RU EN

Dėl spekuliacijų SLF vardu

2017-06-16

Socialistinio Liaudies Fronto Valdybos pareiškimas

Pastaruoju metu padažnėjo įvairių spekuliacijų atvejai SLF atžvilgiu.

Jos vyksta dviem kryptimis.

Iš išorės – kariojoje užsienio spaudoje skelbiama, neva, apie įvykusią niekam nežinomos Lietuvos komunistų partijos konferenciją, kuri, atseit, kviečia Lietuvos žmones „jungtis į Socialistinį liaudies frontą ir paversti jį visaliaudiniu judėjimu „Socializmas ar mirtis“.

Iš vidaus – kai kurie SLF nariai savavališkai pasisavino sau teisę atstovauti Socialistinio Liaudies Fronto asociacijai, skelbia SLF vardu įvairiausius pareiškimus, neteisėtai bando sukviesti neegzistuojančią SLF Tarybą ar net suvažiavimą.

SLF Valdyba atsiriboja nuo visų panašaus pobūdžio spekuliacijų ir pareiškia, kad 2016 metų birželio 4 dieną vykęs SLF suvažiavimas nutarė pertvarkyti parttiją į asociaciją ir išrinko jos kolektyvinio vadovavimo organą — Valdybą. Savo 2016 m. gruodžio 2 dienos posėdyje SLF Valdyba patvirtino dokumentą „Dėl SLF valdybos struktūros ir darbo tvarkos pereinamuoju laikotarpiu“, kuriame kolektyvinio vadovavimo principas galutinai sukonkretintas.

Taigi, visos SLF iniciatyvos, akcijos, susijungimai, persitvarkymai, pareiškimai bei kiti veiksmai gali vykti tik nusprendus SLF Valdybai.

Kita vertus, SLF Valdyba atkreipia dėmesį į užsitęsusią SLF asociacijos juridinio registravimo procedūrą ir jos veiklos koordinacijos stoką.

Organizaciniai – koordinaciniai klausimai ir savarankiška bei atsakinga visuomeninė – politinė veikla – štai pagrindinės SLF problemos dabartiniame etape, kurių sprendimas yra būtina sąlyga, realizuojant programinius SLF uždavinius.

Situacijai iš esmės nepasikeitus, veiksnioji SLF valdybos dalis bus priversta imtis kitokių veikimo priemonių.

SLF Valdyba

2017 - 06 -15