RU EN

Dėl masinės migracijos ir pabėgėlių krizės

2015-10-13

Socialistinio Liaudies Fronto

PAREIŠKIMAS

Šiuo metu Europą krečianti pabėgėlių krizė nėra natūralus reiškinys: jos šaknys glūdi ekonominėje ir karinėje prievartoje, kurią prieš taikius ir niekuo dėtus Šiauries Afrikos ir Artimųjų Rytų šalių žmones vykdo JAV ir NATO.

MASINĖS MIGRACIJOS PRIEŽASTYS

Ilgalaikė ne tiktai pabėgėlių, bet ir masinės migracijos į Europą bei tarptautinio terorizmo priežastis – Afrikos ir Azijos šalių nuskurdinimas, kuris pats yra ne kas kita, kaip stambiojo globalaus kapitalo vykdomo ekonominio šių šalių gamtinių bei žmogiškųjų išteklių išnaudojimo pasekmė.

Iš šio ekonominio fakto išplaukiantis, labai svarus faktorius – tai geopolitinis ir civilizacinis JAV vakarų pasaulio dominavimas, kuris realizuojamas per karus bei „liberalios demokratijos“ ir vakarietiško gyvenimo būdo standartų eksportą į likusio pasaulio šalis.

PABĖGĖLIŲ KRIZĖS KATALIZATORIUS – NATO KARINĖ AGRESIJA

Esamą pabėgėlių krizę faktiškai sukėlė agresyvūs NATO ir vedančios šio agresyvaus bloko šalies, JAV, vykdoma agresija prieš konkrečias Artimųjų Rytų regiono šalis (Iraką, Libiją, Siriją) ir JAV struktūrų dalyvavimas prieš keletą metų apginkluojant vadinamosios „Islamo valstybės“ teroristus, tikintis jų paramos kovoje pries neva „diktatoriškus režimus“.

Būtent dėl NATO ir JAV veiksmų šiandien yra faktiškai sunaikinta Libijos valstybė, suskaldytas Irakas ir trečdalį Sirijos teritorijos kontroliuoja įvairios teroristinės grupuotės.

Iš šių bei kitų regiono šalių į Europą masiškai traukiantys pabėgėliai vis labiau užplūsta mūsų žemyną (naujais duomenimis jų atvyksta nuo 8 iki 10 tūkst. per dieną): ne be reikalo žiauriai nužudytas buves Libijos vadovas, Muamaras Kadafis, įspėjo europiečius, kad, sugriovę Libiją kaip migrantų iš Afrikos stabdį, jie neišvengiamai susidurs su milžiniškais, nevaldomais pabėgėlių ir ekonominių migrantų srautais.

„MULTIKULTŪRALIZMAS“ PATYRĖ FIASKO

Be to, kaip matome iš pastarųjų kelių dešimtmečių patyrimo, Vakarų Europos šalyse išmėgintas taip vadinamo „multikultūralizmo“ eksperimentas visiškai nepasiteisino, bet tiktai skatina vis aštrėjančius etninius konfliktus tarp vietinių ir atvykėlių, kas, savo ruožtu, suteikia kone tobulą dirvą šovinistinių, neofašistinių jėgų iškilimui, nukreipiančių žmonių dėmesį nuo tikrųjų blogio priežasčių.

Mes tvirtiname, kad liberalių kosmopolitų skelbiamas „multikultūrinės“ visuomenės lozungas, kaip pseudohumaniška priedanga imperializmo vykdomiems kariniams ir ekonominiams nusikaltimams, yra ne kas kita, kaip kita šovinizmo ir rasizmo monetos pusė, iššaukianti vien tik korumpuotam „elitui“ naudingą etninę nesantaiką ir žmonių tarpusavio kovas.

Rasizmas ir šovinizmas bei kosmopolitizmas ir „multikultūralizmas“ – tai du glaudžiai susiję, neatskiriami reiškiniai. Išvengti šių kraštutinumų neigiamų pasekmių galima tik sugrįžus prie subalansuotos užsienio politikos bei socialiai orientuotos ekonomikos.

