RU EN

Dėl specialiųjų tarnybų „ataskaitų“

2016-04-09

Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimas

2016 kovo 30 d. buvo paskelbti Lietuvos spectarnybų dokumentai: 2015 m. VSD ataskaita, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“. Valstybės specialiosios tarnybos viešai paskelbė šmeižikišką informaciją apie kai kurias oficialiai veikiančias politines partijas ir visuomeninius judėjimus, „nesisteminius“ interneto portalus ir nevyriausybines organizacijas, opozicinius politikus bei visuomenininkus.

„Ataskaitose“ nėra jokių svarių įvykių ir faktų, keliančių realią grėsmę nacionaliniam saugumui, bet lyg tarp kitko, pateikiamos Socialistinio Liaudies Fronto piketų bei SLF aktyvistų nuotraukos ir klausytojams peršama nuomonė - štai kokios „prokremliškos jėgos“ kasasi po Lietuvos valstybingumo pamatais.

Lietuvą valdantis elitas - politinis, verslo, finansų, teisinis - per savo 26 valdymo  metus pasiekė "įspūdingų" rezultatų: Lietuvoje didžiausias Europos Sąjungoje darbo jėgos apmokestinimas, mažiausias darbo užmokestis bei žemiausios socialinės pašalpos, aukščiausios būtiniausių prekių ir paslaugų kainos, didžiausias nedarbo, ypač jaunimo, emigracijos, alkoholizmo, savižudybių, korupcijos lygis.

Valdantysis režimas, nebepajėgdamas paslėpti savo nesėkmingo valdymo katastrofiškų pasekmių, manipuliuodamas kontroliuojamos žiniasklaidos priemonėmis, bando nukreipti pagrįstą visuomenės nepasitenkinimą elito išgalvotų ir neegzistuojančių grėsmių kryptimi, vėl naudojasi patikrinta laiko priemone - skaldyk ir valdyk - ir nurodo "valstybės priešus", siekia išlaikyti savo rankose valdžią ir užsitikrinti sau toliau prabangų parazitinį gyvenimą visuotinio tautos skurdo fone. Valstybės „priešais“ įvardinami piliečiai, kurie išdrįsta pasinaudoti savo konstitucinėmis teisėmis - žodžio laisve, teise laisvai rinkti bei skleisti informaciją, turėti savo atskirą nuo valdančiųjų nuomonę ir laisvai ją reikšti, kad parodyti valdančiųjų nesugebėjimą ir nenorą tarnauti visuomenei.

Socialistinis Liaudies Frontas kategoriškai neigia VSD „ataskaitoje“ pateiktas absurdiškas užuominas apie savo sąsajas su „ardomąją“ užsienio veikla. Socialistinis Liaudies Frontas yra realiai kairioji partija ir būtent ši aplinkybė kelia valdančiosios klikos nebeslepiamą nepasitenkinimą – tik Socialistinis Liaudies Frontas siūlo realią ir laiko patikrintą visuomenės vystymosi alternatyvą vietoje dešiniojo liberalaus kanibalizmo. SLF yra grėsmė ne visuomenei, bet korumpuotam politiniam režimui, kuris, siekdamas nuslėpti nuo visuomenės savo nusikalstamą veiklą, bando nukreipti augantį žmonių nepasitenkinimą neefektyviu, skandalingu ir neskaidriu valdymu "raganų medžioklės" kryptimi, formuodamas priešo įvaizdį sau neįtinkančioms politinėms jėgoms, pirmiausia SLF.

Ši kartą nepagrįsti ir neargumentuoti spectarnybų kaltinimai, konkrečių organizacijų ir asmenų įvardijimas „valstybės priešais“, sukėlė nemenką pasipriešinimo ir kritikos bangą įvairiose mūsų visuomenės sluoksniuose. Visa tai byloja apie kompetencijos ir profesionalumo stoką specialiųjų tarnybų struktūrose, o tai ištiktųjų kelia nemenką grėsmę nacionaliniam šalies saugumui.

SLF ir toliau dirbs kryptingai, nuosekliai ir atsakingai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija taptų realiai veikiančiu įstatymu, o ne režimo pasisavintu represijų ir manipuliacijų įrankiu.

2016-04-07

SLF prezidiumas