Socialistinio Liaudies fronto suvažiavimas

Liepos 1 d. Kaune įvyko Socialistinio Liaudies fronto (SLF) suvažiavimas. Po dalyvių registracijos pasisakė SLF pirmininkas E. Jagelavičius ir pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas. Po jų pasisakymo keletas žmonių-SLF nariai ir vienas iš buvusių organizacijos narių išsakė kritines pastabas organizacijos veiklos ir SLF vadovų atžvilgiu. SLF pirmininkas E. Jagelavičius į tai atsakė, jog SLF veikia sunkiomis sąlygomis-dėl valdžios struktūrų trukdymo buvo sunku vykdyti pertvarkos procesą, net bandyta vykdyti organizacijos likvidavimo procedūrą. Ir tik teismo sprendimas  pačioje 2016 m. pabaigoje leido tęsti SLF pertvarką. Jis pabrėžė, jog kairioji organizacija veikia, bendrauja ir su užsienio šalių socialistais, leidžia informacinius lapelius ir savo laikraštį. Po to vyko balsavimai dėl  įstatų tvirtinimo, dėl kitų juridinių procedūrų, dėl SLF programos.

Diskusijose pasisakė aktyvūs SLF nariai-A. Žadeikis, A. Janyšius, J.Bulys, E. Jasutienė, A.Kazlauskas, H. Juodiška ir  kiti įvairių SLF skyrių atstovai. Jie teigė, jog SLF veikloje būta ir klaidų, tačiau organizacija veikia, vykdo konkrečius veiksmus nepaisant pastovių persekiojimų SLF narių atžvilgiu. Pateikti siūlymai, jog reikia daugiau dėmesio skirti žmonių švietimui, rengti konferencijas ir seminarus, ginti persekiojamus žmones. H. Juodiška pabrėžė, jog pats dalyvavo įvairiose akcijose, teko ginti ir konkrečių piliečių interesus dėl žmogaus teisių pažeidimų, ir jis pastebėjo,  kad Lietuvoje nėra daug politinių-visuomeninių organizacijų, kurios turėtų tvirtą antikarinę poziciją ir realiai gintų žmogaus teises. ,,Kas nedirba, tas neklysta, tik keista, jog dideliais kritikais tapo tie, kurie veikia mažai, o ambicijas turi dideles“-sakė šis  SLF narys iš Kauno skyriaus.   SLF narys vilnietis P. Ževžikovas teigė, jog pasisako už darną SLF gretose, už konkrečios praktinės veiklos plėtrą, įvairius nesutarimus reikia spręsti, o tie nariai, kurie kategoriškai nepritaria SLF veiklai, organizacijos programai  ir teisėtų vadovų veiksmams, turėtų pasvarstyti ar  jiems verta būti organizacijos nariais.

Naujoje SLF programoje yra teigiama, jog ši kairioji organizacija pasisako už Lietuvą kaip taikos zoną, už pasitraukimą iš agresyvios NATO organizacijos, programoje yra ir   konkretūs punktai  dėl socialinės-ekonominės padėties, teigiama-jog SLF  pasisako už minimalių mėnesinių pajamų sumos įvedimą-kiekvienas Lietuvos pilietis turi gauti ne mažiau 260 eurų sumą per mėnesį,  už 60 metų pensijinio amžiaus ribos įvedimą. Be to,   yra ir konkretūs punktai dėl istorinės atminties, dėl žmogaus teisių gynimo šiuo metu, kai vyksta atviri politiniai persekiojimai, net knygų konfiskavimai.

Suvažiavimo dalyvių nuomone, didelį dėmesį reikia skirti tiek socialinei-ekonominei padėčiai šalyje, tiek žodžio laisvės gynimui, ksenofobijos (ypač antisemitizmo, rusofobijos ir kt. ksenofobijos formų) pažabojimui  bei antifašistinei veiklai. Buvo pabrėžta, jog istorijos klastojimas Lietuvoje iškreipia  tikrovę, sudaro prielaidas garbinti įvairias abejotinas ir net nusikalstamas asmenybes (,,vėtras“, ,,vanagus“,  ,,žalius velnius“,  ,,demonus“ bei kitus grėsmingais slapyvardžiais prisidengusius nacistinius nusikaltėlius. Jų nusikaltimai jau įrodyti, yra LR Istorijos instituto pažymos, nacizmo nusikaltimų tyrėjų duomenys, daugelio liudininkų parodymai), užmiršti ar net šmeižiami smetoninio režimo likviduoti keturi komunarai ( K. Požėla, K. Giedrys, J. Greifenbergeris, R.Čarnas), J. Garelis, B. Grigas, A.Šiaučiūnaitė ir kitos šio režimo aukos, fašistinės okupacijos metais (1941-1944 m.) nužudyti L.Adomauskas, V.Montvila, I. Meskupas, J.Vitas bei kiti antifašistai.

Suvažiavime  išrinkta ir SLF valdyba-E.Jagelavičius, G.Grabauskas, A.Gorbatenkovas, A.Kerikas ir  P.Ževžikovas.  Įvyko ir pirmas trumpas naujos valdybos posėdis, jos pirmininku išrinktas G. Grabauskas. Nauja valdyba įpareigota baigti SLF pertvarkos procesą-pereinant iš partijos statuso į asociacijos statusą. Šis procesas vyksta jau nuo 2016 m. birželio mėnesio, tačiau dėl įvairių trukdymų dar nėra baigtas.  Dar kurį laiką vyks pertvarkos procesas, šiuo metu juridinis SLF kaip partijos  pirmininkas yra E. Jagelavičius. Artimu metu pertvarkos procesas turi būti baigtas, ir visą SLF valdymą perims nauja valdyba ir naujas SLF pirmininkas G. Grabauskas. Po pertraukos aptariant padėtį Lietuvoje ir svarstant konkrečių veiksmų taktiką, kaip toliau veikti, pasisakė docentas E.Satkevičius, J. Arbačiauskas, D. Survilienė, O. Ūdrienė  ir kiti suvažiavimo dalyviai.

SLF Infocentras  

Print Friendly, PDF & Email