RU EN

Algirdas Paleckis. Ar neišsigąsime kai kurių „laisvės kovų dalyvių“?

2012-02-29

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė noriai užkibo (Link) ant žurnalistės Liepos Želnienės jauko (Link)

Šioji sugebėjo apversti vieną renginį aukštyn kojom. Vasario 25 d. susirinkome asociacijos „Lietuva be nacizmo“ diskusijų klube. Tema – kaip stabdyti neonacių vakchanalijas (paradus) kovo 11 d. Pokalbis nukrypo į šaknis. Kas visą tai skatina? Mūsų valdžia. Jeigu ji visus miško brolius - tarp kurių nemaža dalis karo metais tarnavo naciams, o po karo išžudė 25 000 (!) beginklių Lietuvos civilių, tarp jų 1000 vaikų... – taigi jeigu mūsų valdžia juos visus heroizuoja kaip „laisvės kovų dalyvius“, vadinasi, štai kur neonacizmo šaknys. 

Ir jeigu, kaip pastebėjo diskusijų klubo svečias – žinoma žurnalistė iš Rusijos, daugybės premijų už geriausius žurnalistinius darbus ir knygas autorė Galina Sapožnikova, ilgai dirbusi Estijoje – jeigu į tremtinių ir „laisvės kovų dalyvių“ sąskrydžius Ariogaloje pakviečiami SS legiono (!) veteranai iš Estijos – vadinasi, visas renginys smunka iki tokio lygio... 

Bet diskusijoje kampe tyliai sėdėjusiai Liepai Želnienei pasivaideno, kad Galina Sapožnikova – Rusijos žvalgė, o Algirdas Paleckis – jos užverbuotas agentas. Ir kad jie abu paskelbė „kryžiaus žygi prieš visus Lietuvos tremtinius“. Kliedesiai. Na, pasirodė jaunai mergaitei, ir kas? 

O gi tas, kad ji šiuos savo kliedesius išklojo portale. Ir perskaitė juos Krašto apsaugos ministrė. Ir šioji paskleidė melą dar plačiau – esą A. Paleckis ir jo vadovaujama partija – „prieš visus tremtinius“. Ir visa tai esą Rusijos žvalgybos darbas. Be menkiausio įrodymo... Lygis – žemiau bet kokios kritikos. 

Atskirkime. Tarp tremtinių buvo tikrai nepelnytai nukentėjusiųjų. Bet jeigu žmogus buvo ištremtas už tai, kad karo metu kartu su hitlerininkais žudė taikius civilius, o po karo buvo priverstas slėptis miške ir šaudė į nekaltų kaimo žmonių nugaras, į jų nėščias žmonas ir vaikus – tai teisingai buvo ištremtas, ir jam dar pasisekė, kad liko gyvas. Ir joks jis ne „politinis kalinys“ ir „laisvės kovų dalyvis“ ir juo labiau ne didvyris, o banditas. Tokių pagalba naciai Lietuvoje 1941-1944 metais sunaikino 700 000 žmonių. 

Pamiršome?...

Algirdas Paleckis, 

Socialistinio Liaudies Fronto pirmininkas