D. Raugalienė: ,,Ką reiškia ginti, saugoti, padėti ?”

Dabarties Lietuvoje daug kalbama apie laisvę ir demokratiją, jog neva pasiekėme didelę pažangą per šiuos 28 metus nuo 1990 metų. Tačiau kai pradedame žvelgti į realų gyvenimą, į realias situacijas, tada ir pamatome, kokia tai ,,pažanga“. Prieš kurį laiką dėl įvairių problemų kreipėsi vilnietė Danguolė Raugalienė, tikrai aktyvi moteris, savo laiku ji buvo smarkiai puolama dėl  savo tvirtos pilietinės pozicijos. Continue reading “D. Raugalienė: ,,Ką reiškia ginti, saugoti, padėti ?”” »

NATO filmas – „pasakėlė iš rūsio”? Istorinė tiesa ir istorijos klastojimas

 Nuo 2017 m. liepos pradžios Lietuvoje ir už jos ribų daug triukšmo kelia NATO filmo apie pokario pasipriešinimą Baltijos kraštuose pasirodymas. Kas tai per kūrinys? Tokio filmo pasirodymas gal būtų sveikintinas, tačiau yra svarbi aplinkybė, tai ne istorinis filmas, o grynai propagandinis kūrinys. Jame visiškai nutolta nuo istorinės tiesos. Continue reading “NATO filmas – „pasakėlė iš rūsio”? Istorinė tiesa ir istorijos klastojimas” »

MES UŽ TAIKĄ!

 LIETUVOJE ATVIRAI KURSTOMA KARINĖ ISTERIJA. LIETUVOJE ATGIMSTA FAŠIZMAS, VYKSTA MASINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI IR MASINĖ DEPORTACIJA Į VAKARUS

Mes pasisakome už Lietuvą neutralią šalį, kaip taikos zoną. Kviečiame telktis antikarines pažiūras turinčius žmones

Mes pasisakome už tautų draugystę. Už žmogaus  teisių gynimą ir Lietuvos išlikimo problemos sprendimą (remiame idėjas ir veiksmus, kurie gali pažaboti grėsmingą masinės emigracijos bangą, kartais jau vadinama masiniu žmonių išvarymu į Vakarus)

Mes pasisakome už istorinės atminties puoselėjimą, ksenofobijos (rusofobijos, antisemitizmo ir kt. ksenofobijos formų)  užkardymą

  Remiame  antifašistines iniciatyvas-prižiūrėti ir puoselėti dar esančius paminklus bei kitus objektus, kuriais pagerbiamas antifašistų, Antrojo pasaulinio karo gale Lietuvą iš fašistų išvadavusių tarybinės armijos karių, atminimas, siekti neteisėtai nugriautų antifašistų paminklų atstatymo. Konkrečiai pasisakome už paminklų Lietuvos patriotams  J. Janoniui, P. Cvirkai, S. Nėriai ir kitiems jų bendražygiams, išsaugojimą, taip pat už gatvių pavadinimų, kurioms suteiktas šių patriotų vardas, bei L. Giros, P. Pajarskio, V. Montvilos, K.Macevičiaus vardais pavadintų gatvių išsaugojimą. Smerkiame barbariškus reiškinius-kai Lietuvoje pastatyta daug paminklų nacistiniams nusikaltėliams ( J. Noreikai-generolui Vėtrai, J. Žemaičiui-Vytautui, J. Krikštaponiui, A. Slučkai-Šarūnui ir kitiems) , jų vardais pavadintos gatvės bei kiti objektai, mes aiškiai pasisakome už tokių paminklų pašalinimą ir įvairių su nacistiniais nusikaltėliais susijusių objektų pavadinimų keitimą.

Lietuvos išlikimas tai esminė problema. Valdžios klanų maskuojamas masinis žmonių išvarymas į Vakarus kelia dideles grėsmes. Daugiau nei pusantro milijono  žmonių per 27 metus paliko Lietuvą, tai daugiau nei trečdalis šalies gyventojų.   

 Kita aktualija-dabarties Lietuvoje kai kurios knygos jau faktiškai draudžiamos . Jos išimamos iš knygynų lentynų, iš bibliotekų. Tokie procesams diriguoja kariškiai-LR Kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento darbuotojai.  Turime ginti žodžio laisvę, nes dabarties Lietuva jau primena tuos laikus, kai mūsų kraštą valdė profašistinis Smetonos režimas.

Lietuvos antifašistai, vienykimės!

Socialistinis Liaudies frontas-kontakt. Telf. 8606 33268

Lietuvos Taikos gynimo komitetas-kontakt. Telf. -8648 40120

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga-kontakt. Telf.-8608 00512

Atvirai konservatoriams TS-LKD partijai ir už ją balsuojantiems

Lietuvos valdžia, o ypač TS-LKD, Socialdemokratų. Liberalų sąjūdžio partijos, V.Landsbergis, prezidentai V.Adamkaus, D.Grybauskaitė,  dabartinis TS-LKD partijos vadovas G.Landsbergis, atsakingi už gynybą ir saugumą Anušauskas Arvydas ir Juknevičienė Rasa, kartu su JAV, NATO ir ES vykdo galutinį lietuvių tautos sunaikinimą ir galutinį Lietuvos valstybingumo sunaikinimą.

