RU EN

A. Paleckio pareiškimą priėmė Strasbūro teismas

2013-09-10

SLF pranešimas spaudai 

SLF pirmininko Algirdo Paleckio pareiškimą, kuriame jis ginčija Lietuvos teismų nutartis pripažinti jį kaltu jo nuomonės apie 1991 m. sausio įvykius byloje, priėmė nagrinėti Europos Žmogaus Teisių Teismas Strasbure. 

Teismas atsiuntė tai patvirtinantį raštą. Prasideda nagrinėjimo procedūra. 

A. Paleckio pareiškime nurodoma, kad, jo nuomone, Lietuvos teismai minėtoje byloje pažeidė kelis Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijos straipsnius, ypač - straipsnį, ginantį nuomonės ir žodžio laisvę. 

SLF Infocentras