RU EN

Giedrius Grabauskas – Karoblis. Garliavos šturmas-Kubiliaus režimo ,,gulbės giesmė“

2013-11-09

Prieš pusantrų metų Lietuvoje įvyko įvykis, kurį galima įvertinti kaip vieną iš juodžiausių Lietuvos naujausių laikų istorijos datų. 2012 metų gegužės 17 dieną Kubiliaus režimo vadeivos organizavo vieną iš brutaliausių pastarujų dešimtmečių nusikaltimų-taip vadinamąjį Garliavos šturmą. Per šį šturmą Klonio gatvėje buvo buvo užpulti, mušami ir suimami daugybė žmonių, kai kurie iš jų sužeisti, tai K.Dudėnas, R.Radišauskas, J.Vaikšnoras, J.Valiušaitis ir dar visą eilė aktyvių piliečių. Tą dieną Klonio gatvėje budėjusiems žmonėms iškeltos baudžiamosios bylos, vėliau daliai jų bylos nutrauktos. 17 žmonių baudžiamosios bylos tęsiamos ir kaip teigiama, artimu laiku bus perduotos į teismą. 

Keliems žmonėms bylos visiškai nutrauktos, o didelei grupei žmonių, kurių atžvilgiu baudžiamosios bylos nutrauktos, pradėtos adminstracinės bylos. Nuo birželio mėnesio vyksta administracinių bylų svarstymas teismuose. E.Paltanavičiūtė-Matijošaitienė ir A.Zadorožnyj išteisinti, A.Tamuliui pareikštas įspėjimas, J.Valiušaitis, R.Čiegis, D.Bulotienė ir dar kai kurie aktyvūs piliečiai nubausti 350-400 litų baudomias, vis dar tęsiasi V.Milevičienės, J.Vaikšnoro bei dar kelių Klonio gatvėje budėjusių žmonių bylos.

Puikiai prisimenu tą 2012 gegužės 17 rytą. Atsikėlus 7 valandą ryte ir įsijungus televiziją, pamačiau Garliavos šturmo vaizdus. Baisius, barbariškus vaizdus. Parengiau neilgą straipsnį apie šiuos įvykius, o vėliau nuvykau į miesto centrą, teko dalyvauti pikete prie Kauno savivaldybės. Štai ištrauka iš gegužės 17-ąją parengto straipsnio: ,,Suėmimai, spardomi, asfaltu velkami zmones. Siaubas žmonių akyse. Paruošta amunicija-kaip dorotis su savo piliečiais: ašarinės dujos, guminės lazdos, elektrošoko prietaisai, kulkos. 

Iškyla klausimas ar būtų specialiosios pajėgos šaudę į savo piliečius? Manau būtų. Mes jau gyvename represijų ir prievartos valstybėje. Šalyje, kurioje meluojama tauta, bukai, ciniškai, net nemirktelėjus. Tikiu, kad nuo šiol Lietuvoje įmanomas pats kruviniausias scenarijus. Ši rytą, mano akimis, Lietuvoje įvyko tikėjimo teisingumu, demokratija, žmogaus teisėmis laidotuvės“.

Daugelį Kauno rajono apylinkės teisme vykusių administracinių teismų posėdžių teko stebėti. Lapkričio 4 dieną vyko jau penktas judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojo, asociacijos ,,Lietuva be nacizmo“ nario Juozo Vaikšnoro administracinės bylos posėdis. Jame buvo išsamiai apklausiamas liudytojas generalinio komisaro pavaduotojas A.Požela, savo poziciją išdėstė ir Kauno rajono policijos atstovas.

J.Vaikšnoro teisinė atstovė, teisininkė Kristina Apanavičiūtė pateikė daug klausimų R.Poželai ir teisme dalyvavusiam Kauno rajono policijos atstovui. Jų pasisakymai gana įdomūs. Štai anot Kauno policijos atstovo, Juozas Vaikšnoras trukdė ,,valdymo tvarkai”. Ką tai reiškia, kokiai ,,valdymo tvarkai“, daugelis posėdį stebėjusių visuomenininių organizacijų atstovų bei žurnalistų nelabai suprato. Šių metų balandžio mėnesį J. Vaikšnoro byla nutraukta, nes nėra surinkta duomenų, jog jis trukdė anstolei ar policijos pareigūnams vykdyti savo darbą. O į K.Apanavičiutės klausimą R. Poželai-,,Ką jūs laikote kliūtimis-ar jums tas pats, akmuo, medinis suolas ar žmogus?“ atsakingas pareigūnas pareiškė -,,Mums tas pats žmogus ar akmuo, jei yra kliūtis, ją reikia šalinti“. Lapkričio 11 dieną 13 valandą J.Vaikšnoro byloje jau bus skelbiamas nuosprendis.

Kubiliaus režimas valdė Lietuvą keturis metu nuo 2008 gruodžio iki 2012 metų gruodžio mėnesio. Šis režimas pasižymėjo kaip kriminalinis režimas. Štai Kubiliaus režimo vykdyti nusikaltimai: stambios aferos, sukčiavimai, valstybinio turto grobstymas, banditizmas, masinių represijų organizavimas, rusofobijos ir kitų ksenofobijos formų kurstymas. Lapkričio 4 dienos teismo posėdį stebėję judėjimo ,,Vytis“,“Visuomeninės piliečių sąjungos“, asociacijos ,,Lietuva be nacizmo“ nariai E.Satkevičius, L.Vaitonienė, R.Lemežienė, A.Bosas ir kiti jų bendražygiai buvo nustebinti tiesos vengimu. 

Juk situacija aiški. Garliavos šturmas buvo parengtas po politinio pritarimo, už šį šturmą ir yra atsakingi Kubiliaus režimo ministrai bei kai kurie kiti pareigūnai, tuo metu ėję aukštas pareigas įvairiose valdžios grandyse. Tad tiesos vengimas, dažnai ciniškas melas akivaizdžiai parodo, kad slaptų sandėrių politika atvedė Lietuvą į aklavietę. 

Slapti sandėriai, priespauda, žmonių skurdinimas, represijų organizavimas-tai buvo Kubiliaus režimo valdymo kasdienybė. Iškyla klausimas-tai tokiai ,,valdymo tvarkai“ nusižengė J.Vaikšnoras, J.Valiušaitis, K.Dudėnas, T.Januševičius, D.Bulotienė, V.Milevičienė, A.Balčiūnė ir kiti aktyvūs piliečiai? Jei jie nusižengė tokiai ,,valdymo tvarkai“, tai reikia juos pagirti už drąsą ir patriotizmą. Nes Kubiliaus režimas primetė Lietuvai priespaudą, įklampino į skurdo bei represijų liūną.