GAUDYKIT VAGĮ!

Kas dažnai tai šaukia-Gaudykit vagį! Ogi pats vagis. Dar vienas šūkis—Rusai puola!  Kas čia garsiai šniaukrioja? Egi ponas fon Landsburg. Jam atitaria Juknevičienė , Grybauskaitė, Anušauskas, Linkevičius. Anot ,,Respublikos”-tai buvę KGB agentai. Po to matomai perimti CŽV. Nes labai garbina jau Ameriką. Joks save gerbaintis čekistas to nedaro.  Tik visokie perejūnai taip elgiasi,-tokie klaupiasi ant kelių pries amerikonų valdininkus.

O kam jie tai daro ir šūkauja apie ,,demokratiją” , apie ,,gerają Ameriką”? Nes nori nukreipti dėmesį  nuo savo šaikos.  Jų nusikaltimai didžiuliai, dešimtis ir šimtus kartų permokėjo už kareivių šaukštus ir šakutes, ir kiek dar permoka už ginkluotę, tai apie tai išvis beveik nesvarstoma.

A. GRIGAITYTĖ IR H. JUODIŠKA

O kur dar kitos vagystės ?Jų galima vardyti šimtais- pinigai grobiami, plaunami, tai ir auksiniai prezidentūros tualetai, ir Kauno ,,auksiniai” tualetai, tai Masiulio ir Steponavičiaus aferos, Čepanonio aferos bei kiti nusikaltimai.  Išgrobstytos, sužlugdytos gamyklos, išgrobstyti bankai, išvogtas kolūkių turtas.

Bet  kaltų kaip ir nėra. Retai kada simboliškai nubaudžia kokį iešmininką.  Tačiau taip pateikiama per TV ekranus, ir spaudoje, internete , kad neva  dėl Lietuvos problemų ,,kalti” O.Titorenko, Ž.Razminas, V.Lekstutis, V. Švanys,  P. Masilionis,  A.Paleckis, G.Grabauskas ir jų bendražygiai. Kuo jie kalti? Šaukiama neva jie ,,griauna” Lietuvą. Kad jau nėra ko griauti, liko pamatai…užtai daugelis bėga ir bėga iš Lietuvos. Skurdu ir nyku darosi mūsų krašte.

Bet ne vien apie norėjosi parašyti. Yra toks dalykas-kaip eilę metų Socialistiniam Liaudies frontui rinkti 2 procentai gyventojų pajamų mokesčių  ,,nugulė” pas K.Bilansą? Svarbu tai, jog Bilansas nuo 2014 m. spalio jau nėra SLF narys. Puikiai pamenu, ir aš, Henrikas,  ir mano bendraamžis draugas pries porą metų pasirašėm, jog už kelerius metus pervedam tuos 2 procentus SLF veiklai. Ir kaip tie pinigai atsidūrė pas Bilansą? Kas per UAB metodai? Kas vyksta?

Ir dar. Kas liečia K. Bilansą, tai labai įdomu kur ,,nugula” foto, kurias visuose renginiuose ir akcijose daro tas žmogus? Jų niekas negauna, net jei paprašo, nesuprasi kur jos. Jis organizavo ir kelis video filmavimus, sukviesdavo žmones filmuotis. Kviesdavo filmuotis D. Šulcą, M. Bugakovą, G. Grabauską ir kt.  Tik po to tų video niekur nerasta, kiek teiravomės, jokio atsakymo. Kur ,,nugula” tos foto, video medžiaga? LR saugumui, vokiečių žvalgybai? Ar dar kam? Kam dirbi, Karli?

Kreipiamės į G. Grabauską-atkurkite tvarką fronto gretose. Kai kurios priemonės tiko, tikrai reikėjo griežtų priemonių tiek J. Kovalskio, tiek kai kurių kitų atžvilgiu. Tokių veikėjų, kurie drįso atvirai pulti ir žeminti Paleckį, Grabauską.  Be jokio žmogiškumo viešai internete išvadino Paleckį ir Grabauską ,,patologiniais banditais, melagiais”, ,,Lietuvos priešais”. Nors Paleckį ir Grabauską kiek persekiojo, šmeižė valdžia, o Kovalskio ne tik kad nekratė ir neteisė, bet jis  visada buvo valdžios globojamas-mokyklos direktorius, ,,Sodros” aukšto rango valdininkas ir pan. Bet matyt reiketų ir dar tvirčiau veikti. Be griežtumo nieko nebus..o visokių gandų skleidėjų nebijokit. Toks gyvenimas, kaip sakoma-kai mišką kerta, skiedros lekia.

Neseniai vyko Rusijos prezidento rinkimai. Užsienio stebėtojais kviesti įvairių šalių atstovai. Lietuvos oficialių pareigūnų niekas ten nekvietė. Matomai nekelia pasitikėjimo, apsivogę, apsimelavę. Stebėti prezidento rinkimus buvo pakviestas SLF pirmininkas G. Grabauskas. Tai didelis pasitikėjimas. Logiška jog tų kurstytojų ir vagių iš oficialios Lietuvos valdžios ir nekvietė, juos gi ,,rusai puola”. O pakvietė stebėti prezidento rinkimų porą socialistų pogrindininkų, kurie normaliai elgiasi, pasisako už taiką, už draugystę su Rusija, Baltarusija. Kiek žinom, Grabauskui visi žmonės lygūs-ir lietuviai, ir latviai, ir rusai, baltarusiai, ir armėnai, žydai. Jis mėgsta bendrauti, tiek su mokslo žmonėm, tiek su žmogaus teisių gynėjais, tiek su paprastais kaimo žmonėmis.   Jis tik nemėgsta tų aferistų, kurie sugriovė Lietuvą. Nemėgsta ir atsilikusių rusofobų, antisemitų, visokių niekšelių, kurie nugriovė Keturių komunarų paminlą, L. Giros paminklus, griauna paminklus tarybiniams kariams.

Yra svarbių dalykų, ką norime atvirai pasakyti:

1.-Kreipamės į Karlį Bilansą-gražinkit  apgaulės būdu užvaldytas  SLF lėšas.

  1. Kreipiamės į SLF narius-siūlykite įvairias priemones, kaip toliau veikti, kokias akcijas ar seminarus rengti. Ir pakviesti į mūsų gretas ir naujų narių.

3.Kreipiamės ir į  SLF pirmininką G.Grabauską  ir SLF valdybą, prašome kaip galima greičiau išspręsti  dėl tų 2 procentų už kelis metus, kurie ,,nugulė“ pas K. Bilansą, gražinimo.  Juk jis važinėjo po respubliką, keletą metų rinko tas lėšas, ir tą klausimą būtina spręsti.

4.Būtų  malonu ir draugiška, jei kas galėtų paremti gerb. G. Grabauską, kuriam nuo 2015 m. sausio tęsiasi ilga politinė byla, su tuo susiję persekiojimai, teismai. Štai neseniai teismas jį išteisino. Tačiau prokurorai apskundė, reiškia teismai tęsis ir toliau. Jis  atsidaves juda, stengiasi padėti ir kitiems , kiek žinom padėjo ir persekiojamiems mokytojams, ir kitiems problemų turintiems žmonėms, rengia įvairius renginius, teikia reikalavimus valdžiai,  spausdina proklamacijas. Gyvena  iš kuklių žurnalistinių honorarų, ir savo lėšomis dažnai dengia SLF išlaidas. Manome taip, padėkime vieni kitiems, burkimės, gal ir Lietuvoje sulauksim  gerų permiainų.

Henrikas Juodiška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Agne Grigaitytė

Print Friendly, PDF & Email