RU EN

Dėl istoriko A. Diukovo atžvilgiu vykdomų grubių žmogaus teisių pažeidimų Lietuvoje

2014-08-15

Politinių ir visuomeninių organizacijų pareiškimas

Rugpjūčio 13 dieną į Lietuvos teritoriją neįleistas Rusijos istorikas Aleksandras Diukovas. Jis buvo sulaikytas Vilniaus oro uoste. A. Diukovui pasienio pareigūnai pareiškė, kad jis šių metų gegužės mėnesį įtrauktas į asmenų, kurie nepageidaujami Lietuvoje, sąrašą. Rusijos istorikas, fondo ,,Istorinė atmintis“ vadovas A.Diukovas atvyko į Vilnių pristatyti į lietuvių kalbą išverstos savo knygos ,,Holokausto išvakarėse.“. Šioje knygoje pateikiami retai minimi faktai apie 1940-1941 metais veikusio Lietuvos Aktyvistų Fronto (LAF) bei kai kurių kitų organizacijų itin artimus ryšius su gestapu, abveru ir kitomis hitlerinėmis slaptosiomis tarybomis. LAF rėmėsi fašistine ideologija bei finansine ir karine hitlerinių slaptųjų tarnybų parama.

Deja, dalyvauti knygos pristatyme A.Diukovui neleista. Istorikas buvo nuvestas į atskirą oro uosto kambarį, ten laikomas iki ryto. Rugpjūčio 14 dieną anksti ryte nuvestas link lėktuvo, skrendančio į Maskvą. Beje, vienoje iš naujausių A.Diukovo knygų ,,Protektoratas Lietuva“ irgi nagrinėjami sensacingi faktai-apie smetoninės Lietuvos aukšto rango saugumo pareigūnų A. Povilaičio, S. Čenkaus, A. Lileikio ir kai kurių kitų artimus ryšius su gestapininkais 1938-1940 metais. Šios knygos pristatymas vyko 2013 metų spalio mėnesį Varšuvoje, jame dalyvavo ir A.Diukovas.

Nuo 2012 metų balandžio mėnesio A.Diukovas neįleidžiamas į Latvijos teritoriją. O dabar paaiškėjo, kad A.Diukovas jau neįleidžiamas ir į Lietuvą, kurioje prieš keletą metų lankėsi. Tokia padėtis, kai Rusijos, Latvijos, Estijos, Lietuvos ir litų valstybių   istorikai, menininkai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai neįleidžiami į Europos Sąjungos šalis, yra netoleruotina. Apie kokias žmogaus teises tokioje situacijoje galime kalbėti? Kur ta deklaruojama laisvė ir demokratija? Kodėl bijoma istorinės tiesos ir nuomonių įvairovės?

Reikalaujame:

-Nutraukti neteisėtus veiksmus Aleksandro Diukovo atžvilgiu

-Stabdyti skandalingą draudimų ir ribojimų praktiką žodžio ir judėjimo laisvės srityje.
 
Pabrėžiame, kad tokie neteisėti ir antidemokratiški  veiksmai kenkia Lietuvos visuomenei, kuriai trukdoma susipažinti su įvairia informacija.

Socialistinis Liaudies Frontas

Asociacija "Lietuva be nacizmo“

Judėjimas "Vytis“

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sajunga

Jungtinio demokratinio judėjimo konfederacija

Žmogaus teisių gynimo ir socialinio teisingumo sąjunga

Nepriklausomas žmogaus teisių centras