RU EN

DĖL KRUVINŲ 2009 M. SAUSIO 16 D. ĮVYKIŲ

2016-01-18

SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO PAREIŠKIMAS

2009 metų sausio 16 dieną aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų naujai išrinkta konservatorių ir liberalų valdžia sušaudė taikią Lietuvos žmonių demonstraciją, žmonių, kurie atėjo išreikšti savo pilietinės pozicijos dėl konservatorių taip greitai pamirštų rinkiminių pažadų.

2008 metų rinkimuose Lietuvos konservatoriai ir liberalai pateikė rinkėjams biblijos storumo rinkimines programas, kuriose prižadėjo lietuvių tautai pergalės rinkimuose atveju gerovę, teisingumą, dešimtis tūkstačių naujų darbo vietų, mažus mokesčius, mažas prekių ir paslaugų kainas, didelius atlyginimus, valdžios rūpestį savo piliečiams ir dar daugybę nuostabių dalykų – tik duokite jų puikių menedžerių komandoms valdžią įvykdyti visus tautos pageidavimus.

Rinkimai įvyko, rinkimus laimėjo pažadų dalintojai konservatoriai ir liberalai, ir tuoj pat po rinkimų nugalėtojai visus savo pažadus užmiršo, susirinko, išsidalino postus ir „naktinės“ reformos metu padarė viską atvirkščiai – pakėlė mokesčius ir dėl to pakilo būtiniausių prekių ir paslaugų kainos, sumažino darbo užmokestį ir socialines išmokas. Krizės metu, kuri smarkiausiai smogė būtent skurdžiausiems Lietuvos gyventojų sluoksniams, valdžia iš nuskurdintų piliečių atėmė paskutinius skatikus, ubago terbą ir net lazdą. Kartu su rinkimais vykusio referendumo metu tauta aiškiai ir vienareikšmiškai pasakė, kad negalima uždaryti pigią elektros energiją gaminančią Visagino atominę elektrinę, kadangi šiuo atveju elektros energijos kainos pakilimas dar kartą pakels vartojimo prekių kainas.

Taip ir įvyko – vietoje darbo vietų tautiečiai gavo 2010 metais 226 tūkstančius bedarbių, pakilo skurdo lygis nuo 14 procentų iki 28 procentų, skurdo ir nevilties apimti žmonės masiškai vyko emigracijos vergovėn, vien tik 2010 metais išvyko 84 tūkstančiai lietuvių, o A.Kubiliaus ir liberalų ekonominis stebuklas buvo tame, kad jie sugebėjo pasiskolinti iš užsienio banku per 4 savo kadencijos metus dvigubai daugiau, nei buvo pasiskolinusios visos iki jų buvusios vyriausybės ir Lietuvos skola išaugo nuo 17 mlrd. LT iki 36 mlrd LT.

Tačiau nugalėtojai konservatoriai ir liberalai su tautos „prisikėlėliais“ tautos prašymų jau nebegirdėjo, buvo užsiėmę tik savo ir savo rėmėjų verslo reikalais privatizuojant valstybės biudžeto pajamas.

2009-01-16 tauta , pasipiktinusi tokiu įžūliu valdančiųjų įsipareigojimų nepaisymu, taikiai atėjo prie Seimo ir pareikalavo atsakomybės.

Ir gavo atsakymą neatskaitingos tautai ir nebaudžiamos valdžios.

Vietoje demokratiškos konstitucijos – guminės kulkos ir valdžios savivalė.

Vietoje tautos Seimo – savanaudžių sukčių korumpuotą sueiga.

Vietoje įstatymo viršenybės, neliečiamų pilietinių laisvių, vietoje žodžio laisvės, susirinkimų, mitingų, streikų teisės policijos susidorojimai, ašarinės dujos, antrankiai ir vėzdai, demonstracijos išvaikymas!

Vietoje asmens neliečiamumo – žmonių daužymas, žalojimas, pasityčiojimai, kruvinas susidorojimas aikštėje ir vėliau sekęs persekiojimas teismuose!

Vietoje pramonės augimo, darbo vietų kūrimo, vartojimo skatinimo – įmonių bankrotai, korupcinės schemos, sukčiavimai ir aferos!

Vietoje skaidrumo ir tvarkos valstybės tarnyboje – valstybės tarnautojų korupcija ir savivalė!

Vietoje garbingos tarptautine teise grįstos užsienio politikos – kolonijinė priklausomybė JAV ir ES, suvereniteto praradimas ir nacionalinių interesų aukojimas!

Vietoje tautos gerovės kilimo – sparčiausiai nykstanti, pirmaujanti savižudybių skaičiumi ir alkoholio vartojime šalis!

Vietoje švietimo – šimtai uždarytų kaimo mokyklų, bibliotekų, kultūros namų, ambulatorijų!

Vietoje žodžio laisvės ir nuomonių pliuralizmo – policijos kratos kitaminčių namuose, „juodųjų“ sąrašų sudarinėjimas, grasinimai susidoroti ir baudžiamosios bylos už kitokios nuomonės pareiškimą!..

Ir po viso šito atsiranda Lietuvoje žmonių, konservatorių ir liberalų gerbėjų, kurie nepavargsta tvirtinti, kad Lietuvoje viskas yra nuostabu, demokratija klęsti ir laisvės per kraštus!

Ne, draugai : kai šimtai tūkstančių lietuvių badauja ir matinasi tik iš Maisto banko labdaros, šimtai tūkstančių pensininkų, kurie atstatė karo sugriautą Lietuvą, gauna tik minimalią pensiją, kai šimtai tūkstančių bedarbių Tėvynėje ir milijonas ekonominių emigrantų užsienyje – apie jokią demokratiją Lietuvos valdžia neturi teisės kalbėti!

Ir šiandien, minėdami 2009-01-16 brutalaus valdžios, konservatorių ir liberalų valdžios, susidorojimo su taikia demonstracija metines,

Mes pareiškiame:

Valdžia, kuri šaudo į savo tautą, yra nusikaltėlių valdžia! Partijos, kurios nevykdo savo rinkiminių pažadų, neturi teisės į valdžią jokiu būdu! Valdininkai, politikai, pareigūnai, įsakę šaudyti į savo tautą, privalo atsakyti! Jeigu tauta bijo savo valdžios, tokia santvarka yra tironija! Demokratija yra tada, kai valdžia bijo savo tautos!

Mes reikalaujame:

1)     Prie Lietuvos Respublikos Seimo pastato įrengti atminimo lentą, skirtą pagerbti 2009-01-16 sužeistiems daugiau nei 30 Lietuvos piliečių.

2)     Pradėti tyrimą ir nustatyti asmenis, kurie įsakė susidoroti su taikios demonstracijos dalyviais.

2016 m. sausio 16 d.

Vilnius