RU EN

Dėl vadinamosios VSD "ataskaitos". Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimas

2012-06-09

2012-06-06 LR seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, prisistatantis istoriku Arvydas Anušauskas bei Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Gediminas Grina viešai pristatė Lietuvos visuomenei VSD 2011 metų veiklos ataskaitą.

Kaip ir dera slaptajai tarnybai, ataskaitoje, žinoma, nerasite jokių konkrečių įvykių, faktų, keliančių realią grėsmę nacionaliniam saugumui, bei jų teisinio įvertinimo. Tačiau "kas galėtų paneigti" tipo užuominų minėtame dokumente apstu - ir pateikiama tai su būdinga "durklo ir lietpalčio riteriams" paslaptinga elegancija. Ponai A. Anušauskas ir G. Grina su rimtų "ekspertų" veido išraiška teigia, kad Lietuva yra nuolat veikiančių užsienio, suprask, Rytų, specialiųjų tarnybų arena, šios specialiosios tarnybos savo priešiškus mūsų valstybei tikslus įgyvendina per vietines priedangos organizacijas, visuomeninius judėjimus, žiniasklaidos priemones bei fizinius asmenis, juos finansuoja, ir turi tikslą destabilizuoti padėtį šalyje, kenkti jos energetiniams projektams ir, anot minėtų ekspertų, nei daug nei mažai - tokiu būdu apriboti Lietuvos suverenitetą.

Kaip savo ekspertinių išvadų įrodymus G. Grina, lyg tarp kitko, pateikia Socialistinio Liaudies fronto piketų bei SLF pirmininko Algirdo Paleckio nuotraukas ir neįkyriai ataskaitos turinio fone klausytojams perša nuomonę - štai kas kasasi po korumpuoto elito valdomos Lietuvos pamatais. Nuostabu, ponas Direktoriau!!! Tačiau už Lietuvos valdančio režimo ekonomiškai smaugiamų mokesčių mokėtojų Jūsų kontorai skiriamus didelius pinigus derėtų pasistengti labiau, tada gal, pristatydamas savo veiklos, imituojančios veiklą, ataskaitą neatrodysite taip juokingai, nemaskatuosite galva lyg šaukšteliu arbatos stiklinėje ir pats nesistebėsite - ką aš čia kalbu?!!

Socialistinis Liaudies Frontas kategoriškai neigia VSD "ataskaitoje" pateiktas absurdiškas užuominas apie savo sąsajas su užsienio specialiosiomis tarnybomis ir atsakingai pareiškia – Socialistinis Liaudies Frontas yra pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus registruota ir veikianti politinė partija, kurios tikslas yra LR Konstitucijoje įtvirtintomis politinės veiklos priemonėmis siekti realios demokratijos ir teisingumo Lietuvos Respublikoje.

Socialistinis Liaudies Frontas yra realiai kairioji partija ir būtent ši aplinkybė kelia valdančiosios klikos nebeslepiamą nepasitenkinimą. SLF yra grėsmė ne visuomenei bet korumpuotam politiniam režimui, kuris, siekdamas nuslėpti nuo visuomenės savo nusikalstamą veiklą, bando nukreipti augantį visuomenės nepasitenkinimą neefektyviu ir neskaidriu valdymu "raganų medžioklės" kryptimi, formuodamas priešo įvaizdį sau neįtinkančioms politinėms partijoms, tame tarpe SLF.

Lietuvą valdantysis elitas - politinis, verslo, finansų, teisinis - per savo 22 metų nusikalstamo valdymo laikotarpį pasiekė "įspūdingų" rezultatų: Lietuvoje didžiausias Europos sąjungoje darbo jėgos apmokestinimas, mažiausias darbo užmokestis, socialinės pašalpos, aukščiausios būtiniausių prekių ir paslaugų kainos, didžiausias nedarbo, ypač jaunimo, emigracijos, alkoholizmo, savižudybių lygis, LR Konstitucijoje įtvirtinti "nemokami" švietimas ir sveikatos apsauga seniai tapo labai brangūs ir įkandami tik turtuoliams, socialinė nelygybė ir turtinė diskriminacija bei kontrastai, valdančiųjų pastangų dėka, tapo kasdienybe.

Valdantysis režimas, nebepajėgdamas paslėpti savo nusikalstamo korupcinio valdymo rezultatų, manipuliuodamas kontroliuojamos žiniasklaidos priemonėmis, bando nukreipti pagrįstą visuomenės nepasitenkinimą, vėl naudojasi patikrinta laiko priemone - skaldyk ir valdyk - ir nurodo "valstybės priešą". Valstybės priešais įvardinami piliečiai, kurie išdrįsta pasinaudoti savo konstitucinėmis teisėmis ir laisvėmis - žodžio laisve, teise laisvai rinkti informaciją, turėti savo atskirą nuo valdančiųjų nuomonę ir laisvai ją reikšti, kad parodyti valdančiųjų nesugebėjimą ir nenorą tarnauti visuomenei.

Tautos, valdžios suvereno, nebekontroliuojamas valdžios aparatas Lietuvoje jau seniai veikia pagal savo, jam vienam težinomas ir savo paties nusistatytas taisykles, ir toks prieštaravimas tarp viešai paskelbtų įstatymų ir nekontroliuojamo valdančio režimo sau nusistatytų neskaidrių sprendimų priėmimo taisyklių yra tikroji grėsmė Lietuvos saugumui, kadangi tokia padėtis neišvengiamai veda į aklavietę, socialinį sprogimą. Būtent dėl šios priežasties susikompromitavusi Lietuvos valdžia yra priversta manipuliuoti visuomenės nuomone, skaldyti ir priešinti atskiras socialines grupes, atvirai klaidinti visuomenę, ir, pasiekus tam tikrą visuomenės nepasitenkinimo lygį, nusimesti demokratines kaukes ir imtis atvirų represijų. SLF pirmininkas yra persekiojamas Lietuvos Generalinės prokuratūros už tai, kad, remdamasis viešais šaltiniais ir liudytojų parodymais, pasinaudojo savo pilietine žodžio laisve ir suabejojo oficialiąja 1990 m. sausio 13 d. įvykių versija, Kauno apygardos teismo teisėjai, išdrįsusiai prabilti apie Lietuvos teisėsaugoje klestinčią korupciją ir paskelbusiai visuomenėje seniai žinomą faktą, jog Lietuvos teismais nepasitiki 80 proc. Lietuvos gyventojų, yra iškeltos penkios drausminės bylos, kurių baigtis jau žinoma. Universaliu ir patikimu lyg Kalašnikovo automatas susidorojimo su kitaip manančiais įrankiu Lietuvoje tapo tarnautojų etikos taisyklės, kurias dėl jų neapibrėžtumo galima pritaikyti bet kuriam laisvamaniui ir jį sunaikinti - šiuo pagrindu buvo susidorota su daugybe režimui neįtinkančių principingų valstybės pareigūnų, politikų, žurnalistų.

SLF yra grėsmė ne pilietinei visuomenei, bet nusikalstamam korumpuotam valdančiajam režimui ir šia kryptimi dirbs kryptingai, nuosekliai ir atsakingai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija taptų realiai veikiančiu Įstatymu, o ne režimo pasisavintu represijų ir manipuliacijų įrankiu.

Demokratija, Tiesa ir Teisingumas visiems Lietuvos piliečiams, o ne tik tiems, kurie gali už juos susimokėti.

SLF Infocentras