RU EN

GIEDRIUS GRABAUSKAS. Kovo 11-osios tragizmas. Fašizmo atgimimas

2017-03-12

Lietuvoje minima kovo 11-oji. Sueina jau 27 metai nuo tos datos, kai 1990 metais buvo paskelbta apie Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės atkūrimą. Kokie laisvos šalies pasiekimai? Pradėkime nuo konkrečių detalių. Štai pereitą savaitgalį dingo jaunos kartos Lietuvos pilietė I. Strazdauskaitė. Ji gimusi jau po tos lemtingos kovo 11-osios. Po penkių parų rastas nužudytos I. Strazdauskaitės kūnas, paaiškėjo, jog ją nužudė grupė jaunų nusikaltėlių, kuriems patiko jos prabangus automobilis, tad jie blokavo kelią, automobilį pagrobė, jauną merginą nužudė. Vėliau automobilį jie paliko. Išties brutalus įvykis, įvykdytas taip vadinamų ,,marozų“ (tamsių neprognozuojamų nusikaltėlių). Po kovo 11-osios palaipsniui pradėjo dominuoti jėgos ir pinigų kultas. Tad tokie ,,marozai“-naturalūs laukinio kapitalizmo produktai.

Politines represijas pridengia bulvariniai skandalai

Kokios gi kitos aktualijos? Visur puolamas Seimo narys K. Pūkas, kaip jis neva verbavo moteris, jas viliojo, gundė. Ar tai politinė tema? Ar prokurorai turi užsiimti gundymo dalykais? Kitas reikalas, jei Seimo narys būtų rengęs nužudymus, užsiėmęs narkobizniu, reketo organizavimu ar kita tikrai pavojinga veikla. Tačiau K.Pūkas to nevykdė, tad visas tas pigus seks-skandalas tėra propagandinė širma. Faktiškai bulvarinis skandalas, skirtas viešos erdvės nukreipimui nuo normalių temų. Kita tema irgi dirbtinai kurstoma-štai paskelbta, jog Seimo pirmininko pavaduotojas socialdemokratas M. Bastys negavo leidimo dirbti su slapta informacija ir turi trauktis iš pareigų. Iš pareigų jis pasitraukė, bet burbulas pučiamas toliau-per TV kanalus ir kitas informacijos priemones eskaluojama, kad politikas turi trauktis iš Seimo. M.Bastys iš Seimo trauktis atsisako, ir tai daro pagrįstai, jis nevykdė nusikaltimų. O detalės, dėl kurių jam neduotas leidimas dirbti su slapta informacija, yra labai abejotinos, teigiama jog politikas bendraudavo su keliais Rusijos piliečiais, neva šie asmenys pavojingi, ir dėl to M.Basčiui negalima susipažinti su slapta informacija. Kažkoks marazmas, šioje srityje būtinos permainos, jei tokie dalykai būtų svarstomi teismine tvarka, tada būtų bent kokia galimybė apsiginti, o kai sprendimus priima anoniminiai kabinetiniai bonzos, tai išvis abejotina.

Ir visi tie propagandiniai spektakliai vykdomi tuo metu, kai Lietuvoje atvirai veikia neofašistų grupuotės, kai vyksta politinės represijos, kai į mūsų kraštą neteisėtai įvesti okupacinės vokiečių armijos daliniai. Lietuvoje yra daug politinių persekiojimų, politinių nužudymų ir grubių žodžio laisvės pažeidimų pavyzdžių:

