RU EN

Balandžio 3 d. 15:00 - verdiktas Paleckio teisme liudijusiai liudininkei

2013-04-04

Deja, Vilniaus apygardos teismas balandžio 3 d. taip ir neparengė nutarties dėl Danguolės Raugalienės skundo, kuriuo ji prašė ją išteisinti. Balandžio 19 dieną turėtų būti skelbiamas verdiktas dar vieno liudytojo – Jaunučio Leko - byloje .

***

A. Paleckio teisme apie šūvius nuo stogų liudijusi vilnietė Danguolė Raugalienė išgirs Vilniaus apygardos teismo verdiktą rytoj, 3 d. 15:00 Gedimino pr. ir Vasario 16-osios gatvių sankryžoje esančiame teisme. 

Štai ką A. Paleckio teisme liudijo Danguolė Raugalienė: 

“Tą naktį buvau prie TV bokšto. Mačiau, kaip šaudė nuo stogų. Šaudė į jaunimą, stovėjusį prie tvoros. Mačiau tai, nes kulkos buvo šviečiančios, trasuojančios – matėsi, kur jos skrieja. Mačiau, kaip nuo šių kulkų žmonės smukdavo ant žemės. Minioje vaikštinėjo žmonės, kurie tuo metu ragino žmones nesitraukti, o eiti į tą ruožą, kur smigdavo šios trasuojančios kulkos, nes, esą, “ten šaudo tuščiais, tikrai nieko nenušaus”. TSRS kariai nešaudė. Jeigu jie būtų šaudę, tai tikriausiai nebūtų likę Karoliniškių. Ir dabar dar likę daug liudininkų, bet jie bijo apie tai liudyti.”

Priminsime, kad Vilniaus I-asis apylinkės teismas priteisė D. Raugalienei apytikriai 4000 litų baudą.

SLF Infocentras