Pilietinės akcijos ,,Už taiką ir teisingumą! ” organizatorių ir dalyvių Pareiškimas

LR Seimo pirmininkui V. Pranckiečiui

LR Prezidentei D. Grybauskaitei

Pilietinės akcijos  ,,Už taiką ir teisingumą! ” organizatorių ir dalyvių Pareiškimas

2018-09-10

Lietuvoje tęsiasi žmonių skurdinimas, išvarymas į Vakarus bei politinės represijos. Didelį žmonių pasipiktinimą kelia atvira korupcija ir karinės sferos protegavimas-vis didesnės lėšos skiriamos kariškių atlyginimų kėlimui, kariniams poligonams, ginklų pirkimui ir pan.   Tai lėšų švaistymas ir Lietuvos įtraukimas į provokacinį elgesį tarptautinėje erdvėje-teigiant jog reikia vis labiau ginkluotis ir neva ,,rengtis karui“, smukdomos Lietuvos ekonomines perspektyvos ir formuojamos nestabilios šalies įvaizdis. 

Dabarties Lietuvoje  vykstantys masiniai žmogaus teisių pažeidimai (tame tarpe politinės represijos) žemina Lietuvą tarptautinėje erdvėje ir kelia sumaištį šalies viduje.  Pastoviai pažeidžiamas LR Konstitucijos 25 straipsnis (Dėl žodžio laisvės), 29 straipsnis (Dėl piliečių lygybės prieš įstatymą) ir kai kurie kiti LR Konstitucijos straipsniai.  Ekonomikos srityje padėtis irgi sudėtinga-prieš keletą metų įvedus eurą, tai gerokai palietė daugelio žmonių gyvenimą-dar labiau plinta skurdas ir socialinė nelygybė. Be to, vyksta ginklų pirkimo vajus ir neteisėtas JAV bei Vokietijos bei kitų šalių kariuomenių įvedimas į Lietuvą (tuo pažeidžiamas LR Konstitucijos 137 straipsnis).  Lietuvos narystė NATO-tai kilpa mūsų kraštui. Nevyko net referendumas ta tema, bijota jog žmonės tam nepritars. Tai  dar labiau tuština ir taip jau skylėtą šalies biudžetą. Skurdinimas, išnaudojimas bei karo kurstymas neigiamai veikia žmonių nuotaikas-daug jų išvyksta į Vakarus (per 28 metus Lietuvą paliko jau apie du milijonus piliečių). Ši emigracijos banga Lietuvai smogė daug daugiau nei pokario trėmimai. Tai itin svarbu, nes dabar bandoma užtušuoti didžiulės emigracijos grėsmes. Mūsų pozicija:

LR Prezidentė D. Grybauskaitė susikompromitavo-dalyvaudama korupcinėse schemose ir karo kurstymo kampanijoje. Reikalaujame jos atsistatydinimo!

Reikalaujame nutraukti  žmonių skurdinimo politiką! Būtina keisti mokesčių sistemą, tame tarpe mažinti PVM mokesčius, būtiniausioms prekėms PVM turi būti ne 21 procentas, o tik 3-5 procentai

Reikalaujame nutraukti  karo kurstymą, rusofobijos kurstymą ir imtis priemonių  neteisėtai mūsų krašte esančios užsienio kariuomenės išvedimui iš Lietuvos!

Reikalaujame nutraukti   politines represijas! Nutraukti politines bylas, kratų ir panašių represinių priemonių vykdymą

 Pasisakome už taiką ir draugiškus ryšius su kaimyniniais kraštais. Tik nutraukus masinį Lietuvos gyventojų išvarymą į Vakarus, atkūrus socialinį teisingumą, pasitraukus iš agresyvaus NATO bloko  ir atstačius žodžio laisvę, Lietuva bus stabili šalis

 Socialistinis Liaudies  frontas/kont.telf.-8606 33268

Kovotojų už Lietuvą sąjunga/kont.telf.-8613 42242

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga/kont.telf.-8608 00512

Print Friendly, PDF & Email