-nuo 2015 m. sausio 15 d. LR Generalinėje prokuratūroje pradėta taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“-prieš Socialistinio Liaudies fronto (SLF) ir kitų opozicinių organizacijų narius, kurie pasisako už taiką, už socialinės valstybės sukūrimą, prieš Lietuvos okupaciją, prieš euro įvedimą ir plintantį išnaudojimą.   Vykdant bylos tyrimą, 2015 m. kovo 19. Lietuvoje vykdytos masinės kratos. Nuo 2016m. pavasario pradėti teikti įtarimai kai kuriems piliečiams, pas kuriuos vykdytos kratos. Baudžiamosios bylos pradėtos O.Titorenko, V. Lekstučio, Ž.Razmino, G.Grabausko atžvilgiu. Vienas iš jų-V.Lekstutis jau nuteistas, artimu metu prasidės G.Grabausko, Ž.Razmino, O.Titorenko teismas

- nuo 2016 m. gegužės mėnesio Panevėžio apygardos teisme vyksta politinis teismo procesas, kuriame teisiami aktyvūs žmogaus teisių gynėjai- Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D.Šulcas ir šios organizacijos nariai L. Plungienė ir R.Plungė. D.Šulcas ir praeityje persekiotas, štai po 2014 m. gruodžio   23 d. LR Aukščiausiojo teismo verdikto jis suimtas teismo salėje ir išvežtas į kalėjimą, ten buvo kalinamas 60 parų dėl tariamo įtakingo teisėjo ir prokuroro įžeidimo

-nuo 2011 m. vyko politinis teismo procesas Socialistinio Liaudies fronto lyderio A.Paleckio atžvilgiu. 2013 m. jis nuteistas, jam paskirta sumokėti didelę piniginę baudą. Ilgai persekioti ir A.Paleckio bylos liudininkai, SLF nariai D. Raugalienė bei J.Lekas

-2011 m. gruodžio 7 d. pradėta baudžiamoji byla dėl peticijos. Įtarimai pateikti D.Šulcui, V.Palekienei, J.Vedeckiui, G.Grabauskui ir kitiems piliečiams, iš viso devynių asmenų grupei. 2012 m. spalio-lapkričio mėnesiais daugumai bylos nutrauktos, kaltinimai pateikti D.Šulcui ir J. Vedeckiui

-2013 m. spalio 26 d. pradėta baudžiamoji byla kauniečių žurnalistų A.Boso ir G.Grabausko atžvilgiu dėl straipsnių apie nacistinius nusikaltėlius. Po ilgo tyrimo 2014 m. rugpjūčio 26 d. ši baudžiamoji byla nutraukta

-Nuo 2015 m. vasaros ilgai persekiotas vilnietis A.Dolženko, jo namuose vykdytos kratos. Neištvėręs ilgalaikio persekiojimo, A.Dolženko emigravo, išvyko į užsienį

-2017 m. kovo 6 d. Klaipėdos apylinkės teismas nuteisė žurnalistą, sambūrio ,,Būkime vieningi“ lyderį V.Lekstutį. Už tariamus konservatorių bei liberalų įžeidimus ir tariamai ,,neteisingą“ istorijos suvokimą jis nuteistas vienerių metų lygtinio teistumo ir 100 valandų pataisos darbų bausme

-2017 m. kovo 8 d. vykdytos kratos Vilniuje-leidykloje ,,Politika“, leidyklos vadovo P.Masilionio ir kai kurių leidyklos darbuotojų namuose. Iš sandėlio išvežtos neseniai išleistos žurnalistės G.Sapožnikovos knygos, pradėta baudžiamoji byla dėl tariamo neapykantos kurstymo

-Dar 2016 m. gruodžio mėnesį kariškiai ėmėsi veiksmų dėl kai kurių knygų rusų kalba išėmimo iš Lietuvos bibliotekų

-2014-2015 m. Kauno teisme svarstytos dvi administracinės bylos judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojo, docento E.Satkevičiaus atžvilgiu dėl tariamo neteisėtų akcijų organizavimu. E.Satkevičius abu kartus išteisintas, įrodyta, jog akcijos buvo rengiamos, besiremiant įstatymu, ir tai buvo teisėtos bei taikios akcijos

