Mirė aktyvi SLF narė F.Pachar

Kovo 21 d. Vilniuje staiga  mirė Socialistinio Liaudies  fronto narė Felicija Pachar. Ji pasižymėjo kaip aktyvi organizacijos narė, dalyvaudavo įvairiose pilietinėse akcijose, siūlydavo įvairias iniciatyvas,  platino proklamacijas.

Felicija Pachar gimė 1953 m. sausio 1 d. Gardino mieste, Baltarusijoje.  Nuo aštuonerių metų kartu su šeima apsigyveno Lietuvos sostinėje  Vilniuje. Čia mokėsi, baigė vidurinę mokyklą. F. Pachar iš pradžių dirbo baldų kombinate ir dar keliose įmonėse, vėliau  paštinininke. Nuo 1982 m. ji ilgą laiką dirbo kiemsarge. Pasižymejo kaip gera darbuotoja, 2013 kovo mėnesį  buvo apdovanota kaip viena iš kelių ilgiausiai dirbančių  Vilniaus kiemsargių. Apie ją-kaip darbščią ir pavyzdingą kiemsargę ne kartą rašė respublikinė spauda.

  1. Pachar buvo drąsi ir pilietiška moteris. Žinojome jos problemas, gyveno kukliai, gyvenimo kokybei trukdė skurdas, tačiau ji laikėsi, bendravo su kitais SLF nariais, buvo viena iš aktyviausių organizacijos Vilniaus skyriaus narių. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos artimiesiems. Felicijos Pachar-patriotės,  kovotojos  už darbo žmonių teises šviesus atminimas išliks mūsų širdyse…

SLF pirmininkas Giedrius Grabauskas

SLF pirmininko pavaduotojai:

Alfredas  Kerikas

Pavelas Ževžikovas

Edikas Jagelavičius

Andrejus Gorbatenkovas

Print Friendly, PDF & Email