RU EN

Dėl apeliacinio skundo Algirdo Paleckio byloje. Pranešimas spaudai

2012-02-02

Žodžio laisvei Lietuvoje ir pačiam Lietuvos įvaizdžiui kyla rimta grėsmė. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra apskundė 2012 m. sausio 18 d. nuosprendį, išteisinusį Socialistinio liaudies fronto pirmininką Algirdą Paleckį dėl kaltinimų neigiant „TSRS ginkluotųjų pajėgų įvykdytą agresiją prieš Lietuvą“. Prokuroras E. Šleinius savo pareiškime pakartojo savo motyvą – esą A. Paleckio kaltė yra įrodyta ir ji nekelia jam abejonių. Daugiau apeliacijos detalių kol kas nepateikta. Prokuratūra savo apeliacija siekia įbauginti A. Paleckį ir gausėjančius jo rėmėjus. Tam tikslui ji nepaiso elementariausių žmogaus teisių, šiuo atveju – teisės į žodžio laisvę. Valdžios demonstruojami dvigubi standartai tampa akivaizdūs.

Kam naudinga tokia savęs diskreditavimo politika? Kaip žinia, Vilniaus apylinkės teismas buvo pateikęs kelis savo išteisinamojo sprendimo motyvus: A. Paleckis neneigė jokios agresijos; jis rėmėsi šaltiniais; nėra jokių ženklų, kad jis tyčia siekė kažką įžeisti. Tačiau prokuratūra ne tik vadovaujasi antikonstituciniu, minties laisvę draudžiančiu 170/2-uoju Baudžiamojo kodekso straipsniu. Ji taip pat reaguoja į Seimo nario Kęstučio Masiulio, kitų politikų bei politologų viešus pareiškimus, kad „būtina atnaujinti tyrimą“.

Prokuratūra vėl tampa politinių žaidimų įrankių, pasiduoda spaudžiama ir panašu, kad tai yra jau įprastas šios institucijos veikimo būdas. Iš visų mūsų šalies teisėsaugos struktūrų prokuratūra atrodo daugiausiai politizuota. Dėl šios priežasties prokuratūra nevykdo savo tiesioginių užduočių.

Taip ir lieka neištirtos rezonansinės bylos: Sausio 13-osios, Bražuolės tilto sprogdinimo, Pakaunės maišto, Abromavičiaus ir Pociūno nužudymų, Kauno pedofilijos ir kt. Tuo pačiu uoliai vykdomi įvairaus raugo ir rango politikų užsakymai. Žmonės Lietuvoje ir už jos ribų jau daug sužinojo apie kruopščiai slepiamus kai kuriuos Sausio 13-osios įvykių aspektus (šūvius iš viršaus, medžioklines kulkas, liudytojų parodymus).

Melu ir provokacijomis pagrįsta politika neturi perspektyvos. Tiesa ir teisingumas galų gale nugalės. Planuojama, kad ši žodžio laisvės byla bus pradėta nagrinėti Vilniaus apygardos teisme artimiausio mėnesio-dviejų bėgyje.

SLF infocentras