RU EN

Giedrius Grabauskas-Karoblis. SLF ir įvairios visuomeninės organizacijos minėjo 5-asias kruvino susidorojimo metines

2014-01-18

Sausio 16 dieną Vilniuje prie LR Seimo surengtas piketas, skirtas paminėti 5-asias kruvinų įvykių metines, kai 2009 metų sausio 16 dieną Kubiliaus vyriausybės atsiusti ginkluoti būriai šaudė guminėmis kulkomis į demonstracijos dalyvius. Daug žmonių buvo sužeisti, ilgai gydėsi, dalis jų tapo invalidais. Šį piketą organizavo Socialistinis Liaudies frontas(SLF) ir įvairios visuomeninės organinzacijos. Renginyje dalyvavo SLF, judėjimo ,,Vytis“, Lietuvos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungos, asociacijos ,,Šviesos kampelis“, ,,Lietuva be nacizmo“, Jungtinio demokratinio judėjimo konfederacijos atstovai iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Šiaulių, Radviliškio, Elektrėnų.

Renginio pradžioje SLF atstovai K. Bilansas ir E. Jagelavičius nunešė prie Seimo vainiką, skirtą pagerbti nuo Kubiliaus vyriausybės atsiustų būrių nukentėjusiems žmonėms. Vėliau pasisakė Socialistinio Liaudies Fronto pirmininkas A.Paleckis, SLF Kauno skyriaus pirmininkas, judėjimo ,,Vytis“ koordinatorius G.Grabauskas, visuomenininkė , asociacijos ,,Šviesos kampelis“ vadovė J. Lipkevičiene, judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas, docentas E.Satkevičius ir kiti renginio dalyviai. 

Prisimindamas tuos kruvinus 2009 metų pradžios įvykius, A. Paleckis teigė: ,,Tada valdžia parodė, kaip ji žiūri į savo liaudį. Ir toliau valdžia elgiasi panašiai, kai žmonės pradeda ginti savo socialines ir ekonomines teises, griebiamasi smurto. Bet mes šito nepamiršome ir kasmet prisimename šį įvykį, parodantį, kad paprasti žmonės turi vienytis ir tik susivienijus galima kažką pasiekti. Džiugu, kad šiandien šioje akcijoje kartu su vilniečiais dalyvauja ir įvairių visuomeninių organizacijų atstovai iš Kauno bei kitų Lietuvos miestų“.

G.Grabauskas pabrėžė: ,,2009 metų sausio 16 dieną-tai juoda diena naujausių laikų Lietuvos istorijoje. Tą dieną prie Seimo susirinko tūkstančiai žmonių, prieš kuriuos buvo panaudota grubi jėga. Kelios dešimtys žmonių buvo sužeisti ir tik laimingo atsitiktinumo dėka nebuvo žuvusių žmonių, nes kai kurie patyrė sunkius sužalojimus. Kodėl vyksta tokie skandalingi procesai? Kas už tai atsakingas? Lietuvoje yra įsigalėjusi monopolistinio kapitalizmo sistema-tai išnaudotojų santvarka, kenksminga daugumai šalies piliečių ir naudinga tik siauroms privilegijuotoms kastoms. Ši santvarka laikosi tik smurto, melo ir klastos pagalba. Tačiau pažvelkime tiesai į akis-išnaudotojų kapitalistų yra mažai, mes turime susitelkti, turėti savo taktiką, ir veikdami ryžtingai siekti pažangos“.

J. Lipkevičienė teigė: ,,Mano veikla pagrinde susijusi su švietimo sistema. Šioje sistemoje pastebiu daug represinių metodų, primityvaus muštro ir daug kitokių negerovių. O šioje aikštėje esu todėl, kad pasisakau už pilietines teises, jog žmonės turėtų laisvę kritiškai mąstyti ir iškelti įvairias neteisybes. Galime pasitelkti tiek piketus ir mitingus, tiek kitas veiklos formas konkrečiai padėdami įvairių neteisybių kamuojamiems žmonėms. Tik būdami pilietiškai aktyvūs, mes galime pasiekti esminių permainų“. 

Po to pasisakė E.Satkevičius: ,, Prieš penkis metus valdžia brutaliai išvaikė gausią demonstraciją prie Seimo. Net buvo šaudoma į nugaras, kas tikrai yra nusikaltimas. Noriu pabrėžti, kad didžiulio masto Lietuvos gyventojų išvarymas į Vakarus vyksta visus šiuos penkis metus. Seimas tą puikiai žino, bet įsivaizduoja, kad nieko nevyksta. Faktiškai Seimas tiesiog nesiskaito su žmonėmis, ignoruoja jų nuomonę kad ir referendumo tema. Juk Lietuvoje nustatyta riba, kad reikia surinkti 300 tūkstančių parašų dėl referendumo, yra tiesiog sunkiai įveikiama. Todėl reikia skelbti, kad valdžia vykdo gyventojų genocidą ir su tuo reikia kovoti,