Lietuvos išlikimo klausimas šimtmečio istorinių įvykių kontekste

Per šimtą metų nuo 1918 m. Lietuva patyrė daugybę sukrėtimų. Kito demografinė ir socialinė padėtis. Profašistinis Smetonos režimas, kuris žlugo lygiai prieš 78 metus, buvo tikras išnaudotojų režimas, vykdės ir masines politines represijas. Po jo žlugimo prasidėjo Tarybų valdžios kūrimas Lietuvoje. Nuo 1945 m. formavosi dalinai beklasė visuomenė, ir ypač 1960-1976 m. pasiektas socialinis progresas, suklestėjo švietimo ir kultūros sritys.

Deja  nuo 1990m. vėl prasidėjo luominės visuomenės formavimasis Lietuvoje. To pasekmėje vyksta žmonių skurdinimas, masinės politinės represijos, masinė emigracija į Vakarus (vis dažniau vadinama masine deportacija), regime naujų rusofobijos ir antisemitizmo bangų  kilimą. Kodėl Lietuvos elitui nepatinka A. Paleckis, V. Šustauskas, A. Janyšius, V. Lekstutis, D. Šulcas, P. Masilionis ir kiti patriotai? Nes jie nešoka pagal klanų dūdelę ir turi tvirtą pilietinę poziciją.

Įdomūs ir kiti rodikliai. Štai neseniai paskelbti  nauji  gyvenimo trukmės pasauliniai reitingai. Tik įdomu tai, kad Lietuvoje nei TV kanalai, nei didieji delfiniai portalai apie tai nieko nekalba ir nerašo. Kodėl taip tylima? Gal todėl kad Lietuvos vieta pasauliniame reitinge tikrai žema?  Pažvelkime į gyvenimo trukmės pasaulinio reitingo lentelę-pirmoje vietoje Honkongas-vidutinė žmonių gyvenimo trukmė 84 metai.  Antrą-trečią vietas užima Japonija(83,5)  ir  Italija(83,1). Toliau dešimtuke rikiuojasi Singapūras, Šveicarija, Ispanija, Islandija, Australija, Izraelis, Prancūzija.

Gan geras pozicijas užima Estija (47 vieta-vid.gyv. trukmė 76,8 m.)  ir Lenkija(43 vieta –vid.gyv.trukmė 77,4 m.).  Aukštas pozicijas užima Lotynų Amerikos šalys Kosta Rika(33 vieta-vid.gyv. trukmė-79,4 m.), Kuba(34 vieta-vid.gyv. trukmė 79,3 m.), Panama (42 vieta-vid.gyv.trukmė 77,6 m.),  Čilė (15 vieta –vid. gyv. trūkmė 81,7 m.), Urugvajus(45 vieta-vid.gyv.trūkmė-77,2 m.)

Kokioje gi lentelės vietoje randasi Lietuva? Deja, tik  94 vietoje-vidutinė mūsų krašto žmonių gyvenimo trukmė 73,3 metai. Greta randasi tokios šalys-kaip Hondūras, Kabo Verdė, Samoa.  Šiek tek geresne net  kaimyninės Latvijos pozicija- 84 vieta, greta Bulgarijos ir Tailando.

Daugelis Rytų Europos šalių užima tikrai  kur kas geresnes pozicijas nei  Lietuva-štai  Vengrija užima 66 vietą, Slovakija 54 vietą.  Kinija užima 58 vietą-vidutinė  gyvenimo  trūkmė 75,8 m. Greta ir Vietnamas-59 vieta ( vid. gyv.trukmė 75,7 m.). Taigi nors mūsų landsberginiai pranašai skelbia Lietuvą kaip tikrą ,,laisvės rojų“, tačiau pagal gyvenimo trukmę ir pagal skurdo lygį Lietuvos padėtis žymai prastesnė nei komunistiniu keliu žengiančiuose kraštuose-Kinijoje ir Vietname.

 Ką jau kalbėti apie kitus kairiųjų valdomus kraštus-kaip Kuba, Urugvajus, kur padėtis dar kur kas ženkliau geresnė  nei Lietuvoje. Kubilių, Kaščiūnų, Karčiauskų ir kitų landsberginių Lietuvos išdavikų nemėgstami F. Kastro, R. Kastro, Ch. Muchika, T. Vaskesas nuvedė  šias abi šalis pažangos keliu. Ponai Kubiliai, ponai Kaščiūnai, ar jūs rūpinatės Lietuvos žmonių gerove ir sveikata? Panašu, kad jums pagrindas statyti budelių paminklus-Žemaitijos budeliui P. Plechavičiui, J. Noreikai-generolui Vėtrai, J. Žemaičiui-Vytautui, J. Barzdai-Klevui, A.Slučkai-Šarūnui, F. Gavėnui-Vampyrui, J. Misiūnui-Žaliam Velniui ir kitiems hitleriniams žudikams. Tad ir jūsų veiklos rezultatas velniškas-Lietuvos žmonės nuo sunkių gyvenimo sąlygų serga, miršta kaip musės, arba bėga į Vakarus, anot docento E. Satkevičiaus taiklaus pastebėjimo-,,deportuojami  į Vakarus“.

 Kas toliau? Kur žengs Lietuva? Pasvarstykime, palyginkime padėtį kaip juda artimi kaimynai?  Latviai ir estai nedaro ,,antialkoholinių“ parodijų, kurių rezultatai labai abejotini. Ten tiesiog daugiau tvarkomas socialinis sektorius, daug dėmesio skiriama švietimo ir kultūros sferai. Ypač daug pažangių reformų Estijoje-ten ir nemokamas aukštasis mokslas, kai kuriuose miestuose įvestas nemokamas visuomeninis transportas, egzistuoja daug sporto klubų, į kuriuos moksleiviai ir pensininkai leidžiami su didžiule nuolaida. Dabartinė Lietuva ypač atsilieka nuo tokių nedidelių kraštų, kuriuos valdojo kairieji-kaip Čekija ar Urugvajus. Tose šalyse mažas skurdo lygis-Čekijoje 8 procentai, Urugvajuje 9 procentai. Tuo tarpu Lietuvoje skurdo lygis net 33 procentai.

Lietuvos ateities scenarijus miglotas. Laukinė rinka kirto mūsų kraštui iš peties. Mūsų likimas spręsis per artimiausią dešimtmetį, jei atsikratysime kolonijos statuso, ir nuo valdžios  olimpo bus nustumti kryžiuočių palikuonys, tada gerės gyvenimo kokybė, į gerą pusę keisis ir vidutinė gyvenimo trūkmė. Lietuva yra geopoliutinių procesų įkaitė. Aišku tai nereiškia jog reikia nuleisti rankas. Būtina pažangių jėgų konsalidacija, jų jungimasis siekiant Lietuvos išlikimo ir taikos išsaugojimo.

Giedrius Grabauskas

Print Friendly, PDF & Email