-Kai kurie piliečiai persekiojami korupciniais motyvais su politinius kontekstu. Štai aktyvi Socialistinio Liaudies fronto narė S.Rakauskienė ilgai kovojo su narkobiznio klanais, už tai persekiojama, ilgai laikyta už grotų. Paleidus ją į laisvę, ji greitai mirė ( laikyta už grotų nuo 2016 m. sausio 19 d. iki 2017 m. sausio 26 d., mirė vasario 5 d.). Ji skundėsi sveikatos problemomis, silpo širdis, būnant už grotų, apako viena akimi

- 1997m. sausio 31 d. Kaune susprogdintas buvęs krašto apsaugos sistemos, vėliau saugumo darbuotojas J.Abromavičius. Po ilgo tyrimo nustatytas su nužudymu susijusių asmenų ratas (tai konservatoriams artimas kariškis J.Zajančkauskas bei kiti su juo susiję veikėjai). Tačiau teismo taip ir nebuvo, neva operatyvinius duomenis sunku pagrįsti

-2015 m. gruodžio mėnesį Vilniuje užpultas ir užmuštas kompozitorius T. Dobrovolskis. Paaiškėjo, jog T. Dobrovolskį nužudė žinomi neofašistai S.Jankauskas, A.Vileita ir dar keli jų bendrininkai, jie jį puolė, kai kompozitorius pasakė, jog palaiko V.Putiną. Šiuo metu vyksta šių veikėjų teismo procesas

-2016 m. spalio mėnesį Radviliškio rajone nužudytas žinomas žmogaus teisių gynėjas J.Vedeckis. Nužudymas iki šiol neatskleistas

-2014 m. paslaptingomis aplinkybėmis mirė Socialistinio Liaudies fronto narys I.Krinickis, aktyvūs SLF rėmėjai Ž. Šumskis ir A.Bosas

Lietuvoje persekiojami aktyvūs piliečiai ir konkrečios opozicinės organizacijos-kaip Socialistinis Liaudies frontas, sambūris ,,Būkime vieningi“, judėjimas ,,Vytis“, Kovotojų už Lietuvą sąjunga, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga ir kai kurios opozicinės organizacijos.

Lietuvą apraizgė okupacijos ir priespaudos voratinklis

Politinės represijos iš esmės yra provokacija pries Lietuvą. Tai sukelia nestabilumą, tai rodo jog Lietuvoje paminama LR Konstitucija, persekiojami korumpuotoms grupuotėms neįtinkantys piliečiai. Dabartinius procesus galima įvertinti taip:

-Lietuvoje įsigalėjo išnaudojiška santvarka

-Į Lietuvą neteisėtai įvesti JAV ir Vokietijos okupaciniai daliniai

-Lietuvoje kurstoma rusofobija ir karinė isterija naudinga tik elitui, bet ne daugumai piliečių

-Politiniai persekiojimai bei žodžio laisvės pažeidimai vis labiau plinta ir tampa masiniu reiškiniu

Neofašistai veikia atvirai ir ciniškai. Lietuvoje yra daugybė nacistinių budelių garbinimo objektų

-Lietuvoje jau visa dešimtmetį veikia aktyvus neofašistų klanas-,,Žalio Velnio brolija”. Tai žymaus nacistinio nusikaltėlio J.Misiūno-Žalio Velnio pasekėjai. Šios brolijos lyderis A. Daugirdas atvirai ragino susidoroti su kairiosios opozicijos atstovais, su antifašistais. Prokurorai pradėjo tokios veiklos tyrimą, bet neužilgo tyrimas buvo nutrauktas. Šie neofašistai kiekvieną vasarą rengia žygį ,,Žalio Velnio takais”, šio žygį rengimas finansuojamas ir iš valstybės biudžeto lėšų. o ,,Facebook” ir kituose socialiniuose tinkluose ,,žali velniai” užsiima fašistinių idėjų propagavimu ir antisemitizmo kurstymu

