RU EN

Dėl anti-socialistinio šmeižto bangos

2013-01-21

SLF prezidiumo pareiškimas 

Pastaruoju metu ritasi nauja šmeižto prieš Socialistinį Liaudies Frontą (SLF) banga. Esą jis dirba Maskvai, esą asociacija „Lietuva be nacizmo“ taip pat dirba Rusijai. Antai LRT laida „Savaitė“ sausio 20 d. praktiškai nukopijavo III Reicho laikų gebelsinės savaitinės kinochronikos „Wochenschau“ („Savaitės apžvalga“) stilių. Žiūrovams daug kartų kartota ta pati mintis - kad SLF „gauna pinigus iš Rusijos, už kuriuos šmeižia Lietuvą“. 

Į tai SLF prezidiumas pareiškia: 

- SLF jokių pinigų iš Rusijos negauna, ir tai gali tikrinti visos tarnybos. Priešingai – mūsų priešai, tokie kaip konservatorių partija ir jos satelitai – ne vieną kartą atvirai yra pripažinę (kad ir neseniai apie „juodus“ pinigus iš Vokietijos prabilęs Petras Gražulis), kad juos finansavo ir finansuoja užsienio struktūros. 

- A. Paleckio trumpa frazė apie sausio 13-ąją tapo taiklia strėle, kuri pataikė į režimo Achilo kulną – į „vienintelę teisingą“ šių įvykių versiją. Ir dabar visa Lietuva sužinojo drąsiųjų liudininkų parodymus, kad tą naktį iš viršaus šaudė. Šito mums režimas negali atleisti. 

- Žmogaus teisių gynimo organizacija „Lietuva be nacizmo“ yra sudariusi sutartį su tarptautine, Strasbūre registruota ir ne vien Rusiją, bet ir daugelį pasaulio šalių vienijančia žmogaus teisių gynimo organizacija „Pasaulis be nacizmo“. Ši sutartis, kurioje yra ir labai simbolinė finansinė dalis, tik padeda „Lietuvai be nacizmo“ daryti tai, ką jos nariai ir taip daro iš pašaukimo – akylai stebėti atgimstančias Lietuvoje rasizmo ir ksenofobijos nuotaikas, kurias sausio 20 d. taip ryškiai pademonstravo valstybinės LRT laidos „Savaitė“ autoriai. 

„Lietuva be nacizmo“ tampa bene vienintele realiai, o ne formaliai veikiančia žmogaus teisių gynimo organizacija Lietuvoje. Ji bene vienintelė klausia: ar vienuolika Lietuvos kairuomenėje tarnaujančių nacių nėra grėsmė? Ar teismo sprendimas pripažinti svastiką kaip demonstruoti leidžiamą simbolį yra demokratiškas? Ar kovo 11-osios eisena su šūkiais „Lietuva lietuviams“ arba sausio 13 d. jaunimo eisena su deglais neprimena mums prieškarinės Vokietijos? Ar ekstremistinių sukarintų struktūrų spaudimas teisėsaugai nieko vertas? Ar akcija „Švarus patriotų kraujas“ verta tik ironijos? 

- Eilinis anti-socialistinės isterijos priepuolis kyla todėl, kad SLF auga kaip politinė jėga, kad ji ne tik nepasiduoda režimo spaudimui, bet ir pati sugeba kontratakuoti, vykdyti aktyvią pro-liaudinę ir anti-„elitinę“ socialinę, ekonominę ir istorinę politiką. SLF aktyvizuojasi viešojoje erdvėje, internete, taip pat protestiniame judėjime. 

- Režimas nėra įpratęs turėti reikalų su tikra opozicine jėga: idėjiškai angažuota, praktiškai vis geriau organizuota, turinčia idėjinius socialistinius bendražygius visame pasaulyje. Režimas priprato prie „prijaukintos“ opozicijos, kokia buvo, tarkime, darbiečiai ar tvarkiečiai, o SLF atveju susiduria su realia anti-sistemine jėga. 

- Režimas įpratęs naudoti prieš socialistines jėgas tris taktikas – nutylėjimo, pajuokos ir šmeižto. Nutylėti mūsų jau nepavyksta – per daug teisingai mes kritikuojame režimą. (Ir tai daugelį A. Paleckio argumentų, išsakytų laidoje „Savaitė“, jos autoriai, žinoma, iškirpo.) Išjuokti irgi nebėra kaip. Mūsų sakoma liūdna teisybė apie Lietuvą nebėra juokinga. Todėl spaudžiamas šmeižto pedalas. Tai irgi ne nauja. Jau prieš šimtą ir daugiau metų tikros socialistinės partijos buvo apšaukiamos „užsienio šalių agentūromis“. 

- Tačiau būtent pats režimas, prisidengdamas ištikimybę laisvei ir nepriklausomybei, tapo jų duobkasiais, tapo užsienio agentūra. Jis pardavė Lietuvos nepriklausomybę Briuseliui, Vašingtonui ir transnacionalinėms kompanijoms, tapo tikruoju Lietuvos interesų išdaviku, kolaborantu. Kur Lietuvos Nepriklausomybė? Briuselio įstatymai jau viršesni už Lietuvos. Savo komercinio banko neturime. Briuselis vadovauja mūsų ekonomikai. Vašingtonas – užsienio politikai. O mūsų partija – kaip tik priešingai – yra už Lietuvos valstybingumo atkūrimą. 

- Pralaimėdamas atviroje diskusijoje mums, stambaus kapitalo režimas griebiasi nacistinių priemonių – siekia uždrausti partiją, jau likvidavo nuomonės laisvę. 

- Režimas ir jo tarnai puola SLF. Vadinasi, bijo. Vadinasi, einame teisingu keliu. Beje, siundydamas ant savo oponentų jam pavaldžią žiniasklaidą, režimas labai dažnai pastaraisiais metais pasiekdavo priešingą rezultatą – persekiojamųjų populiarumo liaudyje augimo. 

Mūsų kova teisinga - ir todėl mes nugalėsim.

SLF prezidiumas