RU EN

Antikarinis mitingas Šiauliuose ,,NATO okupacijai ir išnaudojimui-NE. Taikai-TAIP“

2016-06-19

Birželio 17 d. Šiauliuose įvyko antikarinis mitingas. Į šį renginį atvyko grupė svečių iš Kauno, grupė piliečių iš Radviliškio ir aktyvūs šiauliečiai. Jų tarpe buvo ir grupė Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) narių iš Šiaulių ir Kauno. Mitingui trukdė smarkus lietus, tačiau žmonės nesiskirstė, stovėjo su vėliavomis, plakatais, klausėsi oratorių pasisakymų.

Antikariniame mitinge kalbėjo ,,Drąsos kelio“ partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė B. Dilpšienė, Kovotojų už Lietuvą sąjungos pirmininkas V.Šustauskas, Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas, aktyvus visuomenininkas Ž. Razminas, judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas docentas E. Satkevičius, SLF Šiaulių skyriaus koordinatorius A. Žadeikis, Šiaulių karo veteranų organizacijos atstovas P. Tarabilda.

B. Dilpšienė pabrėžė, jog mūsų krašte labai trūksta teisingumo, trūksta taikos propagavimo, vyrauja primityvi karinė isterija, dažnai pažeidžiamos žmonių teisės, vargingai gyvena didelė dalis pensininkų, kuriems labai sunku išgyventi iš 130-230 eurų dydžio mėnesinių pensijų. Ji prisiminė ir garsiąją pedofilijos bylą, kuri parodė, jog Lietuvoje egzistuoja kreivas teisingumas, galima fabrikuoti bylas arba priešingai, kai kurias bylas formaliai iškelti ir greitai nutraukti, jei jose figūruoja itin įtakingi asmenys.

Kovotojų už Lietuvą sąjungos lyderis V.Šustauskas teigė: ,,Lietuva apgriauta, nes įsigalėjo žiauri buržuazija. Ir svarbu tai, jog mūsų Tėvynė tampa pereinamu kiemu, štai ir Šiauliuose jau pilna okupacinės kariuomenės dalinių, virš jūsų galvų vis zuja jankių naikintuvai. O kodėl tokia betvarkė, kodėl karaliauja svetimieji? Nes viršūnėse jau dingo patriotizmo jausmas, korupcija visuotinė, kyšių ėmimas kasdienis, valdžios sluoksniuose viskas perkama ir parduodama“.

Ž. Razminas pasisakė apie Lietuvoje vis labiau įsigalintį išnaudojimą ir įtvirtinamą okupaciją: ,,Lietuvoje įteisinama vergovė. Naujas Darbo kodeksas iš esmės viduramžiškas. Žmonės nuskurdinti, ypač po euro įvedimo. Faktiškai valdžia apvogė piliečius. O kas gina piliečius? Gal profsąjungos? Dauguma profsąjungų gina valdžios pozicijas, tik imituoja veiklą. Tad mes turime telktis, burtis į aktyvių piliečių gretas, ginkime savo teises. Kovokime už laisvę, kovokime prieš išnaudojimą. Nes Lietuvoje įsigalėję išnaudotojai ir išdavikai įtvirtina okupaciją, ir dar siekia atsiusti čia imigrantų ordas“.

SLF pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas teigė: ,,Mums atkakliai peršama, jog reikia atgrasymo nuo Rusijos. Bet pažvelkime, kas gi vyksta tikrovėje? Vyksta Lietuvos žmonių atgrasymas nuo Lietuvos, daugybė žmonių nuo skurdo ir neteisingumo bėga iš gimtojo krašto, nuo 1990 metų į Vakarus išvyko virš pusantro milijono žmonių. Mums kenkia trikampis žiedas- piliečių išvarymas į Vakarus, plintantis skurdas ir mūsų krašto okupacija, įvedant į Lietuvą gausias amerikiečių, lenkų, vokiečių okupacines pajėgas. Dabarties Lietuvoje atvirai garbinami fašistiniai nusikaltėliai: J.Noreika-generolas Vėtra, J.Žemaitis-Vytautas, J.Krikštaponis, J.Misiūnas-Žalias Velnias, A.Baltūsis-Žvejys ir kiti jų bendrininkai. Stovi jų garbei pastatyti paminklai, jų vardais pavadintos ir gatvės, aikštės, mokyklos, šie masines taikių piliečių žudynes rengę asmenys vadinami didvyriais. Kol Lietuvoje tęsis toks melo ir klastos skleidimas, kol bus falsifikuojama istorija, tol ir būsime nuosmukio liūne. Turime telktis, turime ginti savo teises, kovoti prieš korupciją, pasisakyti už taikos išsaugojimą“.

E.Satkevičius ir A.Žadeikis išdėstė konkrečius ekonominius motyvus, dėl kurių Lietuva pateko į nuosmukio duobę. Didžiulė emigracija jau sukelia tokius padarinius-kai kuriose įmonėse stinga kvalifikuotų darbuotojų, o dalis įmonių žlunga dėl to, jog vykdoma neprotinga valstybinė ekonominė kryptis-įvairiais būdais trukdyti normalius ekonominius ryšius su Rytų kraštais. Lietuvai lemtingas artimiausias dešimtmetis-arba mūsų valstybė visai žlugs, arba pakilsime iš gilios nuosmukio duobės.

Giedrius Grabauskas