RU EN

Atsakymas LR Seimo nariui K. Masiuliui

2013-03-21

Gavome tokį Kęstučio Masiulio laišką: 

2013 m. kovas 10 d. 14:44, MASIULIS Kęstutis rašė:

“gerbiami socialistai, /.../ kodėl Jums neišbraukus manes iš savo tuštokų rašliavų adresatų sąrašo”. 

Pagarbiai,

Prof. Kęstutis Masiulis

Lietuvos Respublikos Seimo narys

***

Atsakome Seimo nariui: 

Gerbiamas profesoriau,

mes siunčiame Jums mūsų pranešimus iš gilaus dėkingumo Jums. Nes Jūsų nuopelnai propaguojant socialistines ir istorinės tiesos idėjas Lietuvoje ir už jos ribų - didžiuliai. 

Daugiausiai Jūsų pastangomis buvo inicijuotas teismas A. Paleckiui dėl jo nuomonės apie sausio 13-ąją. 

A. Paleckis pavertė šį teismą tribūna, iš kurios jis visai Lietuvai ir pasauliui papasakojo tai, ką nacionalistinis režimas buvo linkęs nuslėpti. 

Po šito teismo Lietuva jau niekada nebus tokia, kokia ji buvo iki jo. 

Mes ir toliau tikimės iš Jūsų konstruktyvaus ir itin vaisingo bendradarbiavimo. 

SLF infocentras