KONFERENCIJOS KAUNE DALYVIAI PAMINĖJO PROFAŠISTINIO SMETONOS REŽIMO ŽLUGIMO METINES IR APTARĖ KONKREČIAS PAŽANGIŲ JĖGŲ VEIKLOS GAIRES

Birželio 15 d. Kaune įvyko įvyko konferencija ,,Istorine atmintis.  Tarp karo ir taikos“.  Šį renginį organizavo Socialistinis Liaudies frontas (SLF) ir Lietuvos žmogaus teisių  stebėtojų sąjunga. Konferencijos pradžioje pasisakė SLF pirmininkas  Giedrius Grabauskas. Jis pabrėžė, jog birželio 15-tai šventinė data, prieš 78 metus žlugo profašistinis Smetonos režimas, vykdęs žmonių skurdinimą ir masines politines represijas. ,,Bet ir šiais laikais Lietuvoje vėl klesti žmonių skurdinimas ir politinės represijos. Rugsėjo 10 d. reikia vėl rinktis į tradicinę akciją prie Seimo, nužygiuoti ir iki prezidentūros, kurią užvaldę korumpuotos blogio jėgos“-teigė SLF vadovas. Po to jis perskaitė pranešimą ,,Lietuvos išliko klausimas šimtmečio istorinių įvykių kontekste“.  Jame be kita , pateikti įvairūs statistiniai duomenys (pranešimo tekstas publikuojamas  greta šio straipsnio).

Kovotojų už Lietuvą sąjungos pirmininkas Vytautas Šustauskas prisiminė istorinius įvykius-štai po 1990 m. priimta daug tokių įstatymų, kurie yra nepalankūs daugumai Lietuvos žmonių. ,,Prieš daugelį metų-1997-1999 m. dar buvo ryški galimybė sukilti ir įveikti Lietuvoje įsigalėjusius korumpuotus klanus. Vyko ,,Ubagų žygis“, vyko ir kitos konkrečios akcijos už teisingumo atstatymą. Tačiau tuo metu dar buvo daug žmonių, kurie mąstė klaidingai ir sakė-viskas gerai, už dešimt metų Lietuva suklestės. Bet už dešimt metų Lietuva atsidūrė krizėje, žmonių minios jau bėgo į užsienį. Dabartinė padėtis išvis iškreipta, vyksta atviras žmonių mulkinimas. Štai padėtis krašto apsaugoje tokia-kad galima atvirai pelnytis iš biudžeto, pirkti šarvuočius, patrankas, švaistyti ir grobstyti lėšas. O kas mums, daugumai žmonių , iš to karinio vajaus? Tik nuostoliai, nes prisidengdami karine sfera, klanai klesti, o daugelio žmonių pajamos menkos,  tęsiasi masinė emigracija į Vakarus“-teigė V. Šustauskas.

Tuo tarpu docentas Edvardas Satkevičius pabrėžė, kad Lietuvos išlikimo klausimas spręsis per artimiausią dešimtmetį. ,,Katastrofiškai mažėja gimstamumas, daug žmonių miršta arba nusižudo. Ir ypač didelė grėsmė, jog emigracijos į Vakarus srautas nemažėja. Jau iki šiol išvyko daugybė žmonių, dėl to provincijoje užsidaro daugybė mokyklų, mažėja mokyklų ir didesniuose miestuose. Mes kaip žmonės esame čia nereikalingi, amerikiečių klanams tik reikalinga mūsų teritorija. Jau pokario laikais amerikiečiai ir kai kurie destruktyvūs tarybiniai veikėjai rezgė planus kaip naikinti Lietuvą. Taip vadinamas partizaninis pasipriešinimas buvo didele dalimi provokacinis sąjūdis su savo paslėptais tikslais. Gaila, kad dabar taip smerkiami liaudies gynėjai, kurie tada stojo ginti paprastus žmones nuo kruvinų miškinių išpuolių. Juk tada miškiniai naikino žmones ištisomis šeimomis. O grįžtant prie dabarties, tiesiog būtinas pažangių jėgų būrimasis ir jų aktyvi veikla siekiant Lietuvos išlikimo. Kiek galėsiu, prisidėsiu prie šio kertinio uždavinio“-sakė E. Satkevičius.

