RU EN

Gegužės 9-osios minėjimas Antakalnyje

2013-05-09

Pranešimas spaudai 

Šiemet švęsime 68-ąsias Pergalės prieš nacizmą metines. 

Sveikiname su šia didžia Pergale visus anti-hitlerinės koalcijos veteranus, partizanus ir užfrontės darbuotojus. Amžina šlovė kritusiems kovoje už Lietuvos ir kitų šalių laisvę. 

TSRS prie Maskvos sulaikė, o prie Stalingrado ir Kursko sudavė lemiamus smūgius Wehrmachtui. 

Rytų fronte buvo sumušta 70 procentų visų vokiečių divizijų. Savo indėlį į pergalę įnešė ir 16-oji lietuviškoji divizija bei partizaninis judėjimas Lietuvoje. 

Karo metais Lietuvos teritorijoje naciai ir jų vietiniai talkininkai pražudė 700 000 gyvybių... 

Kviečiame visus Gegužės 9 dieną 11:00 Vilniuje Antakalnio kapinėse ateiti prie amžinosios ugnies. 

SLF infocentras