RU EN

Giedrius Grabauskas-Karoblis. Vasario 15-ają Kaune įvyko SLF ir kitų kairiųjų jėgų pilietinė sueiga

2014-02-18

Kaune, Nemuno saloje vasario 15-ają įvyko kairiųjų jėgų pilietinė sueiga. Joje paminėta Valstybės atkūrimo diena -Vasario 16-oji ir aptartos pagrindinės Lietuvos problemos. Renginys buvo nors ir negausus, bet prasmingas. Jame dalyvavo Socialistinio Liaudies Fronto (SLF), Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) konfederacijos, judėjimo ,,Vytis”, Visuomeninės piliečių sąjungos, asociacijos ,,Lietuva be nacizmo“, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos atstovai.

Socialistinio Liaudies fronto pirmininko pavaduotojas M. Bugakovas teigė: ,,Minime istorinę datą. Jau praėjo daug laiko nuo lemtingų 1918 metų. Bet jei pažvelgsime atidžiau į esmę-kas vyko ir vyksta Lietuvoje, tai galime drąsiai teigti-Lietuvos žmonėms kenkia kapitalizmas. Būtent kapitalistinė santvarka žemina žmogaus orumą, skurdina žmones, trukdo vystytis kaip asmenybėms. Kapitalizmas Lietuvoje nepasiteisino ir tai yra pagrindinė Lietuvos problema. Kapitalistinė santvarka yra palanki tik keliems procentams žmonių, o daugumai kenksminga“. 

SLF Kauno skyriaus pirmininkas, judėjimo ,,Vytis“ koordinatorius G. Grabauskas pareiškė: ,,Vasario 16-oji-tai istorinė šventė. Lietuvos Respublika vystėsi kaip nepriklausoma valstybė, buvo dalijamos dvarininkų žemės, buvo puoselėjama kultūra, egzistavo bent dalinai laisva spauda. Bet kruvinas 1926 metų gruodžio perversmas nubloškė Lietuvą į niūrios priespaudos duobę. Smetoninis režimas buvo brutalus, jis laikėsi klastos ir represijų pagalba. Bet ar dabartinė padėtis mūsų krašte labai skiriasi nuo tų laikų? Gaila, bet ir šiandieninėje Lietuvoje matome daug smetoninio režimo bruožų. Tokia pat didžiulė socialinė nelygybė, priespauda, vyksta masinės represijos. Socialistinis Liaudies Frontas ir kitos socialistinės jėgos pasisako už sistemines permainas-būtent už socialistinės sistemos sukūrimą. Tik tokia sistema pajėgi sudaryti tinkamas sąlygas darbo žmonėms-kad egzistuotų valstybės kontroliuojamas energetikos sektorius, kad valstybė imtus vykdyti konkrečius pramonės atkūrimo darbus, kad būtų kasmet indeksuojamos žmonių pajamos-atlyginimai, pensijos, socialinės išmokos, kad egzistuotų nemokamo aukštojo mokslo sistema“.

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas, JDJ konfederacijos tarybos narys Donatas Šulcas sakė: ,,Minime istorinę šventę. Galime nulenkti galvas prieš tuos, kurie 1918-1920 metais kūrė Lietuvos Respubliką. Bet jei pažvelgsime į šiuos laikus, tai padėtis baisi-visur nuosmukis, klesti korupcija, betvarkė teismuose. Lietuvos teismuose išvis formuojasi niekam nepavaldžios teisėjų kastos. Aš pats esu persekiojamas. Už tai, kad gyniau žmones, kad pasirašiau peticijas, jau esu nuteistas 3 mėnesių įkalinimo bausme. Šioje sueigoje atstovauju ir čia negalėjusius atvykti Šiaulių krašto bei Kėdainių visuomenininkus. Jie irgi pasisako už esmines permainas. Ar galime tylėti? Juk mūsų Lietuva tiesiog žlugdoma tų tranų-korumpuotų ir ciniškų įtakinguose postuose sėdinčių veikėjų“. 

Judėjimo ,,Vytis” koordinatoriaus pavaduotojas, docentas E.Satkevičius teigė: ,,Minime Valstybės atkūrimo dieną. Tik kažin ar beturime valstybę? Dabartinė Lietuva kaip valstybė-tai kažkokia butaforija. O didžiuliai emigracijos mastai tiesiog žlugdo mūsų kraštą. Tarybinė valdžia ištrėmė į Sibirą tik 138 tūkstančius žmonių, o šiais tariamos ,,laisvės“ laikais-nuo 1990 metų į Vakarus išvaryta jau apie 2 milijonus žmonių. Tuštėja kaimai, tuštėja miestai. Net yra pavyzdžių-kai išvykstama ištisais kaimais-iš keliolikos sodybų per dvidešimt kelis metus žmonių liko vos keliose sodybose. Nes dauguma tokio kaimo žmonių išvaryti į Vakarus. Jei šių procesų nepavyks pažaboti, tai už 10-15 metų Lietuva galutinai žlugs“.

Asociacijos ,,Lietuva be nacizmo“ narė Laima Vaitonienė pasisakė apie Lietuvoje klestinčią korupciją, žemgrobių klanus. ,,Egzistuoja dvi Lietuvos-viena kurianti, dirbanti, o kita vagių ir parazitų Lietuva. Aš esu ūkininkė, paprastas darbo žmogus. Noriu tiesiog dirbti, normaliai gyventi. Bet man trukdoma-į mano žemę ir pastatą nusitaikęs ir juos norintis užgrobti klanas apkartino gyvenimą, tiesiog trukdo gyventi. Turiu vaikščioti po teismus, studijuoti teisinius dokumentus. Kokia čia laisvė? Jei visokie vertelgos, aferistai tiesiog žemina darbo žmones“-sakė L.Vaitonienė. 

O žemės referendumo iniciatyvinės grupės narys Antanas Andziulis pasisakė apie žemės referendumo aktualijas, ragino telktis ir padaryti viską-kad nebūtų leista Lietuvos žemę parduoti užsieniečiams. 

Judėjimo ,,Vytis” narė Antanina Kriaučiūnienė savo pasisakyme pabrėžė, kad praėjo jau beveik 24 metų nuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, bet daug žmonių nejaučia laisvės, nes ta laisvė tėra butaforinė. ,,Reikia telktis, reikia tartis, bendrauti, eiti į mitingus, piketus. Mes galime nulemti Lietuvos likimą. Kas jei ne mes? Sėdėdami virtuvėse nieko nepasieksime. Nors esu solidaus amžiaus, bet einu į įvairius renginius. Ir kitus raginu tai daryti, ypač jaunimą“-teigė A. Kriaučiūnienė.

Pilietinei sueigai bandė trukdyti grupė jaunųjų konservatorių, kurie atėjo su provokacinio turinio plakatais ir balionais, veržėsi į sueigos dalyvių gretas. Bet sueigos dalyviai nepanoro būti kartu su provokatoriais, o policijos pareigūnai pareikalavo pasišalinti iš sueigos vietos, patikrino ir provokatorių asmens dokumentus.