RU EN

Dėl homoseksualizmo propagandos

2015-05-20

Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimas

Iš Vakarų į Lietuvą importuojamos ultraliberalios kultūros ir elgesio normos, teisinančios homoseksualizmą bei kitus lytinius nukrypimus, bandančios homoseksualistų „poras“ prilyginti normalioms šeimoms.

Kiekvieno žmogaus bet kokia orientacija, tame tarpe ir seksualinė, yra jo privatus dalykas. Nei valstybė, nei kokios socialinės, religinės ar politinės grupės neturėtų kaip nors riboti žmogaus asmeninį gyvenimą. Bet tik tol , kol šis asmeninis gyvenimas netrikdo kitų žmonių teisių ir interesų bei  saviraiškos, nesudaro kliūčių jų tarpusavio bendravimui ir tradicinėms dorovinėms vertybėms.

Visiškai nepriimtina , mūsų požiūriu, kai atskiri asmenys ar žmonių mažuma bando viešai demonstruoti savo “iškirtinę savybę” ar net diktuoti savo valią daugumai. Tai jau ne demokratija, o kažkoks paranojiškas “europietiškas liberalizmas”, kuris veda į žmogaus ir visuomenės degradavimą.

Š. m. gegužės 6 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas priėmė sprendimą, kad homoseksualistų „partnerysčių“ įteisinimas „neprieštarautų“ Konstitucijai. Nors gali atrodyti nekaltai – tai jau yra žingnis link homoseksualistų „santuokų“ įteisinimo – ką puikiai įrodo Britanijos bei kitų vakarų Europos šalių pavyzdžiai.

Vakarų šalių patyrimas rodo, kad homoseksualizmo ideologijos politika yra primetama jei ne geruoju, tai piktuoju, ką puikiai byloja homoseksualistų „santuokų“ įteisinimas Prancūzijoje, nepaisant masinio liaudies pasipriešinimo. Homopropaganda – dalis Europos Sąjungos politikos ir jos kūrėjams yra nusispjauti į žmonių nuomonę ar nepritarimą.

Šalyse kaip Olandija ir Jungtinės Valstijos atvirai ir legaliai veikia už „teisę“ į lytinį santykiavimą su mažamečiais agituojančios organizacijos, pedofilų politinės partijos. Šiandien turime reikalą su homoseksualizmu, bet rytoj tai gali peraugti į pedofiliją, zoofiliją bei kitus, dar siaubingesnius iškrypimus. Tai – kapitalistinės santvarkos ir buržuazinės-demokratinės ideologijos supuvimo ir totalinio išsigimimo apraiškos.

Mes, Socialistinio Liaudies Fronto nariai ir remėjai, raginame visus Lietuvos piliečius vienytis bendrai kovai prieš  homoseksualizmo ideologijos bacilą ir reikalaujame, kad ši  visuomenę demoralizuojanti propaganda  Lietuvoje būtų uždrausta įstatymu.

SLF prezidiumas
2015-05-15