RU EN

Algirdas Paleckis. Tegul tampa gegužės 1-oji ir vėl darbininkų revoliucinės kovos su buržujais už darbo išsivadavimą diena!

2012-04-24

Lietuvos valstybė tapo tuo, kuo ir tegalėjo tapti kapitalizmo santvarkoje: vienos klasės - buržuazijos - viešpatavimo įrankiu. Tereikia prisiminti tuos gausius atvejus, kai buržua pasitelkdavo prezidentą, seimą, vyriausybę, teismus, prokuratūrą, VSD, FNTT, STT ir tt., kad patenkintų savo interesą - pelno kaupimą ar dominavimo rinkoje apsaugą. 

Kiek likimų sulaužyta, galvų paguldytą, kraujo pralieta, kad patys apsukriausi buržua sunaikintų savo smulkesnius konkurentus ir apiplėštų savo antipodą - darbininkų klasę. Iš pradžių jie atėmė iš darbininkų visas gamyklas, visus kolūkius, išmesdami žmones į gatves. Vėliau buržua lobistiniais čiuptuvais prisisiurbė prie valstybės biudžeto, ir nuo to momento darbininkijos gyvybės palaikymui tėra skiriami trupiniai nuo ponų stalo. Esminius valstybės postus okupavo buržuazijos atstovai ar jų tarpininkai - pažvelkite, kas sėdi seime, vyriausybėje - ar matėte ten nors vieną tikrą darbininką, paprastą valstietį, darbo inteligentą?

Kapitalizmas vėl gimdo klasinę visuomenę, suskilusią į dvi priešingas - kapitalistų ir darbininkų - klases. Jos vis labiau suvokia savo interesų priešingumą. Kapitalistas negali neeksploatuoti darbininkų, negali neatimti jo sukuriamos pridėtinės vertės - antraip jis nebebūtų kapitalistu. Darbininkas negali neišsivaduoti iš šios vergijos, nesudaužydamas jos pančių, t. y. nepaimdamas visas gamybos priemones į savo rankas. (Atskira kalba - apie smulkiuosius savininkus, kurie esant monopolijų spaudimui bankrutuoja ir pagal gyvenimo lygį panašūs į darbininkiją.)

Esant tokiai padėčiai, iš buržua ir iš jų apmokamų šuniukų žiniasklaidoje darbininkai negali laukti nieko kito, išskyrus šmeižtą ar ignoravimą. Bet tai nėra pagrindas sustoti nei mums, nei tuo labiau istorijai. Taip buvo ir taip bus visada, tokiu būdu visos valdančios klasės pasitinka bet kurį tikrai revoliucingą judėjimą, ypač tos klasės, kurioms ateina laikas palikti istorijos areną.

Todėl lai tampa gegužės 1-oji ir vėl darbininkų revoliucinės kovos su buržujais už darbo išsivadavimą diena!