KAUNE ĮVYKO PILIETINĖ KONFERENCIJA ,,IŠLIKTI AR IŠNYKTI?”/ BIRUTĖS DILPŠIENĖS KNYGOS ,,TIESA BE TIESOS“ PRISTATYMAS

ŠĮ RENGINĮ ORGANIZAVO LIETUVOS TAIKOS GYNIMO KOMITETAS, SOCIALISTINIS LIAUDIES FRONTAS (SLF), LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA, MOTINŲ KLUBAS. ŠIOS PILIETINĖS KAIRIOSIOS ORGANIZACIJOS NUOSEKLIAI VEIKIA, JOS PASISAKO UŽ LIETUVĄ KAIP NEUTRALIĄ ŠALĮ, IR TVIRTAI TEIGIA-MŪSŲ KRAŠTAS TURI BŪTI TAIKOS ZONA.

NUO 2016 M. LAPKRIČIO MĖNESIO KAUNE IR KITOSE LIETUVOS VIETOSE RENGIAMOS KONFERENCIJOS, VYKDOMA AGITACIJA UŽ TAIKĄ IR SOCIALINIO TEISINGUMO ATKŪRIMĄ LIETUVOJE.  BE TO, TEIGIAMA-BŪTINA PAŽABOTI MASINĖS EMIGRACIJOS BANGĄ, KARTAIS JAU VADIAMA MASINIU ŽMONIŲ IŠVARYMU Į VAKARUS( IŠ MŪSŲ ŠALIES JAU PASITRAUKĖ APIOE DU MILIJONUS ŽMONIŲ).

 ŠIOS ORGANIZACIJOS PASISAKLO IR UŽ ISTORINĖS ATMINTIES IŠSAUGOJIMĄ-KAD BŪTŲ GERBIAMI IR PRIŽIŪRIMI TARYBINIŲ KARIŲ KAPAI, S. NĖRIES, J.JANONIO, P. CVIRKOS, K. PETRAUSKO IR KITŲ PAŽANGIŲ PATRIOTŲ PAMINKLAI, REIKALAUJA  ATSTATYTI PAMINKLUS  K. POŽELAI IR JO BENDRAŽYGIAMS(KETURIEMS KOMUNARAMS), L. GIRAI, J.VITUI, I. MESKUPUI-ADOMUI IR KITIEMS KOVOTOJAMS PRIEŠ FAŠIZMĄ. PASISAKO IR UŽ GATVIŲ PAVADINIMUS,-TŲ GATVIŲ KURIOS PAVADINTOS J. JANONIO, S. NĖRIES,  L. GIROS, P. CVIRKOS, P. MACEVIČIAUS, P. PAJARSKIO, B. ŽEKONIO IR KITŲ PATRIOTŲ VARDAIS, IŠSAUGOJIMĄ.

Renginyje pristatyta nauja rašytojos Birutės Dilpšienės knyga ,,Tiesa be tiesos“,  pasisakė   B. Dilpšienė, G. Grabauskas, F. Baliūnas, E. Satkevičius, D.Šulcas, P. Kavaliauskas, H. Juodiška, F. Salimovas, A. Kazlauskas, V. Šustauskas ir kiti patriotai-SLF, Lietuvos Taikos gynimo komiteto, Kovotojų už Lietuvą sąjungos ir kitų pažangių organizacijų nariai.

 Prieš prasidedant reginiui, tylos minute  pagerbtas   fašizmo aukų atminimas-Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikų aukų, ir šiuolaikinio fašizmo aukų atminimas.

Rašytoja Birutė Dilpšienė teigė-,,Mano kultūra turi apimti ir darbą, ir gyvenimą, ir laisvalaikį. Skatinu burtis, bendrauti, ginti savo teises. Nejaugi visi išbėgsime į Vakarus? Nejaugi –pasiduosime baimei? Mes neturime bijoti tiesos“.

Susidomėję žmonės klausė dvasininko, aktyvaus piliečio F. Baliūno pasisakymo, jis pabrėžė-,,Būtina žinoti istoriją, suprasti kertinius gyvenimo dėsnius. Gyvenime mačiau visko, ir šilto , ir šalto. Būkime išmintingi, kadaise prezidentas A. Brazauskas buvo pradėjęs tiesti tikrus geopolitinius tiltus, jis aktyviai bendravo su Rusijos, Kinijos, Izraelio lyderiais. Tai ne taip, kaip kai kurie dabartiniai vadukai, iš esmės statytiniai“.

Ilgesnis reportažas apie konferenciją  bus kitą savaitę.  SLF ir kitos pažangios organizacijos veikia pogrindžio sąlygomis, kovoja už laisvę, dalyvauja žmonių švietime,  nepaisant to, kad profašistinis režimas  vykdo masines politines represijas, žmonių skurdinimą ir vykdo masinę  deportaciją į Vakarus

Giedrius Grabauskas

fotoreportažas iš konferencijos/ B. Dilpšienės knygos pristatymo

Print Friendly, PDF & Email