RU EN

Dėl Lietuvoje vykdomos karo kurstymo kampanijos ir antidemokratinių procesų

2016-06-22

Socialistinio Liaudies Fronto Pareiškimas

Lietuvoje dar nuo 2014 metu pavasario pradėta vykdyti vis nuožmesnė karo kurstymo kampanija, prasidėjo ginklų pirkimo vajus, į mūsų kraštą neteisėtai įvedami vis gausesni užsienio šalių kariniai daliniai. Tokia padėtis, kaip ir Lietuvoje vis labiau įsigalintys antidemokratiniai procesai, kelia Socialistinio Liaudies Fronto ir kitų pažangių politinių jėgų susirūpinimą.

Tuo labiau, kad nesprendžiamos esminės mūsų krašto problemos–didžiulė emigracija į Vakarus, klestinti korupcija, plintantis skurdas ir milžiniška turtinė diferenciacija bei socialinė atskirtis, masiniai žmogaus teisių pažeidimai. Nomenklatūrinė žiniasklaida tik pastoviai postringauja apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą Varšuvoje, kuris vyks liepos pradžioje ir neva bus lemtingas. Tik iškyla klausimas–ką išspręs tas lemtingas NATO forumas? Kokias Lietuvos problemas? Gal sumažins emigraciją, pažabos skurdą ir korupciją?

2016 m. birželio 19 d. LRT televizijos laidoje ,,Savaitė“ parodytas siužetas apie Socialistinį Liaudies Frontą, kuriami minimas SLF pirmininkas E.Jagelavičius, kiti SLF vadovai, jų ir kai kurių kitų SLF narių foto, video medžiaga, susijusi su SLF.

Po šios televizijos laidos internete, svetainėse lrt.lt, 15min.lt ir kai kuriose kitose pasirodė šios laidos pagrindu parengtas straipsnis ,,Radikalai vienijasi prieš NATO viršūnių susitikimą”. TV laidoje ir internete pasirodžiusiame straipsnyje SLF pristatoma kaip abejotina organizacija, stebimasi, kodėl SLF pasisako prieš NATO bloką, kodėl protestuoja prieš antikonstitucinį užsienio šalių karinių dalinių įvedimą į Lietuvą, nepritaria Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose regiono šalyse vykdomiems politiniams persekiojimams.

SLF nėra nei gausi, nei turtinga organizacijos. Tai nėra ir ginkluota struktūra. Tad kuo nusipelnoma tokio dėmesio? Panašu, jog Lietuvoje įsigalėjusį elitą erzina SLF antikarinė ir antifašistinė veikla, tvirta pozicija už taiką ir socialinį teisingumą, už darbo žmonių teisių gynimą.

Pastaruoju metu Lietuvoje vis labiau pastebimi antidemokratiniai procesai, peršama viena tariamai teisinga nuomonė-kraštutinė proamerikietiško elito pozicija, skatinamas nepakantumas žodžio laisvei, vis labiau kurstomos įvairios ksenofobijos formos (ypač rusofobija).

Nomenklatūrinė žiniasklaida vykdo kryptingos proamerikietiškos propagandos kampaniją. Štai kokie ,,tvirti“ šios LRT laidos argumentai: ,,Tarp nepritariančių NATO sąjungininkų buvimui Lietuvos teritorijoje yra ir politinių partijų bei visuomeninių judėjimų, tarp skeptiškai nusiteikusių– gerai žinomos pavardės. Būdami NATO priešininkai, dažnu atveju jie nusiteikę prorusiškai. Štai Socialistinis Liaudies Frontas tikina, kad nomenklatūrinė žiniasklaida perša mintį, jog reikia atgrasyti Rusiją, o tam Lietuvą turi būti okupuota amerikiečių, lenkų, vokiečių kariuomenės. Kodėl amerikiečių smogikai, kurie rengė masines žudynes Irake, dabar atvyksta į Lietuvą? – klausia fronto vicepirmininkas“. Išties tai ne tik SLF vadovai ir nariai, bet daug Lietuvos piliečių stebisi, jog mūsų krašte nesprendžiamos esminės socialinės problemos, tik į pirmą planą keliami kariniai klausimai, teigiama, jog reikia pirkti naujus ginklus, plėsti karinius poligonus, vykdomas antikonstitucinis užsienio karinių pajėgų įvedimas į Lietuvą.

Kokie tolesni TV laidos perliukai? ,,Žiniasklaida pranešė, jog Lenkijos saugumo pareigūnai iškrėtė prorusiškos partijos ,,Zmiana“ būstinę, išsinešė kompiuterių kietuosius diskus, dokumentus. Iškrėsti ,,Zmianos“ pirmininko M. Piskorskio ir jo pavaduotojų namai, pats M. Piskorskis buvo areštuotas. Anot prokurorų, jis įtariamas už atlygį šnipinėjęs Rusijos naudai. Į M. Piskorskio areštą ir kratas kitų ,,Zmiana“ narių namuose kaipmat sureagavo jo bendražygiai Rusijoje ir Baltijos kraštuose. Susirūpinimą dėl M. Piskorskio arešto pareiškė ir Lietuvos Socialistinis Liaudies Frontas. Partijos vicepirmininko Giedriaus Grabausko pasirašytame pareiškime teigiama, jog ,,tiek M. Piskorskis, tiek jo bendražygiai niekada neperžengė ribų, tačiau Lenkijoje įsigalint vis ryškesnėms rusofobijos tendencijoms, valdančiųjų grupuočių netenkina ir šios ne itin gausios opozicijos egzistavimas“. Socialistinio Liaudies Fronto vadovybe palaiko ryšius su proputiniškais regiono veikėjais“.

