RU EN

Akcija prie JAV ambasados: ,,Taikai-TAIP. JAV agresijai-NE”

2015-02-06

2015 metų vasario 4 dieną prie JAV ambasados Vilniuje įvyko pilietinis piketas, ji organizavo  įvairios pilietinės organizacijos bei aktyvūs  Lietuvos piliečiai. Akcijoje dalyvavo Socialistinio Liaudies Fronto(SLF) ir Liaudies partijos nariai, judėjimo ,,Vytis” ir Visuomeninės piliečių sąjungos nariai, sambūrio ,,Būkime vieningi “ aktyvistai iš pajūrio, asociacijos  ,,Lietuva be nacizmo” nariai, Nepriklausomo žmogaus teisių centro atstovai  bei kiti aktyvūs piliečiai.

Prie JAV ambasados susirinko ir minia amerikietiško imperializmo šalininkų-jaunieji konservatoriai, su jais siejamų viešujų įstaigų vadovai ir kiti JAV agresyvios politikos garbintojai. Jie skandavo visokius šūkius, rankose laikė JAV ir Ukrainos vėliavas, NATO simbolius. Kilnojo ir ,,Coca colos” butelius, visiems siūlė gerti šį amerikietišką gėralą.
Pikete kalbejo SLF pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas, docentas, judėjimo ,,Vytis” koordinatoriaus pavaduotojas  E.Satkevičius, studentijos atstovas K.Voiška,  vilnietis visuomenininkas J.Bieliauskas,  asociacijos ,,Lietuva be nacizmo” narys kaunietis H.Juodiška ir kiti aktyvūs piliečiai. Jie savo kalbose pabrėžė, kad Lietuvai reikia taikos ir teisingumo, o ne Amerikos tankų ir karo kurstymo. Buvo reikalaujama, kad JAV struktūros nesikištų į Ukrainos, Lietuvos ir kitų Europos šalių vidaus reikalus ir pabrėžiama-iš Lietuvos turi būti išvesta amerikiečių okupacinė kariuomenė.

Akcijoje dalyvavęs 23 metu kaunietis visuomeninkas Albertas Sulikas sakė-,,Kodel   tie NATO šalininkai taip negerbia Lietuvos, kad ateina į rengini tik su JAV veliavomis, ivairiais NATO simboliais ?  Ir kodel Landsbergio klanas ir kiti panašūs klanai tvarkosi Lietuvoje kaip  savo dvare?” Panašius klausimus kėlė ir vienas iš sambūrio ,,Būkime vieningi “ lyderių Olegas Titorenko, jaunimo atstovas Gediminas Vasiliauskas bei  kai kurie kiti piketo  dalyviai.

Su šiuo piketu susijusias temas aptarsime ir kitame straipsnyje. Pravartu pasiaškinti-kas tokie ,,Coca cola” reklamuojantys NATO bloko ir  JAV kariaunos gerbejai?  Ir kodėl po šio piketo įtakingas konservatorių veikėjas A.Anušauskas švaistosi grasinimais TV eteryje?

Giedrius Grabauskas


***


Lietuvos visuomeninių organizacijų ir aktyvių piliečių

Peticija

Mes, pilietinės akcijos  ,,Taikai –TAIP. JAV agresijai –NE” prie JAV ambasados Vilniuje, dalyviai teigiame-kad agresyvi JAV užsienio politika ir JAV struktūrų įvairiuose pasaulio kraštuose vykdoma karinė agresija bei karo kurstymas Ukrainoje ir kai kuriuose kituose pasaulio kraštuose kelia didžiules grėsmes Lietuvai bei visam dabarties pasauliui.

Mes, įvairaus amžiaus ir įvairių tautybių Lietuvos piliečiai pasisakome už taikią Lietuvą, už taikią Europą ir taikią Ukrainą, smerkiame neteisėtą okupacinės amerikiečių kariuomenės įvedimą į Lietuvą ir JAV marioniečių-kai kurių korumpuotų Lietuvos politikų vykdomą karinę isterijos kampaniją.

Mes teigiame-karas Ukrainoje turi būti sustabdytas, smerkiame JAV valdžios grupuočių remiamos ir po kruvino perversmo valdžią užgrobusios taip vadinamos Ukrainos vyriausybės  veiksmus, vykdant masinius nusikaltimus Rytų Ukrainoje-žudynes, pastatų griovimus bei pastovius žmogaus teisių pažeidimus.

Mes reikalaujame JAV valdžios atstovų-nustokite kištis į Ukrainos, Lietuvos ir kitų Europos šalių vidaus reikalus! Smerkiame neteisėtą okupacinės amerikiečių kariuomenės įvedimą į Lietuvą.

Mes pasisakome už taiką, už draugiškus Lietuvos santykius su kaimyniniais kraštais, už taikią Europą.

Reikalaujame :

-Nustoti kištis į Ukrainoje vykstantį pilietinį karą, kurstant šio nuožmaus karo židinius.
 
-Reikalaujame okupacinės amerikiečių kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Okupacinės karinės pajėgos mūsų krašte randasi neteisėtai, tai pažeidžia LR Konstituciją.

Socialistinis Liaudies Frontas
Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga
Judėjimas ,,Vytis”
Asociacija ,,Lietuva be nacizmo”
Sambūris ,,Būkime vieningi”
Konfederacija Lietuvos Jungtinis demokratinis judėjimas
Nepriklausomas žmogaus teisių centras

Vilnius
2015-02-04

Piketas JAV-1_640x480

Piketas JAV-2_640x480