RU EN

Dėl birželio 22-osios ir 23-osios

2013-06-22

Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) pranešimas spaudai

Birželio 22 d. sukaks 72 metai nuo to momento, kai nacistinės Voketijos kariauna įžengė Lietuvon. Nuo pirmos to karo akimirkos naciai ir jų vietiniai pakalikai vykdė tautų genocidą, naikino civilius pagal iš anksto numatytą planą. Per visą hitlerininkų okupacijos laikotarpį Lietuvos teritorijoje žuvo 700 000 žmonių - vietinių gyventojų ir čia atvarytų civilių bei karo belaisvių. Tokios tragedijos masto Lietuva neregėjo nei prieš tai, nei po to. 

Visa tai yra dokumentuota ir įrodyta bei dar visai neseniai buvo fiksuota paminkluose, muziejuose, memorialuose, knygose... 

Bet Lietuvos valdžia šios skaudžios datos nemini. Ji iš viso beveik neprisimena nacių okupacijos. Ji mini kitą gretimą datą - birželio 23 d., dieną, kuomet, anot Lietuvos istoriko P. Freidheimo, iš dalies nacių paruošti, iš dalies propagandos paveikti būriai Lietuvos vyrų pradėjo ne tik šaudyti raudonarmiečius, bet ir be jokio tyrimo ar teismo žudyti žydus, jų vaikus ir senelius, tarybinius ir komjaunimo darbuotojus (P. Freidheimas pateikia faktus savo knygoje "Lietuva II-me pasauliniame kare", "Politika", 2008 m., Vilnius). 

Tądien prasidėjo Lietuvos žydų genocidas, nusinešęs myriop apie 190 000 Lietuvos žydų, t. y. per 90 procentų visos žydų diasporos. Tokio intensyvumo genocidas yra išskirtinis reiškinys Europos istorijoje. 

Dabar istorikų aiškiai įrodyta, kad menamas birželio 23-iosios įvykių organizatorius - Lietuvių Aktyvistų Frontas (LAF) - tebuvo eilinė figūra didžiojoje hitlerininkų žaidimo lentoje, tik įrankis palengvinti "Drang nach Osten". Hitlerininkai tiesiog pasinaudojo tam tikrų Lietuvos elito sluoksnių noru susigrąžinti valdžią bei kai kurių suklaidintų viltimis dėl esą atkuriamos nepriklausomybės A. Hitleriui kuriant "naująją Europą". 

Tereikia peržvelgti autentiškus Lietuvių Aktyvistų Fronto (LAF) dokumentus (publikuotus knygoje „The Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania. (Holokausto prielaidos: antisemitizmas Lietuvoje.) Liudas Truska, Vygantas Vareikis), kad įsitikintum, jog LAF buvo pro-nacistinė, anti-semitinė organizacija. „Izraelio erkių ruja“, „siurbelės“, kurias su šaknimis išraus ir „Lietuvos žemę išvalys“ „lietuviai arijai“ – tai tik keletas pavyzdžių iš LAF žodyno. 

Todėl dabartinės valdžios noras savo ideologinių šaknų ieškoti šiame sukilime ir LAF'e yra geriausias įrodymas, kad kažkas itin suinteresuotas toliau kompromituoti Lietuvos valstybę pasaulio akyse. Tai - rafinuota provokacija prieš Lietuvą, smukdanti jos reputaciją užsienyje. 

SLF pasisako už tai, kad būtų atšauktas birželio 23-osios minėjimas, o pati diena - išbraukta iš atmintinų dienų sąrašo. 

Mes taip pat už tai, kad visuomenė pradėtų aiškintis, kas yra tokių minėjimų įkvėpėjai ir organizatoriai, darantys didelę žalą mūsų valstybei. 

O visus geros valios žmones tuo tarpu kviečiame paminėti skaudžią - birželio 22-osios datą - 4 val. ryto (kuomet naciai įžengė Lietuvon 1941 m. birželio 22 d.) uždegant žvakutes Vilniaus Antakalnio kapinėse prie karių memorialo. 8 val. ten pat iš kelionės aplankant karių kapines Lietuvoje grįš visuomeninkų autobusas bei irgi padės vainikus, o 12:00 visi kviečiami į "Lenkų namus" Vilniuje, Naugarduko g. 76, kur karo veteranai surengs minėjimą. 

Vilnius 

SLF Infocentras