Continue reading “Atvirai konservatoriams TS-LKD partijai ir už ją balsuojantiems” »

Украйнизация” Литвы-по примеру бандеровcкого ,,Миротворца” появились ,,черные списки”

В Литве продолжается политическое давления, грязная кампания клеветы и запугивание против представителей оппозиции. 13 января открылся интернет-сайт www.vatnikas.lt. В этом сайте публикуется  ,,черный список” якобы ,,врагов Литвы” и ,,враждебных” средств массовой информации. Continue reading “Украйнизация” Литвы-по примеру бандеровcкого ,,Миротворца” появились ,,черные списки”” »

JAU PRADĖTI SKELBTI TARIAMŲ ,,LIETUVOS PRIEŠŲ” SĄRAŠAI. Į ,,PRIEŠIŠKUS” LEIDINIUS ĮTRAUKTAS IR ,,LAISVAS LAIKRAŠTIS”

Dar sausio 12 d. ,,Facebook”socialiniame tinkle pamačiau reklamą, jog sausio 13d. vakare pasirodys ,,Lietuviai kenkiančių“ asmenų ir ,,kenksmingų“ žiniasklaidos priemonių sąrašas. Tą vakarą  atsidariau  šį portalą-vatnikas.lt,  jame buvo įtrauktos 103 pavardes ir 4 leidiniai. Continue reading “JAU PRADĖTI SKELBTI TARIAMŲ ,,LIETUVOS PRIEŠŲ” SĄRAŠAI. Į ,,PRIEŠIŠKUS” LEIDINIUS ĮTRAUKTAS IR ,,LAISVAS LAIKRAŠTIS”” »

Klaipėdoje baigėsi politinis teismo procesas. Vasario 26 d. bus skelbiamas nuosprendis

Sausio 9 d. Klaipedos apygardos teisme baigėsi politinis teismo procesas-taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“. Trys Lietuvos piliečiai-O. Titorenko, Ž. Razminas ir G. Grabauskas teisiami dėl proklamacijų prieš euro įvedimą ir prieš karo kurstymą, agresyvų NATO bloką, už taiką ir teisingumo atstatymą Lietuvoje platinimo ar laikymo. Procesas prasidėjo 2017 m. balandžio 25 d., vyko keliolika posėdžių. Continue reading “Klaipėdoje baigėsi politinis teismo procesas. Vasario 26 d. bus skelbiamas nuosprendis” »

Socialistinio Liaudies fronto pirmininko Giedriaus Grabausko paskutinis žodis politinio teismo proceso paskutiniame posėdyje-sausio 9 d. Klaipėdos apygardos teisme

GERBIAMAS TEISME, GERBIAMI PROCESO DALYVIAI IR STEBĖTOJAI,

Esu teisiamas šiame teismo procese nuo 2017 m. balandžio mėnesio, tačiau byla  prasidėjo gerokai anksčiau. Savo kaltės nepripažįstu, nes kaltinimai nepagristi ir paremti daugiau prielaidomis, negu faktais. Esu nekaltas ir atmetu visus kaltinimus. Continue reading “Socialistinio Liaudies fronto pirmininko Giedriaus Grabausko paskutinis žodis politinio teismo proceso paskutiniame posėdyje-sausio 9 d. Klaipėdos apygardos teisme” »

Депортация российских журналистов О. и А. Курлаевых из Латвии. Чего боится профашистский режим?

В начале января латвийские спецслужбы в Риге  арестовали и депортировали из страны российских журналистов Ольгу Курлаеву и Анатолия Курлаева. Это циничная выходка спецслужб.  Латвия в последнее время славиться скандалами. 16 марта в Риге постоянно проходит  фашистские парады, во время которых местная полиция охраняет фашистов и проводит аресты антифашистов. А политические преследование уже привычное явления. 7 лет провел в тюрьме бывший первый секретарь  латвийской компартии А. Рубикс. Обыски проходили в квартирах Е. Граудиньша, А.Гапоненко, Й.Корена, Ю. Зайцева и других журналистов и правозащитников. Continue reading “Депортация российских журналистов О. и А. Курлаевых из Латвии. Чего боится профашистский режим?” »

Литовские антифашисты требует убрать памятники П. Плехавичюса и Й. Жемайтиса- Витаутаса

5 января председатель Социалистического Народного фронта  (СНФ) и представитель Комитета защиты мира Литвы Альгирдас Каваляускас (прилагаем фото) вручили представителям  мереи Каунаса заявления с требованием убрать из центра  Каунаса памятники нацистским преступникам Повиласу Плехавичюсу и Йонасу Жемайтису-Витаутасу (прилагаем текст заявления на литовском языке). Continue reading “Литовские антифашисты требует убрать памятники П. Плехавичюса и Й. Жемайтиса- Витаутаса” »