RU EN

Algirdas Paleckis. Tik keliolika klausimų "elitui" dėl Baltijos šalių 1940 m.

2012-06-18

Birželio viduryje Baltijos šalių valdžios "elitas" mini Baltijos valstybių tarybinės okupacijos 1940 metais pradžią. "Elitas" mini, o paprasta liaudis turi savo sveiką požiūrį ir į tarybinį laikotarpį, ir į patį, atsiprašant, "elitą". Bet jeigu jau "elitas" mini, užduokime jam keletą elementariausių klausimų.

Kas yra okupacija pagal tarptautinę teisę? Dar 1907 m. Tarptautinė Hagos konvencija nustatė, kad okupacija yra karinio konflikto - t. y. karo tarp dviejų ar daugiau šalių - pasekmė. Ar buvo karinis konfliktas tarp Baltijos šalių ir TSRS? Ar kulkos švilpė, patrankos griaudėjo? Ar ne pats fašistuojančio tautos vado Antano Smetonos režimas sutiko įsileisti TSRS karinius dalinius? Ar ne panašiai pasielgė Estijos ir Latvijos režimai? O anksčiau, 1939 metais, ar ne Lietuvos vyriausybė sutiko įsileisti TSRS karinius dalinius? O mainais Lietuva po daugelio šimtų metų ar neatgavo istorinę savo sostinę Vilnių ir jo kraštą? (Ar ne tarybiniais metais Vilnius tapo lietuvišku miestu? Ar iki tol lietuviai jame nesudarė vos kelių procentų?.) Ar Europos šalys tuo metu galėjo likti realiai neutralios? Arba su Vokietija, arba su TSRS. Nenorėjote su TSRS? Prašom, gal norėjote su Hitleriu? (Daug kas iš dabartinių veikėjų to būtų norėję, tik gėdijasi prisipažinti?) O paskui kartu su jo sėbrais - į Niurnbergo tribunolą? Kas galėtų paneigti, kad konservatoriai, rėkdami apie okupaciją ir jos žalą, nevykdo nurodymo dirbtinai kiršinti lietuvius su jų rytiniais kaimynais? Kam reikalingos okupacijos žalos atlyginimo komisijos? Gal tam, kad lietuvių liaudis vieną dieną nepareikalautų iš jau daugelį metų Lietuvą okupavusių konservatorių atlyginti žalą, padarytą per jų įvykdytą naująją okupaciją, kai Lietuvą okupavo prichvatizacijos užaugintas monopolinis kapitalas? 

Gal laikas rimtai pagalvoti apie tai? Ir apie okupantų kolaborantų - konservatorių kaipo partijos - atsakomybę?