RU EN

Bendras komunistinių ir darbo partijų PAREIŠKIMAS

2016-03-22

Visi į kovą su išnaudotojiška sistema, kuri pagimdė karus, migraciją ir skurdą!

Solidarizuojamės su pabėgėliais ir migrantais!

Komunistų ir darbo partijos, kurios pasirašė šį pareiškimą,

SMERKIA JAV, NATO, ES, o taip pat jų "sąjungininkų" Turkijos, Saudo Arabijos ir Kataro imperialistines agresijas, intervencijas ir karus. Šių nusikalstamų jėgų veiksmai sukėlė milijonų migrantų ir pabėgėlių bangą.

Dėl šių humanitarinių katastrofų atsiradimo yra tiesiogiai atsakingos visos buržuazinės vyriausybės, kurios ilgą laiką siunčia savo ginkluotas pajėgas, įvairių prasimanytų pretekstų pagrindu teikia visokią įmanomą paramą visoms imperialistinėms intervencijoms.

SMERKIA Europos Sąjungos ir kitų buržuazinių vyriausybių vykdomą pabėgėlių , kurie bando taip gelbėtis nuo karo, skurdo ir nelegalių pervežėjų reketo, atžvilgių policinių represijų politiką.

RAGINA stiprinti mūsų tautų klasinę vienybę ir solidarumą su tautomis, kurios tapo imperialistinių karų ir kapitalistinio išnaudojimo aukomis.

KVIEČIA tautas kovoti su priežastimis, kurios privertė milijonus žmonių palikti savo namus, o taip pat suteikti visą įmanomą pagalbą emigrantams ir bėgliams, kurie gyvena nežmoniškomis sąlygomis. Reikalauti savo vyriausybių imtis būtinų priemonių, kad pabėgėliai būtų tinkamai priimti, jiems būtų sudarytos tinkamos pragyvenimo sąlygos, panaikinti visus ES diskriminacinius mechanizmus pabėgėliams, tame tarpe ir Dublinas III Reglamentą.

Komunistinės ir darbo partijos kovoja su buržuazijos ir buržuazinių vyriausybių siekiu panaudoti migracijos problemas pretekstu, kad būtų apribotos darbo teisės ir sudarytos sąlygos dar didesnei pabėgėlių, migrantų bei visos darbininkų klasės šalyse eksploatacijai .

Darbo žmonių interesai reikalauja suvienyti jėgas ir sustiprinti kovą su JAV, NATO, ES imperialistinėmis intervencijomis ir karais, o taip pat kovoti prieš imperialistų vykdomą masinę manipuliaciją viso pasaulio tautomis. Būtina organizuotis ir stoti į kovą su išnaudotojiška sistema, kuri sukelia karus, migraciją ir skurdą, tam, kad pabėgėliai ir migrantai galėtų grįžti į savo tėvynes, kurių tikrieji šeimininkai jie yra.

Communist Party of Albania
PADS
Communist Party of Australia
Party of Labour of Austria
Communist Party of Bangladesh
Brazilian Communist Party
Communist Party of Brazil
Communist PArty of Britain
Communist Party of the Workers of Belarus
Union of Communists in Bulgaria
Communist Party of Canada
AKEL
Communist Party in Denmark
Communist Party of Denmark
Communist Party of Finland
Communist Workers`Party for Peace and Socialism (Finland)
German Communist Party
Unified Communist Party of Georgia
Communist Party of Greece
People’s Progressive Party of Guyana
Tudeh Party of Iran
Communist Party of Ireland
Workers’ Party of Ireland
Communist Party, Italy
Socialist Movoement Kazakhstan
Socialist Party of Latvia

Socialist People’s Front (Lithuania)
Communist Party of Malta
Communist Party of Mexico
Popular Socialist Party of Mexico
Communist Party of Norway
Communist Party of Pakistan
Palestinian Communist Party
Palestinian Peoples' Party
Philippines Communist Party [PKP-1930]
Russian Communist Workers Party
Communist Party of the Soviet Union
Communist Party of the Russian Federation
New Communist Party of Yugoslavia
Party of the Communists of Serbia
Communist Party of Slovakia
Communist Party of the Peoples of Spain
Communist Party of Sweden
Communist Party, Sweden
Syrian Communist Party
Communist Party of Tadjikistan
Communist Party, Turkey
Communist Party of Ukraine
Union of Communists of Ukraine
Freedom Road Socialist Organization [USA]
Party of Communists USA
Party fro Socialism and Liberation [USA]

The statement is still open for signatures

15.03.2016