SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO SĄSKRYDIS

Rugpjūčio 25-26 d. įvyko Socialistinio Liaudies fronto (SLF)  sąskrydis . Renginys vyko Aukštaitijoje, Žaliojoje girioje, gražiame gamtos prieglobstyje. Į sąskrydį atvyko api trisdešimt SLF skyrių atstovų.

Rugpjūčio 25 d. nuo 14.30 įvyko sąskrydžio atidarymas, renginio dalyviai tylos minute pagerbė fašizmo aukas-per antrąjį pasaulinį karą žuvusius ir po karo fašistų pakalikų nužudytus žmones. Taip pat ir naujojo fašizmo aukas, tame tarpe nuo 2014 m. pradžios nužudytus SLF narius bei rėmėjus-Igorį Krinickį, Skaistą Rakauskienę, Žilviną Šumskį, Julių Vedeckį, Pranciškų Šliužą, Oksaną Bekerienę.

Pasisakė SLF pirmininkas Giedrius Grabauskas, SLF veteranai-Kėdainių skyriaus pirmininkas Algimantas Kazlauskas ir Joniškio skyriaus pirmininkas Jonas Bulys.  Buvo pabrėžta, jog SLF atsilaikė nuo nuožmių specialiųjų tarnybų bei gerai parengtų provokatorių atakų ir tęsia veiklą. Vystoma antikarinė bei antifašistinė veikla, ginamos žmonių teisės. Tačiau reikia stiprinti organizaciją, ieškoti naujų veiklos formų, žvelgti į ateitį-ieškant galybių formuoti kairiųjų jėgų bloką.

Po to  sąskrydžio dalyviai pietavo, vyko diskusijos. Pranešimus pristatė svečiai-docentas Edvardas Satkevičius ir  dvasininkas Feliksas Baliūnas. Vėliau buvo pasveikinti keletas jubiliatų, vyko koncertas, šokiai, dainavo Kėdainių muzikinio ansamblio ,,Vaivorykštė“ atstovės-vadovė Alma Jociuvienė ir Alma Barauskienė, dainavo ir Reda Sakalauskienė.

Vėliau kai kurie  renginio dalyviai maudėsi upėje, pirtyje, bendravo tarpusavyje. Viskas vyko šiltoje draugiškoje atmosferoje, žmonių teigimu-gerai susirinkti gamtos prieglobstyje, pabūti toliau nuo triukšmo ir kitų neigiamų veiksnių. Kitą dieną sąskrydžio dalyviai pusryčiavo, bendravo tarpusavyje,  kai kurie ėjo ir maudytis, grybauti. Pusiaudienyje jau išvyko į namus, nusiteikę toliau tęsti SLF darbus.

SLF Infocentras

Print Friendly, PDF & Email