Aktualias temas palietė ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas. Jo teigimu, socialinio teisingumo stoka, žmogaus teisių pažeidimai, padėtis sveikatos apsaugos sistemoje, kai miesteliuose uždaromos ligoninės bei ambulatorijos, tiesiog stumia Lietuvos žmones į tikro nuosmukio duobę. ,,Tai tarsi užburtas ratas-daug žmonių skursta, apie trys šimtai tūkstančių jų skolingi antstoliams, savivaldos srityje dominuoja korupcinių partijų atstovai, kurie lobsta  kitų piliečių sąskaita. Ir kaip to pasekmės-daugybė savižudybių, klesti girtavimas, nusivylimas. Mums reikia atsikratyti tos vergijos, atsikratyti ir NATO pančių. Mūsų Konstitucija draudžia užsienio karinių pajėgų buvimą Lietuvos teritorijoje. Tačiau Konstitucija paminta, o tie piliečiai, kurie gina šį mūsų pagrindinį įstatymą, yra persekiojami. Jau metas pakilti, burtis ir sužlugdyti parazitinį korumpuotą režimą“-pabrėžė D. Šulcas.

Apie praktinės veiklos perspektyvas pasisakė žurnalistas Aras Sutkus-,,Gal per daug viską politizuojame? Manau jog reikia nepartinių platformų, į kurias burtusi tiek įvairių partijų atstovai, tiek nepartiniai žmonės. Lietuvoje jau veikia Piliečių informaciniai centrai, kurių tikslas-padėti žmonės dėl įvairių problemų sprendimo. Juk žmonėms reikia teisinės pagalbos, jie turi ir kitų kasdieninių poreikių. Išties reikia įvairių praktinių mokymų, seminarų, nes tai padės ateityje svariau ir tvirčiau siekti esminių tikslų  įgyvendinimo“.

SLF Kėdainių skyriaus vadovas Agimantas Kazlauskas teigė:  ,,Turime siekti istorinės tiesos.  Šį rudenį turime paminėti Lietuvos Komunistų partijos šimtmetį. Dabarties melas tiesiog ciniškas-Lietuva pavergta, apvogta, ir dar kaltinami tarybiniai laikais. Tai tikras melas-tarybiniais laikais daugelis žmonių gyveno gerai. O kaip dabar? Ponija klesti, o paprasti žmogeliai skursta. Kaip pragyventi už tokias sumas-100 eurų, ar 150- 190 eurų per mėnesį? Yra daug žmonių, kurie tiek ir tegauna. Tad konservatorių melagystes reikia atskleisti, paremti kai kuriuos normalius ministrus, kaip L. Kukuraitį“.

Per pertrauką renginio dalyviai diskutavo  tarpusavyje, po to tęsė tiesiogines diskusijas. Konferencijos dalyvių nuomone, didelį dėmesį reikia skirti tiek socialinei-ekonominei padėčiai šalyje, tiek žodžio laisvės gynimui, ksenofobijos (ypač antisemitizmo, rusofobijos ir kt. ksenofobijos formų) pažabojimui  bei antifašistinei veiklai. Buvo pabrėžta, jog istorijos klastojimas Lietuvoje iškreipia  tikrovę, sudaro prielaidas garbinti įvairias abejotinas ir net nusikalstamas asmenybes (,,vėtras“, ,,vanagus“,  ,,žalius velnius“,  ,,demonus“ bei kitus grėsmingais slapyvardžiais prisidengusius nacistinius nusikaltėlius. Jų nusikaltimai jau įrodyti, yra LR Istorijos instituto pažymos, nacizmo nusikaltimų tyrėjų duomenys, daugelio liudininkų parodymai), užmiršti ar net šmeižiami smetoninio režimo likviduoti keturi komunarai ( K. Požėla, K. Giedrys, J. Greifenbergeris, R.Čarnas), J. Garelis, B. Grigas, A.Šiaučiūnaitė ir kitos šio režimo aukos, fašistinės okupacijos metais (1941-1944 m.) nužudyti L.Adomauskas, V.Montvila, I. Meskupas, J.Vitas bei kiti antifašistai.

Po pertraukos aptariant padėtį Lietuvoje ir svarstant konkrečių veiksmų taktiką, kaip toliau veikti, pasisakė  Alfredas Kerikas (jis pareiškė, kad reikia demaskuoti Stalino nusikaltimus. Dalis konferencijos dalyvių tam pritarė, dalis ne. Vyko demokratiškas aptarimas ), Henrikas Juodiška (pabrėžė, kad reikia imtis konkrečių veiksmų dėl socialinio teisingumo ir taikos iniciatyvų) , Dorulis Žvirblis( anot jo, reikia pagaliau atstatyti tvarką Lietuvoje ir reikia  tvirtų patriotų atėjimo į pagrindinius postus)  Antanina Kriaučiūnienė (pabrėžė, jog reikia rengtis rudenio akcijoms, turėti tinkamus plakatus, pateikti tvirtus reikalavimus),   ir kiti konferencijos dalyviai.

SLF Infocentras  

Print Friendly, PDF & Email