-Vasario 16 d. Kaune vyksta fašistiniai paradai, skanduojami kraštutiniai šūkiai, platinami lapeliai su fašistine simbolika, nešami nacistinių nusikaltėlių J.Noreikos-generolo Vėtros, J.Misiūno-Žalio Velnio, K.Škirpos ir kitų panašių veikėjų portretai

-elitiniai fašistai-tokie kaip ,,Zepelinus” (viesa paslaptis, jog po šiuo pseudonimu ,,slepiasi” vienos ministerijos valdininkas L. Kadys ir keli jo bičiuliai) internete plačiai skleidžia fašistines antisemitines idėjas. Ir tokių veikėjų niekas netramdo, kratų jų namuose nerengia

-nuo 1990 m. Lietuvoje pastatyta daugybė nacistiniams nusikaltėliams skirtų paminklų, jų vardais pavadinta daug gatvių, aikščių, mokyklų. Taip pagarbinti Holokausto ir kitų nacistinių nusikaltimų vykdytojai J.Noreika-generolas Vėtra, J.Žemaitis-Vytautas, J.Krikštaponis, A.Baltūsis-Žvejas, A.Slučka-Šarūnas, P.Plechavičius, J.Misiūnas-Žalias Velnias, J.Barzda -Klevas, J.Vitkus-Kazimieraitis ir daug kitų jų bendrininkų

Ar dar galioja LR Konstitucija?

Politiniai persekiojimai ir grubūs žmogaus teisių pažeidimai Lietuvoje ypač sustiprėjo per pas šešerius metus. Tokio pobūdžio persekiojimų imtasi A. Paleckio, D. Raugalienės, A. rižiaus, D.Šulco, H.Juodiškos, S.Rakauskienės, A. Sungailos, J.Leko, A.Veberio, V.Jokimo, R.Plungės, L.Plungienės, E.Satkevičiaus, V.Anankienės, J.Valiukėno, V.Lekstučio, Ž. Razmino, O.Titorenko, G.Grabausko ir kai kurių kitų piliečių atžvilgiu. Taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“ kiek skiriasi tuo, kad tai koncentruotas puolimas piliečių, kurie laikosi konkrečios antikarinės pozicijos, kurie pasisakė ir prieš eurą bei skalūnų dujų gavybą, už žmogaus teisių gynimą ir socialinės valstybės sukūrimą.

Prieš euro įvedimą buvo pasisakoma įvairiose Europos šalyse, kai kuriose valstybėse euras ir nebuvo įvestas. Ir iki šiol civilizuotose Europos kraštuose dažnai kritikuojamas euro įvedimas. Iškyla klausimas-kokia žodžio laisvė Lietuvoje, jei persekiojama už taikių idėjų skleidimą?

Lietuvoje įsigali išnaudojimas ir politiniai persekiojimai. Įsigali sistemingi veiksmai, nukreipti prieš žodžio laisvę, prieš LR Konstitucijoje garantuojamas pilietines teises.   Iš esmės įvairiose Lietuvos gyvenimo srityse regime antidemokratines ir antivalstybines tendencijas. Kai kariškiai kontroliuoja bibliotekas ir nurodo, kokias knygas galima ten laikyti, o kurias reikia išmesti, kai saugumas ir policija rengia kratas ir knygų konfiskavimus korumpuotiems klanams neparankiose leidyklose, tai galima iškelti atvirus klausimus-ar Lietuva yra demokratinė šalis? Ar Lietuvoje dar galioja LR Konstitucija? Kokia žodžio laisvė Lietuvoje, jei persekiojama už straipsnių rengimą, proklamacijų laikymą ir platinimą, taikių akcijų rengimą? Deja, padėtis Lietuvoje labai primena profašistinio Smetonos režimo laikus, beliko tik atkurti Varnių ir Dimitravo koncentracijos stovyklas. Bet tai lengvas uždavinys, palinkėkime sėkmės jas atkuriant. Pirmyn į naująjį fašizmą, ponai neofašistai!