RU EN

Del 1926 metų gruodžio 17-osios profašistinio perversmo ir kai kurių neonacistinių tendencijų dabarties Lietuvoje

2015-12-19

Socialistinio Liaudies Fronto Pareiškimas

Šiomis dienomis minime istorinę datą. 1926 metų gruodžio 17-ają dieną Lietuvoje įvykdytas karinis perversmas, kurį organizavo kraštutinių dešiniųjų karininkų grupė. Jiems pritarė ir Tautininkų partijos lyderiai, kai kurie įtakingi krikščionių demokratų veikėjai. Po perversmo Lietuvos prezidento postą neteisėtai užėmė A. Smetona. Prasidėjo niūrus Lietuvos istorijos laikotarpis–keliolika metų iki 1940 m. vasaros mūsų kraštą valdė profašistinis Smetonos režimas, vykdęs atviras politines represijas ir įteisinęs darbo žmonių išnaudojimą.

Iškart po perversmo buvo suimti Lietuvos komunistų partijos (LKP) lyderiai Karolis Požėla, Juozas Greifenbergeris, Rapolas Čarnas, Kazys Giedrys (įvardijami kaip Keturi komunarai), juos karo lauko teismas nuteisė mirties bausme sušaudant. Kaltinimai, kad LKP lyderiai rengė perversmą, buvo melagingi, nebuvo jokių tų kaltinimų įrodymų, tai tebuvo propagandinė formuluotė, pretekstas susidoroti su šiais aktyviais kovotojais už darbo žmonių teises. Nuosprendis įvykdytas 1926m. gruodžio 27d. Buvo suimta ir dar daugybė kitų LKP narių, komjaunuolių, kairiųjų liaudininkų, profsąjungų aktyvistų.

Po Keturių komunarų sušaudymo pradėta įgyvendinti ištisa represijų sistema– įsteigti konclageriai, į kuriuos uždaryta daug politinių kalinių, pradėtos vykdyti masinės kratos aktyvių Lietuvos piliečių namuose, įvesta ir tremties bausmė–valdžiai neįtikę asmenys pagal karo komendantų nurodymus ištremiami į įvairius Lietuvos pakraščius iki kelerių metų laikotarpiui. 1936 metais Kaune įkurta ir dujų kamera, kurioje greta kriminalinių nusikaltėlių buvo nuodijami ir politiniai kaliniai.

Dabarties Lietuvoje konclagerių dar nėra, tačiau aktyviai kurstoma ksenofobija (ypač rusofobija, antisocializmas ir antisemitizmas), jau vykdomi masiniai žmogaus teisių pažeidimai– pilietinių laisvių apribojimai ir politiniai persekiojimai opozicijos politikų, visuomenininkų bei pažangių žurnalistų atžvilgiu.

Pastoviai paminama žodžio ir informacijos laisvė. O juk LR Konstitucijos 25 straipsnis teigia: ,,Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją ir idėjas“. Pažeidžiamas ir LR 29 straipsnis (dėl piliečių lygybės prieš įstatymą), LR Konstitucijos 36 straipsnis (dėl teisės piliečiams rinktis į taikius susirinkimus) ir kai kurie kiti LR Konstitucijos straipsniai.

Matydami tokią padėtį, mes kreipiamės į LR Prezidentę, į LR Seimą, į LR Vyriausybę bei kitas valdžios institucijas su konkrečiais reikalavimais:

-Reikalaujame gražinti į Kauną Keturių komunarų (K. Poželos, J. Greifenbergerio, R. Čarno ir K. Giedrio) bei į Vilniaus centrą rašytojo L. Giros paminklus, iš kur jie buvo neteisėtai pašalinti.

- Taip pat reikalaujame gražinti Vilniuje esančiai Švitrigailos gatvei buvusį jos pavadinimą– nacistinių okupantų ir jų vietinių talkininkų 1941 metų vasarą sušaudyto poeto V. Montvilos vardą. Neturi būti vykdomas Kauno pakraštyje esančios V.Montvilos gatvės panaikinimo procesas.

-Reikalaujame pradėti nacistinių nusikaltėlių kulto Lietuvoje demontavimą-turi būti šalinami nacistinių nusikaltėlių ir jų pakalikų paminklai, esantys įvairiose Lietuvos vietovėse, taip pat turi būti naikinami tokių veikėjų vardais pavadintos gatvės, aikštės, mokyklos bei kiti objektai.

Lietuvoje turi būti užtikrintas LR Konstitucijos galiojimas bei joje numatytos demokratinės teisės ir laisvės visiems Lietuvos piliečiams.

SLF Prezidiumas

2015-12-19