RU EN

A.Gaponenkos sulaikymas - tipiškas Baltijos kraštuose vykdomų represijų pavyzdys

2015-02-10

Vasario 6 dieną Estijos sostinėje Taline šios šalies saugumo policijos pareigūnai suėmė Latvijos Nepiliečių Kongreso vadovą, žinomą visuomenininką ir  publicistą Aleksandrą Gaponenko. Apie A. Gaponenko areštą pirmas pranešė jo kolega iš Latvijos E. Graudinis. Jis teigė, kad A.Gaponenko suimtas apie 14 valandą, buvo vykdoma jo apklausa, po to  šešias valandas laikomas uždaroje patalpoje. Tada saugumo policijos atstovai A. Gaponenko pareiškė, kad jis yra įtrauktas į Estijoje nepageidaujamų asmenų sąrašus ir turi palikti šalies teritoriją.

Galima konstatuoti, kad politinės represijos tapo Baltijos kraštų kasdienybe. Įdomu pastebėti, kad visuomenininkų, istorikų, žurnalistų bei žmogaus teisių gynėjų sulaikymai vyksta pastoviai. Štai 2014 birželio 17 d. LR pilietis, Nepriklausomo zmogaus  teisių centro vadovas Karlis Bilansas vyko į Latviją. Tik pervažiavus sieną, jį sustabdė Latvijos policijos pareigūnai. Jie patikrino K. Bilanso dokumentus, pareiškė, kad jis įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašus, ir liepė vykti atgal į Lietuvos teritoriją. K.Bilansas ėmėsi teisinių veiksmų ir apskundė šį sprendimą.  2014 metų pabaigoje jam pranešta, kad draudimas vykti į Latvijos teritoriją K.Bilanso atžvilgiu panaikintas.

Į Lietuvos teritoriją 2014 metais neįleisti visa eilė Rusijos žurnalistų, istorikų, žmogaus teisių gynėjų. Tame tarpe istorikas A. Diukovas, žurnalistas, politologas S. Michejevas bei kiti Lietuvą valdančiam režimui neįtinkantys asmenys. Didelis skandalias buvo kilęs Estijoje pereitų metų pabaigoje, kai Taline buvo sulaikytas į svarbų renginį iš Italijos atvykęs buvęs Europarlamento narys, žinomas žurnalistas D. Kjeza. Jis buvo uždarytas į areštinę, ten laikytas visa naktį, o ryte išsiustas iš Estijos.

Dar 2010 metais į Estiją buvo neįleisti Socialistinio Liaudies Fronto vadovas A.Paleckis ir kartu su juo vykę  A. Zalieckas bei K. Bilansas. Jie irgi kurį laiką laikyti policijos būstinėje, o vėliau jiems liepta vykti atgal. Tad Baltijos kraštuose vyksta tikra ,,raganų medžioklė”, paminėti pavyzdžiai-tik ledkalnio viršūnė.

Giedrius Grabauskas