti tarybinių karių kapai. Kovo 2 dieną neonacistai Charkove užpuolė ir nužudė vieną iš aktyviausių Lenino paminklo gynėjų, 65 metų pensininkę.

Kovo 8 dieną Ukrainoje prasidėjo žydų pogromai. Kijeve šaukdami šūkius ,,muškim žydus“ nacistai užpuolė ir sumušė žydų kilmės kompozitorių bei visuomenės veikėją Janą Tabačniką. Kijeve užpulti ir sumušti dar visą eilė žydų. Padegtas aktyvios organizacijos ,,Pasaulis be nacizmo“ narės A. German tėvų butas. Zaporožėje prie vietos sinagogos atvykę nacistiniai smogikai kirviu sukapojo duris. Ternopolyje šaukdami antisemitinius šūkius, grupė asmenų mušė žydus, nusiaubė ir apiplėšė jų butus.

Istoriniai aspektai: kaip susiformavo dabartinė Ukraina?

Labai svarbūs ir istoriniai aspektai. XX amžiaus pradžioje Ukraina užėmė daug mažesnę teritoriją. V.Leninas 1922 metais palaikė planą, pagal kurį buvo įkurta TSRS sudėtyje esanti Ukrainos respublika. 1939 metais į jos sudėtį įtraukta ir iš Lenkijos perimta Vakarų Ukraina (ilgai buvusi Austrijos - Vengrijos imperijos sudėtyje, o nuo 1920 metų įtraukta į Lenkijos sudėtį). 1954 metais N.Chruščiovo iniciatyva prie Ukrainos prijungtas iki tol Rusijos sudėtyje buvęs Krymas.

Beje, žvelgiant į Lietuvoje šiuo metu keliamą isteriją del Krymo, kad neva šis kraštas turi priklausyti tik Ukrainai ir negali jungtis prie Rusijos, verta prisiminti Lietuvos istoriją. Štai Klaipėdos krašto atsiėmimas-kaip jis įvyko? 1923 metų sausio mėnesį Lietuvos kariškiai, Šaulių sąjungos nariai bei saugumiečiai įžengė į Klaipėdos kraštą ir greitai jį užėmė. Kilo didelis tarptautinis skandalas, bet po kurio laiko tarptautinės organizacijos pripažino Klaipėdos prijungimą prie Lietuvos kaip teisėtą.

Naujoje valdžioje-scientologai, nacistų lyderiai ir oligarchai

Verta pasidomėti, koks gi naujosios valdžios sąstatas? Tai tikrai įdomu, nes čia yra tokių ,,perliukų“ kaip premjeras Arsenijus Jaceniukas –scientologų sektos narys. Ši sekta žinoma kaip pavojinga totalitarinė sekta, užsiimanti reketu, sukčiavimais, špionažu bei nuožmiu iš sektos pasitraukusių narių ar jiems neįtinkančių žmonių persekiojimu. Naujasis vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas (Avakianas)-tarptautinis aferistas, ilgai buvęs Interpolo paieškoje, pusantro mėnesio praleidęs Italijos kalėjime, iš jo paleistas tik po CŽV įsikišimo. Vicepremjero pareigas užima rusofobijos kurstymu pasižymėjęs neonacistinės partijos ,,Svoboda“ narys O.Syčas. Generalinio prokuroro poste nuo vasario pabaigos įsitvirtino irgi partijos ,,Svoboda“ narys Olegas Machnickis.

Didelę įtaką naujos valdžios sprendimams turi labai įtakingi nacistai- partijos ,,Svoboda“ lyderis Olegas Tagnibokas ir ekstremistinės nacistų organizacijos ,,Pravyj sektor“ vadovas Dmitrijus Jarošas. Gubernatorių postuose įsitvirtino oligarchai milijardieriai- naujasis Dnepropetrovsko gubernatorius Igoris Kolomoiskis ir naujasis Donecko gubernatorius Sergejus Taruta. Už jų stovi kiti nacistai ir oligarchai: nacistų organizacijos ,,Pravyj sektor“ įtakingas veikėjas Aleksandras Muzyčko, oligarchai Rinatas Achmetovas ir Dmitrijus Firtašas, neonacistinės partijos ,,Svoboda“ ideologė Irina Farion.

Krymas jungiasi prie Rusijos

Dramatiški įvykiai Kijeve bei Vakarų Ukrainoje sukėlė sumaištį Kryme. Daugelis vietos gyventojų ir atsakingi valdžios atstovai nepritarė neonacistų bei oligarchų suformuotai laikinajai vyriausybei ir jos vykdomai politikai. Vasario 27 dieną 5 valandą ryte liaudies draugovės užėmė Krymo Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų tarybos pastatus. Apie 150 ginkluotų savigynos būrio narių staiga užėmė šiuos pastatus. Tokie savigynos būriai pradėjo formuotis visame Kryme. 

Nauju Krymo premjeru paskirtas Sergejus Aksionovaas ėmėsi ryžtingų veiksmų. Priimti įsakai, kad Krymo valdžia nepavaldi Kijevui. Perimta ir visų teisėsaugos institucijų kontrolė. Į pagalbą Krymo savigynos būriams atvyko ir Rusijos kazokai, baikerių klubo ,,Nočnyje volki“(Naktiniai vilkai) nariai, savanoriai iš įvairių Rusijos regionų, Serbijos ir Bulgarijos. Kovo 11 dieną Krymo parlamente priimtas Krymo nepriklausomybės aktas, o kovo 16-ają vyks referendumas del Krymo prisijungimo prie Rusijos.

