RU EN

Algirdas Paleckis. Apie priklausomybę nuo užsienio investicijų

2013-09-08

Tęsiant pokalbį apie Lietuvos resursus, ant kurių kaip ant pamato šalis turi plėtoti savo energetinę politiką, trumpai apžvelkime kitą resursą - kapitalą. 

Bendrasis vidaus produktas (BVP) 2000 metais siekė 46 milijardus litų, 2012 metais 112 milijardų. Tačiau jo augimas ženkliai sulėtėjo prasidėjus krizei ir nuo to momento (2008 metų) BVP iš esmės stagnuoja. (Visi duomenys šiame tekste - Lietuvos statistikos departamento, www.stat.gov.lt)

Vidaus investicijų apimtys augo iki krizės pradžios, tačiau nuo 2008 iki 2009 metų jos sumažėjo beveik tris kartus - ir ikikrizinis lygis iki šiol nepasiektas. Tuo tarpu užsienio investicijos per šį laikotarpį ne tik nesumažėjo, bet ir išaugo. 2011 metais jų apimtys bemaž dvigubai lenkė vidaus investicijų apimtis (38 milijardai litų ir 22 milijardai atitinkamai).

Būtent užsienio investicijos leido palaikyti tam tikrą investicijų į Lietuvos ekonomiką lygį ir sulaikė gilesnį gamybos smukimą bei spartesnį nedarbo augimą krizės metu. 

Kita vertus, augančios užsienio investicijų apimtys padidino ekonominę Lietuvos priklausomybę. Taip pat pažymėtina, kad užsienio investicijų sudėtyje ženklią dalį sudarė grynai finansinis dėmuo, kuris gamybinį aktyvumą galėjo lemti tik šalutiniškai. 

Užsienio investicijos lėmė ir pagrindinio kapitalo augimą. (Pagrindinis kapitalas šiuo atveju - tai Lietuvoje esančių gamybinių pajėgumų - gamybinių pastatų, įrenginių, mašinų, įrangos, prietaisų ir pan. - visuma.) Per 2005-2010 metus pagrindinis kapitalas išaugo 46 procentais ir 2010 metais jis siekė 300 milijardų litų. Tačiau pagrindinio kapitalo augimas nelėmė atitinkamo BVP augimo, o tai reiškia, kad sumažėjo pagrindinio kapitalo panaudojimo efektyvumas. 

Prognozuojant BVP ir vidaus investicijų augimą pagal susiklosčiusią tendenciją, galima daryti išvadą, kad vidaus investicijų dalis bendroje investicijų visumoje mažės - taigi, bet užsienio investicijų ekonomikos augimas bus lėtas.

Ryškėja bendroji tendencija - vis didesnė Lietuvos priklausomybė nuo užsienio kapitalo.