RU EN

Dėl ekonominių karų, militarizacijos ir ksenofobijos

2014-09-03

Socialistinio Liaudies Fronto ir visuomeninių organizacijų pareiškimas

Lietuvoje šiandien regime keistą padėtį - svarbiausios šalies problemos (pirmiausiai socialinės) nustumtos į antrą planą, o daugelis politikų ir žiniasklaidos priemonių teigia, kad Lietuva turi ginkluotis, didinti karinį biudžetą. Esą tuoj „puls rusai“. Tai patogi pozicija. Priešo įvaizdis padeda nukreiptį dėmesį nuo vidaus problemų. Bet taip sėjamas tautinio nepasitikėjimo, ksenofobijos, rusofobijos grūdas, o kur tai gali atvesti, jau matėme Maidane. Dar daugiau. Už taiką Ukrainoje, už geros kaimynystės politiką pasisakantieji piliečiai dažnai pateikiami kaip „vidaus priešai“.

Lietuva dirbtinai įtraukta į ekonominio karo sukūrį, nes ES ir Lietuvos valdžios viršūnės, neatsiklausdamos piliečių nuomonės, be svaraus pagrindo pritarė ekonominių sankcijų Rusijai įvedimui. Rusija ėmėsi atsakomųjų veiksmų ir įvedė sankcijas, kurios pirmiausia nutaikytos į šalis, daugiausia rėmusias ekonominio  karo politiką. Todėl Lietuvoje pieno ir  mėsos pramonės, medienos, vežėjų  ir kai kurių kitų verslo šakų įmones jau pradėjo atleidinėti dalį darbuotojų. Ūkininkai negali išvežti vaisių ir daržovių į Rusija, priversti parduoti savo produkciją pusvelčiui, patiria didelius nuostolius ar net palieka dalį derliaus laukuose.

Šioje kritinėje situacijoje valdantieji nesprendžia kylančių problemų, politikai, ypač dešinieji, kursto militaristines nuotaikas, svajoja apie NATO karinės bazės Lietuvoje. Vien šarvuočių planuojama pirkti už milijardą litų. Ar tai ne ciniškas lėšų švaistymas? Ar keliamos pensijos, socialinės išmokos? Ar keliami dirbančiujų atlyginimai? Ar steigiamos naujos pramonės įmonės? Ar šitas karinis vajus naudingas darbo žmonėms, daugumai mūsų krašto piliečių? Galime konstatuoti, kad tai naudinga tik suinteresuotoms aukštų politikų, valdininkų, monopolininkų sluoksniams ir, žinoma, atviroms arba užsimaskavusioms neonacistinėms grupuotėms.

Reikalaujame:

- Nesinaudoti kilusia geopolitine įtampa kaip patogiu pretekstu išpūsti karinius biudžetus, kadangi dauguma Lietuvos piliečių ir taip susiduria su ekonominiais sunkumais, o šį karinį vajų ketinama vykdyti jų sąskaita, nekeliant pensijų ir atlyginimų, karpant išlaidas švietimui, kultūrai, sveikatos apsaugai. Papildoma NATO kuopa ar keli šarvuočiai nesprendžia Lietuvos saugumo problemos – ją išsprendžia išmintinga geopolitinė linija.
 
- Atsisakyti ekonominių sankcijų politikos, nes tai nepaveiks ir neveikia sankcijų objekto taip, kaip nori šios politikos architektai, o Lietuvą kaip nedidelę šalį sankcijos paveiks smarkiai, ypač socialiai jautrias visuomenės grupes. Vietoj sankcijų reikėtų pradėti platų ir esmingą dialogą su Rusija. Lietuvai pats metas atsisakyti konfrontacinės linijos, nes didelio konflikto atveju mes kentėsime pirmieji, o politinio klimato atšilimo atveju mes pirmieji pajusime ekonominę ir politinę naudą. Keista, kad šias mūsų regiono geopolitikos aksiomas tenka priminti Lietuvos politikos  „seniesiems vilkams“...

- Raminti ksenofobines, rusofobines, ura-patriotines aistras, kurios dar niekada ir niekur neprivedė prie gerovės, o priešingai – tik priartindavo karinius konfliktus.

2014  09  03

Socialistinis Liaudies frontas
Asociacija ,,Lietuva be nacizmo“
Judėjimas ,,Vytis“
Jungtinio demokratinio judėjimo konfederacija
Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga