RU EN

Dėl KLJDJ vardu vykdomų neteisėtų sprendimų ir melagingos informacijos platinimo

2014-10-24

Viešas Konfederacijos Lietuvos Jungtinis demokratinis judėjimas Tarybos
pareiškimas

Nuo šių metu spalio 21d. viešojoje erdvėje-interneto portaluose, įvairiuose interneto grupėse bei kitais būdais platinamas tariamas KLJDJ pareiškimas-kuriame atvirai žeminami KLJDJ steigėjai Giedrius Grabauskas, Donatas Šulcas ir Edvardas Kuvikas. Be to, teigiama, kad Giedrius Grabauskas pašalinamas  iš KLJDJ narių, Donato Šulco narystė suspenduota, o  Edvardui Kuvikui pareikštas įspėjimas, be to –pateikiami melagingi teiginiai apie tai, kad neva jis prisistato KLJDJ sekretoriumi. E. Kuvikas 2013 metų rugsėjo mėnesį vykusiame suvažiavime buvo išrinktas KLJDJ tarybos pirmininku, jis ir prisistatydavo kaip šias pareigas einantis asmuo.

Patiksliname-esminius sprendimus gali priimti tik KLJDJ taryba, vykstant oficialiems posėdžiams, kuriuose yra kvorumas. KLJDJ tarybą sudaro 8 asmenys. Jau metus laiko trys tarybos nariai beveik nedalyvavo veikloje ir labai ,,pasižymėjo“ tik dabar, rengdami šį propagandinį išpuolį. Konstatuojame, kad keli asmenys platina juridinės galios neturinčius propagandinius  pareiškimus. Jų pateikiama informacija melaginga ir iš esmės turinti atviro šmeižto pobūdį. Tokia provokacinė  veikla bus išsamiai apsvarstyta atskirame KLJDJ tarybos posėdyje.

Iš melagingą informaciją paskleidusių Š.Valentinavičiaus, J .Žilinsko bei kitų jiems artimų asmenų reikalaujame:

-paneigti jų skleidžiamą tikrovės neatitinkančią melagingą informaciją.

-nutraukti vykdyti neteisėtus veiksmus-kai du ar trys asmenys  skelbia tariamus KLJDJ tarybos sprendimus. Tai grubūs įstatymų pažeidimai.

2014 -10-23

KLJDJ tarybos nariai:

Giedrius Grabauskas
Edvardas Kuvikas
Liudas Vedeckis
Donatas Šulcas
Vitalijus Korsakas
***

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

2014 m. spalio mėn.20 d.
DEL KONFEDERACIJOS LIETUVOS JUNGTINIS DEMOKRATINIS JUDĖJIMAS
ORGANIZACIJOS VARDU VYKDOMOS ANTIVALSTYBINĖS VEIKLOS

Konfederacijos Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas (KLJDJ) vadovybė konstatuoja, kad jau ne vieną mėnesį viešojoje erdvėje - intemetiniuose puslapiuose, veidaknygese, ei. pašto laiškuose, mitinguose ir piketuose -KLJDJ vardu vykdomi provokacinio turinio, prieš Lietuvos valstybę ir visą demokratinį pasaulį nukreipti pareiškimai,  kvietimai, raginimai. Konfederacijos vardu provokaciniais tikslais šlovinama bei garbinama šovinistinė Rusijos politika, jos prezidentas V.Putinas, džiūgaujama dėl V. Putino iniciatyva įvykdytos Krymo aneksijos, teroristų - separatistų karinių veiksmų Rytų Ukrainoje, dergiama Ukrainos tautos didvyriška kova su Rusijos reguliariosios kariuomenės daliniais ir teroristais - separatistais Ukrainos pietryčiuose. Prisidengiant KLJDJ vardu buvo surengti provokacinio pobūdžio piketai prie JAV ir Ukrainos ambasadų, LR Užsienio reikalų ministerijos, o pastarosiomis dienomis - mitingas Kaune prieš Lietuvos valstybės veiksmus Stiprinant kariuomenę bei ryžtą atremti galimas Rusijos karines provokacijas ar įsiveržimą į LR teritoriją, dalyvavimą NATO organizacijos veikloje.

KLJDJ vadovybė konstatuoja, kad visų minėtų provokacinių pareiškimų ir veiksmų organizatorius ir vykdytojas yra buvęs KLJDJ narys, dabar - Socialistinio Liaudies Fronto
(vadovas - Algirdas Paleckis) Kaimo skyriaus pirmininkas Giedrius Grabauskas, viešojoje
erdvėje prisistatantis Konfederacijos viceprezidentu. G. Grabauskas niekada nebuvo rinktas į šią pareigybę, taigi jis - apsišaukėlis.

KLJDJ vadovybė pareiškia ir informuoja, kad G.Grabauskas, už antivalstybinę, nesuderinamą su organizacijos nuostatomis veiklą, pašalintas iš KLJDJ organizacijos narių.  Kartu su G. Grabausku aktyviai dalyvaujančio provokaciniuose renginiuose bei veikloje KLJDJ nario Donato Šulco veikla suspenduota. Tuo pačiu informuojame, kad KLJDJ vadovybės posėdyje apsvarstytas organizacijos nario Edvardo Kuviko melagingas prisistatymas visuomenei KLJDJ sekretoriumi ir atvirai rodomas prielankumas G.Grabausko veiklai. Tuo pačiu informuojame, kad E .Kuvikas niekada į šias pareigas nebuvo išrinktas. Šiam piliečiui  KLJDJ vadovybė pareiškė įspėjimą.

KLJDJ vadovybė, apsvarsčiusi bei įvertinusį išvardintų piliečių veiksmus, reiškia susirūpinimą ir įtaria, kad tokia minėtų asmenų veikla - galimai „žaliųjų žmogeliukų”
modifikuotas variantas Lietuvoje.

KLJDJ vadovybė prašo visas visuomenines organizacijas ir visus Lietuvos piliečius, kuriuos pasieks šis KLJDJ viešas pareiškimas, platinti jį kuo plačiau, kad visuomenė žinotų šių provokatorių ir apsimetėlių pavardes, ir nepasiduotų jų provokaciniams pareiškimams ir veiksmams.

KLJDJ prezidentas
prof. Juozas Žilinskas

KLJDJ sekretorius
Šarūnas Valentinavičius