KOVO 14 KAUNE ĮVYKS PILIETINĖ KONFERENCIJA IR BIRUTĖS DILPŠIENĖS KNYGOS ,,TIESA BE TIESOS“ PRISTATYMAS

RENGINĮ ORGANIZUOJA LIETUVOS TAIKOS GYNIMO KOMITETAS, SOCIALISTINIS LIAUDIES FRONTAS (SLF), LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA, MOTINŲ KLUBAS.

MŪSŲ POZICIJA:

Rašytoja Birutė Dilpšienė

-Lietuvos ateities koncepcijos įgyvendinimas- Lietuvos kaip neutralios šalies, taikos zonos formavimas. Antikarines pažiūras turinčių žmonių telkimas

-Tautų draugystės atkūrimas ir įtvirtinimas.  Žmogaus  teisių gynimas ir Lietuvos išlikimo problemos sprendimas (idėjos ir veiksmai, kurie gali pažaboti grėsmingą masinės emigracijos bangą, kartais jau vadinama masiniu žmonių išvarymu į Vakarus)

-Istorinės atminties puoselėjimas, ksenofobijos užkardymas ir  antifašistinė veikla

Bus pristatyta nauja rašytojos Birutės Dilpšienės knyga, renginyje dalyvaus   B. Dilpšienė, G. Grabauskas, E. Satkevičius, D.Šulcas, P. Kavaliauskas, H. Juodiška, A. Kazlauskas ir kiti patriotai-SLF ir kitų pažangių organizacijų nariai.

Bus pagerbiamas ir  fašizmo aukų atminimas-Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikų aukų, ir šiuolaikinio fašizmo aukų atminimas.

Apie konferencijos vietą bei kitas detales  informacija neteikiama. Išsamus reportažas pasirodys po renginio. SLF ir kitos pažangios organizacijos veikia pogrindžio sąlygomis, profašistinis režimas  vykdo masines politines represijas, be to ir įvairios provokatorių grupės (tokios kaip Kovalskio grupė ir kt.) trukdo pažangių socialistinių  jėgų veiklai.

 

SLF Infocentras

Print Friendly, PDF & Email