Lenkijoje vykdytos masinės kratos ir M. Piskorskio areštas tikrai sukėlė ne tik SLF vadovų ir narių, bet ir įvairių kitų Lietuvos visuomeninių-politinių jėgų bei žmogaus teisių gynėjų susirūpinimą. Nes ir Lietuvoje politiniai persekiojimai tampa sistemingi. Po rezonansinių A. Paleckio, D. Raugalienės ir J. Leko bylų Lietuvoje prasidėjo ir kiti nuožmūs persekiojimai. Opozicijos veikėjams, aktyviems visuomenininkams, antifašistams pastoviai keliamos baudžiamosios ir administracinės bylos, vykdomos kratos opozicijos veikėjų, pažangių žurnalistų, antifašistų namuose, jie patiria grasinimus, vykdomos prieš juos nukreiptos šmeižto kampanijos. Taikių piliečių atžvilgiu imamasi taikyti LR Baudžiamojo kodekso 121 straipsnis (Dėl antikonstitucinių grupių kūrimo), šio straipsnio taikymas taikių piliečių atžvilgiu gražina Lietuvą tarsi į profašistinio Smetonos režimo laikus.

Birželio mėnesį LR Seime priimtas ir dar vienas grėsmingas sprendimas- nutarta, jog šaulių organizacijos nariai gali namie laikyti šaunamuosius ginklus. Pažymėtina, jog šaulių organizacijos nariai-kaip A.Daugirdas ir kai kurie kiti asmenys viešai grasino susidoroti su opozicija, su pažangiais žurnalistais, antifašistais. Daug šaulių organizacijos narių tuo pat metu yra ir neofašistinių grupuočių nariai ( ,,Žalio Velnio brolijos“, ,,Skydo“ ir kai kurių kitų panašių ekstremistinių susivienijimų).

SLF pasisako už taiką ir tautų draugystę, užima tvirtą antikarinę pozicija, pasisako prieš neteisėtą užsienio šalių karinių dalinių įvedimą į Lietuvą. LR Konstitucijos 137 straipsnis draudžia įvesti į Lietuvą užsienio šalių karinius dalinius, tačiau nuo 2014 m. balandžio mėnesio į į mūsų kraštą įvedamos įvairių užsienio šalių karinės pajėgos. Nuo 2016 m. birželio pradžios į Lietuvą įvestos itin gausios užsienio šalių karinės pajėgos.

Kreipiamės į LR Seimo narius, LR Vyriausybės atstovus ir reikalaujame:

-Imtis priemonių Lietuvoje įsigalėjusiai karo kurstymo kampanijai pažaboti. Nes ši kampanija kelia didelę grėsmę mūsų kraštui ir jo darbo žmonėms.

-Nutraukti antidemokratinių procesų plėtrą. Žodžio laisvės ir informacijos ribojimas bei politiniai persekiojimai kuria Lietuvos kaip atsilikusios šalies įvaizdį, gražina mūsų šalį į profašistinio Smetonos režimo laikus

-Pakeisti sprendimą dėl šaulių organizacijos narių nežaboto apginklavimo (leidimo laikyti ginklus namuose), tai kelia grėsmę taikių piliečių ir visuomenės saugumui.

Kreipiamės ir į Lietuvos visuomenę:

Raginame nepasiduoti elito kurstomiems gandams ir kryptingai karinei propagandai, tarti tvirtą NE karinės isterijos kurstymui. Lietuvoje plintantis ginklų pirkimo vajus naudingas tik Lietuvoje įsigalėjusiems kapitalizmo rykliams, korumpuotiems politikams ir dvarininkams.

Tuo tarpu Lietuvos darbo žmonėms visa ši karo kurstymo kampanija-tai tarsi kilpa ant kaklo. Įtakingi išnaudotojai vis labiau lobsta, šalies biudžeto lėšos švaistomos krašto militarizavimui, o darbo žmonės skurdinami ir išvaromi į emigraciją. Karo kurstymas ir ksenofobijos plėtra–tai jau daug kartų pasaulio istorijoje taikyta kapitalistų klanų priemonė savo valdžiai išlaikyti.

Kai žvelgiame į istorijos eigą, tai galime prisiminti, jog tvirtą antikarinę poziciją užėmė M. Gandis, M. Liuteris Kingas, A. Barbiusas, T. Dreizeris, E .Fromas ir daug kitų visuotinai pripažintų humanistų bei intelektualų.

SLF pasisako už taikos išsaugojimą Lietuvoje, Baltijos regione ir visame pasaulyje. Mūsų pozicija:

Taikai-TAIP

Tautų draugystei-TAIP

Demokratijai-TAIP

Karo kurstymui-NE

Neteisėtam užsienio kariškių įvedimui į Lietuvą-NE

Politiniams persekiojimams-NE

SLF prezidiumas

2016-06-21