RU EN

Dėl liudininkų A. Paleckio byloje persekiojimo (fašizmas beldžias į duris)

2012-07-15

Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl esą melagingų vilniečių Danguolės Raugalienės ir Jaunučio Leko liudijimų Algirdo Paleckio byloje dėl juo nepriklausomos nuomonės apie sausio 13-ąją. Kapitalistinis režimas, pretenduojantis valdyti mūsų mintis ir nuomonę, neapsiribos vien A. Paleckiu. Nors A. Paleckio teisme liudijo net 12 liudininkų, prokuratūra pasirinko būtent šiuos du. 

Prisiminkime, ką liudijo šie drąsūs žmonės. 

Danguolė Raugalienė: “Tą naktį buvau prie TV bokšto. Mačiau, kaip šaudė nuo stogų. Šaudė į jaunimą, stovėjusį prie tvoros. Mačiau tai, nes kulkos buvo šviečiančios, trasuojančios – matėsi, kur jos skrieja. Mačiau, kaip nuo šių kulkų žmonės smukdavo ant žemės. Minioje vaikštinėjo žmonės, kurie tuo metu ragino žmones nesitraukti, o eiti į tą ruožą, kur smigdavo šios trasuojančios kulkos, nes, esą, “ten šaudo tuščiais, tikrai nieko nenušaus”. TSRS kariai nešaudė. Jeigu jie būtų šaudę, tai tikriausiai nebūtų likę Karoliniškių. Ir dabar dar likę daug liudininkų, bet jie bijo apie tai liudyti.”

Jaunutis Lekas.: ”Sausio 13-osios naktį aš buvau prie TV bokšto Karoliniškėse. Ant penkiaaukščio namo stogo pamačiau kelis žmones. Tai nebuvo kariškiai, nes matėsi civilių siluetai. Iš tos vietos buvo šūvių žybsniai, pliūpsniai. Šaudė ne iš automatų, nes tai buvo pavieniai šūviai. Ar tai į žmones šaudė, ar tai į kaireivius. O TSRS kariai – mačiau - šaudė ne į žmones, o prieš kojas. Jei būtų šaudoma į žmones ir dar tikromis kulkomis, būtų labai daug kraujo. “ 

Prokurorė Rimutė Dzimanavičienė įžvelgė melagingų parodymų galimybę (Baudžiamojo kodekso 235 str. 1 dalis).Tai įžvelgti jai padėjo įžvalgusis ex-vice-premjeras Zigmas Vaišvila, garsusis mūsų energetikos ir ūkio griovėjas su ašarėle akyje. Tyrimas pradėtas po jo skundo. 

Kas gi čia melagingo? Žmonės matė – ir paliudijo. Ne jie vienintėliai matė. Šimtai matė... 

Nepatogi informacija, išties.

Ji pakerta dešiniųjų mitologiją. 

Paprastas fašizmas prasideda nuo pretenzijos valdyti mūsų mintis.

D. Valio vadovaujama prokuratūra, regis, nusprendė atlikti Tiesos Ministerijos vaidmenį. Palinkėkime jai sėkmės. 

Jokios represijos neužtvenks upės bėgimo. 

Visa tiesa apie sausio 13-ąją tik pradeda aiškėti. 

SLF Infocentras