Verta pasidomėti, kokia gi Krymo gyventojų (čia gyvena apie 2 milijonai žmonių) etninė sudėtis? 60 procentų rusai, 24,2- ukrainiečiai, 12,2-totoriai, baltarusių Kryme yra 1,5 procento, žydų 1 procentas. Dalis Kryme gyvenančių ukrainiečių kasdienėje kalboje naudoja suržiką (mišrų ukrainiečių- rusų kalbų pagrindu sudarytą dialektą) ir yra kultūriškai artimi Rusijai, tad beveik nekyla klausimų kokie bus referendumo rezultatai.

Įvairiose Ukrainos vietose vyksta dramatiški procesai

Kovo 9 dieną Rytų Ukrainos mieste Luganske įvyko didžiulė demonstracija, jos dalyviai pareiškė, kad nepalaiko naujos Ukrainos vyriausybės, jie įsiveržė į srities administracijos pastatą, išvijo Kijevui palankų gubernatorių, nauju gubernatoriumi išrinktas jaunas politikas I. Charitonovas

Donecke didžiulės demonstracijos vyko vasario 27- kovo 3 dienomis. Čia naujai Ukrainos valdžiai nepritariantys piliečiai išrinko liaudies gubernatorių P. Gubarevą. Tiesa, po kurio laiko iš Kijevo atsiusti baudžiamieji būriai. Kovo 6 dieną P. Gubarevas suimtas ir išvežtas į Kijevą. O Charkove suimtas iš savo posto vasario 26 dieną pasitraukęs buvęs Charkovo gubernatorius A. Dobkinas.

Įvairios jėgos bando savaip veikti dabartinėje padėtyje. Plečia savo įtaką organizacija ,,Kaskados“ ir jos vadovas S. Razumovskis. Formuojami ir ,,Kaskado“ savigynos būriai. Yra ir kitų visuomeninių jėgų, kurios vis aktyvuiau veikia įvairiuose Ukrainos regionuose.

Ukraina skyla. Kokia jos ateitis?

Žurnalistas Maksimas Ševčenko mano, kad Ukrainos skilimą nulėmė būtent Vakarų remiamų Ukrainos neonacistų agresyvūs veikamai. Panašios pozicijos laikosi ir rašytojas, filosofas Aleksandras Duginas, rašytojas Aleksandras Prochanovas ir kai kurie kiti Rusijos patriotai intelektualai. O žinomas Rusijos žurnalistas Israelis Šamiras teigia: ,,Rusijai nebuvo kito pasirinkimo. Nacistinės provakarietiškos jėgos Kijeve įvykdė ginkluotą perversmą. Perversmo lyderiai atvirai pagalbos kreipiasi į NATO. Rusija privalėjo reaguoti ir imtis atsakomujų priemonių“.

Lietuvoje vyrauja neadekvati reakcija į Ukrainos įvykius. Vėl kurstoma rusofobija, teigiama, kad Rusija trukdo Ukrainai, užgrobia jos teritoriją, kad neva didelė grėsmė kyla ir Lietuvai. 

Per TV kanalus trūksta objektyvios informacijos apie Ukrainos įvykius. Lietuvos valdžios reakcija prieštaringa- štai premjeras A.Butkevičius laikosi diplomatinės taktikos, jis teigia, kad į Ukrainos įvykius Lietuvai nereikia kištis ir jokiu būdu nepalaiko galimų sankcijų Rusijai įvedimo. Tuo tarpu užsienio reikalų ministras L. Linkevičius ir kai kurie kiti ministrai vienašališkai palaiko naujos Ukrainos valdžios liniją, visai grūmoja Rusijai. Konservatorių lyderiai A. Kubilius ir R. Juknevičienė bei kai kurie kiti Lietuvos politikai konkrečiai palaiko naujajį premjerą A.Jeceniuką ir jo vadovaujamą neonacistų vyriausybę.

JAV, Vokietijos ir dar visos eilės Vakarų šalių požiūris į įvykius Ukrainoje yra vienpusiškas. Palaikoma laikinoji vyriausybė, kurioje didžiulę įtaką turi neonacistai ir oligarchai. Ukrainos neonacistai pasižymėjo kaip ksenofobijos, ypač rusofobijos ir antisemitizmo, kurstytojai, jie atsakingi ir už ginkluoto maišto organizavimą, kurio metu įvykdyta daugybė nužudymų, vykdyti padegimai ir masiniai plėšimai.

Visiškai aišku, kad vienpolio pasaulio era baigiasi. Nuo 1992 metų tarptautinėje erdvėję didžiulę įtaką įgijo JAV. Tačiau šiuo metu situacija keičiasi iš esmės. Rusija imasi ryžtingų veiksmų, Kinija irgi nelinkusi toleruoti JAV dominavimo. Ukrainos įvykiai lemtingi, jau artimu laiku padėtis šioje šalyje gali tapti dar labiau dramatiška. Pasaulis pamatė, kad neva priblėsęs neonacizmas gali atgimti ir pasireikšti kaip nuožmi bei viską šluojanti jėga. 

Ar bus sustabdyta neonacizmo plėtra, parodys jau artima ateitis.