RU EN

Dėl Rusijos žurnalistų sulaikymo bei deportavimo iš Lietuvos

2016-03-15

Socialistinio Liaudies Fronto ir visuomeninių organizacijų

pareiškimas

Kovo 9-10 dienomis Lietuvoje įvykdytas dar vienas grubus žmogaus teisių pažeidimas. Imtasi represinių veiksmų Rusijos žurnalistų atžvilgiu. Trys P. Zarubino vadovaujamos Rusijos TV žurnalistų grupės nariai sulaikyti, nugabenti į viešbutį ir netrukus išsiusti iš Lietuvos. Teigiama, jog ketvirtas grupės narys dingo-pasislėpė arba sužinojęs apie kolegų sulaikymą, per Lenkiją išvyko į Rusiją.

Rusijos žurnalistai vykdė savo tiesiogines pareigas-užsiėmė žurnalistine veikla, rengė reportažus iš Lietuvos dešiniųjų jėgų surengto piketo prie Rusijos ambasados Vilniuje bei iš taip vadinamo Rusijos opozicijos forumo renginių. Už tai jiems grasinta susidorojimu, buvo trukdoma jų veiklai, galiausiai jie sulaikyti, jų konkreti žurnalistinė veikla įvardyta tariama ,,grėsme Lietuvos Respublikai».

Tomis dienomis per TV kanalus bei kitas informacijos priemones pradėta vykdyti plati šmeižto kampanija, teigiant-,,Rusijos žurnalistai vykdė provokacijas“, ir ,,atstovavo prokremliškai televizijai“. Tačiau jokių šios žurnalistų grupės vykdytų tariamai nusikalstamų veiksmų įrodymų nėra, jie nieko nepuolė, nevykdė smurtinių veiksmų, padegimų ar pan., jie užsiėmė tik aktyvia žurnalistine veikla, filmavo renginius, uždavinėjo klausimus. Tarp kitko, analogiškai elgiasi ir atstovauja valdančiajam elitui ,,nepriklausomi“ Lietuvos žurnalistai.

2014-2015 metais iš Lietuvos jau išsiusta daug Rusijos, Latvijos bei kitų šalių žurnalistų, istorikų, visuomenininkų, žmogaus teisių gynėjų. Štai tik kai kurie pavyzdžiai-2014 m. rugpjūčio mėnesį Vilniaus oro uoste sulaikytas, kelioms valandoms uždarytas į tarnybines patalpas bei deportuotas iš Lietuvos žinomas Rusijos istorikas A . Diukovas. 2014 m. spalio mėnesį iš Lietuvos išsiustas Rusijos žurnalistas, politologas A. Michejevas. 2015 m. rugpjūčio mėnesį Klaipėdoje sulaikyti ir deportuoti iš Lietuvos keli Latvijos piliečiai-žmogaus teisių gynėjas, antifašistas J. Korenas, žmogaus teisių gynėjas, europarlamentarės T. Ždanok padėjėjas A.Kuzminas, istorikas S. Ržavinis. 2015m. rugsėjo mėnesį Lietuvos teritorijoje sulaikyta Rusijos žurnalistė G. Sapožnikova. Tad taikių užsienio šalių piliečių sulaikymai bei išsiuntimai iš Lietuvos-tai jau sisteminga veikla, kuri akivaizdžiai kertasi su Visuotinių žmogaus teisių deklaracijoje bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis.

Kreipiamės į LR Prezidentę, LR Vyriausybę, įvairias atsakingas valdžios institucijas ir reikalaujame:

-Nutraukti represijų, rusofobijos ir melagingos propagandos kampaniją. Lietuvoje vykdomi pastovūs opozicijos veikėjų, visuomenininkų, žurnalistų, antifašistų persekiojimai-tai tiesioginiai grubūs žmogaus teisių pažeidimai, paminama žodžio laisvė, visuomenėje kurstoma įtarumo ir baimės atmosfera. O Lietuvos valdžios institucijų vykdomi pastovūs taikių užsienio piliečių persekiojimai-tai konkrečios provokacijos prieš Lietuvą. Mūsų šalis atrodo kaip barbarišką valstybė, kurioje klesti represijos, psichologinis teroras, paminta žodžio laisvė, kurstomos įvairios ksenofobijos formos, ypač rusofobija.

-Kreipiamės į LR Generalinę prokuratūrą, LR valstybės saugumo departamentą, LR vidaus reikalų ministeriją ir kitas už teisėsaugą bei viešąjį saugumą atsakingas tarnybas su klausimais:

Kodėl Lietuvoje sulaikyti taikūs Rusijos žurnalistai? Kodėl valdžios institucijos nevykdo tiesioginių funkcijų–pažaboti oligarchus bei kriminalines grupuotes? Kodėl persekioja taikius Lietuvos ir užsienio šalių piliečius?

-Kreipiamės į LR Seimo narius:

Ar pritariate valdžios institucijų vykdomoms represijoms? Ar tarsite ryžtinga NE Lietuvoje įsigalinčiam psichologiniam terorui? Ir taikių LR piliečių ir iš užsienio šalių atvykstančių taikių įvairių valstybių piliečių sistemingo persekiojimo kampanijai?

-Kreipiamės į Lietuvos visuomenę:

Ar leisime, kad Lietuvoje įsigalėtų masinės represijos, susidorojimai su opozicijos atstovais, pažangiais žurnalistais, antifašistais? Ar leisime vykdyti neteisėtus taikių užsienio piliečių sulaikymus bei deportavimus iš Lietuvos? Gal jau laikas tarti ryžtingą NE Lietuvoje įsigalėjusių korumpuotų klanų kurstomai karinei isterijai bei rusofobijai, tokių klanų vykdomai priespaudos politikai? Tarti TAIP demokratijos atkūrimui, taikos bei tautų draugystės principų įtvirtinimui?

2016-03-14

Socialistinis Liaudies Frontas

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

Konfederacija Lietuvos Jungtinis demokratinis judėjimas

Judėjimas ,,Vytis”