RU EN

Algirdas Paleckis. Žmogus žmogui bičiulis, draugas ir brolis

2014-01-11

Toliau panagrinėkime Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) programa, kuri dar mažai žinoma visuomenei. Programa rašyta prieš ketverius metus. Kapitalistinė Lietuvos tikrovė rodo, kad SLF programa tampa vis aktualesnė, ir kad tai ir yra tikroji alternatyva dabartiniam Lietuvos keliui, kuris privedė prie aklavietės. 

Programos dalis pateikta įprastu šriftu, o komentarai - vadinamu "italikų" šriftų. 

"/.../ Savo politinėje veikloje Socialistinis Liaudies Frontas (SLF) vadovaujasi kūrybiškai plėtojama marksizmo teorija ir metodologija, vakarietiškos socialdemokratijos laimėjimais, teigiamais tarybinio socializmo pradais, civilizacijai naudingais kapitalistinės santvarkos pasiekimais, humaniškumo, lygiateisiškumo ir solidarumo principais. /.../ " 

Taigi, SLF nustato, kad jis laikosi socialistinės tradicijos. Daugiau tokių partijų Lietuva neturi. Kitos partijos vadovaujasi arba įvairiomis kapitalistinės ideologijos atšakomis (į socialliberalizmą palinkusi sociademokratija, konservatizmas, liberalizmas, nacionalizmas, net pamaskuotas neo-nacizmas), arba jų kombinacijomis. 

Socialistinė kairioji partija Lietuvoje viena, ir tai yra SLF. Patinka tai kam nors ar ne, bet taip yra. (Lietuvos socialdemokratų sąjunga (lyderis - A. Akstinavičius) jau de facto išnyko, pasirinkusi mažų tautinių partijų aljansą.) Ir žmonės tai jaučia. Jaučiame tai ir mes, nes priimami į partiją šiuo metu žmones sako, kad eina pas mus "todėl, kad jūs vieninteliai tokie".

Kodėl SLF laikosi socialistinės tradicijos bei kūrybiškai ją plėtoja? Todėl, kad po ilgos ir nelengvos analizės mes priėjome vis tos pačios ir kai kam gal banalios, bet realios išvados, kad istorija, kad ir zigzagais, vis dėlto eina priekin. "Ir vis dėlto ji sukasi", - sakė Galilėjus apie žemės sukimąsi aplink saulę, nors inkvizicijos ir spaudžiamas sakyti kitaip. Ir buvo teisus. Istorija eina priekin, feodalizmą keitė kapitalizmas, o šį arba pakeis naujasis socializmas, arba žmonija susinaikins godulio karuose. 

Planeta neturi tiek resursų, kad visi greit jau aštuoni milijardai žmonių gyventų kaip šveicarai. Vadinasi, arba žmonija susigrums kovoje pagal dabar vyraujantį kapitalistinį principą "žmogus žmogui vilkas", arba pasirinksime socialistinį principą "žmogus žmogui bičiulis, draugas ir brolis", o tuos, kurie norės gyventi pagal vilkų principą, teks įstatymo būdu sudrausminti. 

Kūrybiškai išvertus iš lotynų kalbos, "socializmas" reiškia "visuomenės valdžią", o "kapitalizmas" reiškia "pinigų valdžia". Laisvai davus pasirinkti ir išaiškinus šią alternatyvą, dauguma žmonių pasirinktų "visuomeniškumą". Bet kol kas laisvo pasirinkimo ir žmonių pilnaverčio informuotumo nėra. 

Sutinkame, kad socializmo praktika buvo iš dalies sukompromituota. Lietuvoje tai iki galo dar neišanalizuota. Bet Lietuvoje taip pat nutylima ir visa tiesa apie pirmąjį socializmo etapą Lietuvoje ir pasaulyje. "Demokratinėje" šalyje šia tema laisvai kalbėti jau ir draudžiama... O gal ir gerai, kad draudžiama? Gal tai paskatins dar daugiau žmonių susimąstyti, kokią gi visuomenę mes statome ir ar kažką mes statome? 

Grįžkime prie minėto sakinio iš SLF programos. Kaip matome, mes nesame dogmatikai, įsikibę iš tam tikrą istorijos periodą arba į kažkokio žmogaus nuomonę kaip galutinę. Mes žinome, kad istorija nepaliaujamai juda, kaip upė, į kurią niekada neįbrisi tokiomis pat aplinkybėmis. Žinome ir tai, kad bet kurios teorijos, net ir pačios gražiausios, kūrėjai buvo tik žmonės, kuriems niekas žmogiška nebuvo svetima. Kad mes patys turime galvas, akis ir ausis - bet taip pat turime ir orientyrus ir žinome, kur einame, skirtingai nuo kai kurių kitų politinių jėgų. 

Mes nieko prieš pasimokyti iš istorijos. Jeigu Vakarų socdemai po karo sukūrė rimtą socialinių garantijų darbuotojams sistemą, tai kodėl kai ko iš jų nepasimokyti? O jeigu socialistinės šalys po karo buvo pasiekusios aukštą išsilavinimo kokybę ir iš esmės eliminavo nedarbą, tai kodėl mes tai turime užmiršti? 

Taigi, minėtas programos sakinys rodo, kad mes esami atviri pasauliui, bet taip pat turime ir planą. 

Kitų SLF programos dalių aptarimas bus pateiktas kitame straipsnyje. 

Visa SLF programa yra pateikta http: Link