RU EN

A. Paleckis kreipėsi į teisėjų tarybos pirmininką

2012-12-07

Teismui skyrus A. Paleckio teisme liudijusiai Danguolei Raugalienei 3 900 litų baudą už "melagingus liudijimus", o taip pat artėjant Aukščiausiojo teismo posėdžiui nagrinėjant A. Paleckio kasaciją (gruodžio 11 d. 14:00), A. Paleckis kreipėsi į Teisėjų tarybos pirmininką ir LR Prezidente su kvietimu užtikrinti teismų nepriklausomumą.

***

Teisėjų tarybos pirmininkui 

p. Gintarui Kryževičiui

Gynėjų g. 6, Vilnius (Aukščiausiasis Teismas)

Vilnius, 2012 12 05

Gerbiamas Teisėjų tarybos pirmininke, 

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į du teismo sprendimus, kurie sukuria pavojingą precedentą fundamentalių žmogaus teisių pažeidimo srityje. 

2011 m. sausį Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą po mano seno politinio oponento, Seimo nario konservatoriaus K. Masiulio skundo. K. Masiulio nuomone, 2010 m. lapkričio 2 d. „Žinių radijo“ laidoje „Raktas“ išsakyta mano nuomonė apie 1991 m. sausio 13 – osios įvykius ( „O kas buvo sausio 13 d. prie bokšto? Ir, kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus“), yra nusikaltimas. 

Š. m. sausio 18 d. I-asis Vilniaus apylinkės teismas buvo mane išteisinęs, argumentuodamas, kad aš išsakiau savo nuomonę, be to, padariau tai remdamasis šaltiniais – teismo medicinos ekspertizės išvadomis, Audriaus Butkevičiaus interviu, V. Petkevičiaus, J. Kuolelio, A. Plukio knygomis, spaudos publikacijomis, liudininkais. 

Tačiau š. m. birželio 12 d. Vilniaus apygardos teismas pripažino mane padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekso 1702 straipsnyje (SSRS agresijos neigimas ir menkinimas). Man buvo skirta 10 400 litų bauda, kurią sumokėjau. Teismas ne tik pripažino mane neigus agresiją, bet ir menkinus sausio 13-osios aukų atminimą. 

Šiuo metu, po signataro Zigmo Vaišvilos skundo, prasidėjo du lygiagretūs procesai – prieš du liudininkus, Danguolę Raugalienę ir Jaunutį Leką, kurie mano teisme liudijo, kad matė šūvius nuo stogų sausio 13-ąją ir nematė, kad tarybiniai kariai šaudytų. 

D. Raugalienei I-asis Vilniaus apylinkės teismas skyrė 3900 litų baudą, o teismo posėdžio diena Jaunučiui Lekui dar nepaskirta, bet kaltinamasis aktas įteiktas. Abu šie žmonės kaltinami melagingais liudijimais, siekiant padėti man. Pažymėtina, kad Jaunutis Lekas yra itin garbaus amžiaus, ką tik kelis insultus ir inksto pašalinimo operacijas išgyvenęs žmogus. Abu šie liudininkai nesuvokia, kuo jie nusikalto?... 

Sausio 13-ąją jie iš kilnių paskatų atėjo prie televizijos bokšto, o dabar - sulaukė tokios reakcijos.

Tiek mano, tiek liudininkų bylos žinomos užsienyje, kadangi besigindami mes informavome visas įmanomas žmogaus teisių gynimo organizacijas. Žmogaus teisių gynėjai gūžčioja pečiais ir yra parašę ne vieną protesto laišką Lietuvos institucijoms, remdamiesi tuo, kad Lietuva formaliai pripažįsta Visuotinoje žmogaus teisių deklaracijoje ir Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijoje įtvirtintas įsitikinimų, nuomonės ir žodžio laisves. 

Š. m. gruodžio 11 d. Aukščiausiojo teismo išplėstinė teisėjų kolegija nagrinės mano apeliacinį skundą, kurio esmė paprasta: esu teisiamas tik už du sakinius, kurie yra mano besiformuojanti nuomonė („kaip dabar aiškėja“), paremta viešais ir prieinamais šaltiniais. 

Gerb. pirmininke, prašau užtikrinti teisingą ir nepolitizuota teismą mano ir liudininkų atvejais. Mano bylos atveju Lietuvą bandoma paversti policine valstybe, baudžiančia už išsakytą nuomonę ir gniaužiančia laisvą žodį. Liudininkų atveju – lygiai taip pat, tuo labiau, kad šie žmonės kalbėjo tai, ką jie patys matė toje konkrečioje vietoje, kurioje jie buvo sausio 13-osios naktį. 

Pagarbiai, 

Algirdas Paleckis