Todėl mes, Socialistinio Liaudies Fronto nariai ir remėjai, laikomės pozicijos, kad Lietuvai dabartineje situacijoje derėtų elgtis išmintingai ir, suteikiant karo nelaimės ištiktiems pabegialiams, kurie atvyks į mūsų šalį, visa galima humanitarinę pagalbą bei socialinę prieglaudą, vis dėlto reikėtu ryžtingai atsisakyti tokių didžiulių migrantų srautų, kokie šiandien atvyksta į ekonomiškai galingesnes Vakarų Europos šalis.

Tik taip galima išvengti atvykėlių „getų“ ir etninių konfliktų mūsų šalyje. Priešingu atveju Lietuvos gali laukti iš tiesų pragaištingas ateities scenarijus.

PRIMETAMOS PABĖGĖLIŲ KVOTOS – PRARASTO SUVERENITETO ATSPINDYS

Dabartinė Lietuvos vyriausybės politika, keliaklupsčiaujanti prieš visus ir bet kokius Briuselio reikalavimus, sutinkanti su visomis ES primetamomis pabėgėlių kvotomis, yra akivaizdus įrodymas, kad šiuolaikinė Lietuvos Respublika yra ne suvereni, nepriklausoma valstybė, bet tiktai Briuselio-Vašingtono kolonija, jau faktiškai nebegalinti savarankiškai spręsti savo vidaus ir užsienio reikalų.

Turime atminti ir kai kurių ES veikėjų pareiškimus, esą šalys, kurios, kaip Vengrija, Slovakija ir kt., atsisako nuo Briuselio primetamų kvotų, turėtų būti baudžiamos ir prievartaujamos tai ekonominių, tai kitų sankcijų būdu. Tai rodo aiškų ES priešiškumą nacionalinių valstybių savarankiškumui, galima sakyti, ES struktūrų fašizaciją.

LIETUVOS POZICIJA

Lietuva, kaip neturtinga šalis, gali priimti gana ribotą pabėgelių kiekį, tad nesuprantama LR Vyriausybės pozicija, sutinkant priimti ne 300 pabėgelių, kaip buvo kalbama iš pradžių, o jau 1105, o toliau, ko gero ir dar daugiau.

Lietuvos darbo žmonės, vykdant imperialistinę agresiją prieš Artimųjų Rytų ir kt. šalis, nedalyvavo; atsakomybę už savo veiklą turėtų prisiimti būtent JAV ir NATO, tame tarpe ir mūsų šalies valdžia. Deja, valdžią renka žmonės. Todėl mes visi iš dalies atsakingi už susidariusią situaciją. Pabėgėliai – tai ir mūsų visų kaltė. Mūsų žmogiška pareiga dabar jiems padėti.

Nesuprantami tik kai kurių Lietuvos vyriausybės atstovų pasamprotavimai apie galimus astronominius pašalpų atvykstantiems migrantams dydžius (600-700 eurų per mėnesį), kai daugelio Lietuvos pensininkų ir bedarbių pajamos svyruoja tarp 120 ir 250 eurų per mėnesį, kurių dažnai net nepakanka paprasčiausiam pragyvenimui užtikrinti.

REIKALAUJAME IŠ VALDŽIOS:

  • Sukurti deramas sąlygas karo pabėgėlių priėmimui ir apgyvendinimui mūsų šalyje, suteikiant jiems visą reikalinga medicininę, teisinę, socialinę bei humanitarinę paramą.
  • Pabėgėlių skaičių ir pašalpų didžius jiems nustatyti tik po išsamios visuomeninės diskusijos ir pasirūpinti, kad šios būtų padengiamos ne iš Lietuvos, o iš galingiausių Europos Sąjungos bei JAV, kurios daugiausiai prisidėjo prie pabėgėlių krizės sukėlimo, biudžetų, taip pat ir iš JTO lėšų.
  • Viešai įvardyti tikrąsias masinės migracijos ir pabėgėlių krizės priežastis - JAV ir kai kurių kitų valstybių vykdomą politiką ir karinę agresiją - bei atsiribuoti nuo panašių veiksmų.

Socialistinio Liaudies Fronto prezidiumas

Vilnius

2015-10-10