Kodėl susidorojama su Mickevičių šeima? Koks ,,teisingumas“ tariamai ,,laisvoje“ Lietuvoje?

Nuo 2016 m. rugpjūčio pabaigos viešojoje erdvėje nagrinėjama skandalinga istorija-kaip susidorojama su Neringa Mickevičiene (iki 2017 m. vasaros-N. Gerasimoviene) ir jos vaikais Luku bei Dovydu. Represijos palietė ir Neringos draugą Darių Mickevičių, nuo 2017 m. vasaros tapusį oficialiu sutuoktiniu.

N. Mickevičienė su vaikais dar iki represinių veiksmų prieš jos šeimą. -foto 2015 metais

Apie šią istoriją žmonės skaitė ,,Laisvame laikraštyje“, interneto portale www.slfrontas.lt, interneto portale ekspertai.eu, matė apie tai ir TV laidose. Vis tik trumpai priminsiu-2016 m. rugpjūčio 26 d. Neringa Gerasimovienė savo bute Elektrėnuose išskyrė susipešusius vaikus. Beskirdama viena kartą uždrožė telefono pakroviklio laidu savo vyresniajam sūnui Lukui. Greit po to į butą atėjo socialinė darbuotoja, ji pamatė sukaitusius vaikus (po peštynių abu buvę sušilę, išraudę) ir pradėjo jiems uždavinėti klausimus. Tada Lukas ir prasitarė -,,Mane mušė….“. Soc. darbuotoja Aušra Rumsevičienė  apsidžaugė ir puolė skambinti į policiją, į vaikų teisių apsaugos skyrių.

 To pasekmės-N. Gerasimovienė buvo areštuota, laikoma policijos patalpose daugiau nei parą. Apklausos ir įtarimų pateikimas vyko be advokato, neleista jo pakviesti, o tai jau grubus žmogaus teisių pažeidimas. Pareikšti įtarimai pagal LR BK 140 str. 3 dalį (Nežymus sveikatos sutrikdymas ar fizinio skausmo sukėlimas). O Neringos vaikai išvežti į Beižionių globos namus.

Neringos mama, vaikų močiutė Žibutė Martuzienė 2016-09-05  padavė pareiškimą Elektrėnų  savivaldybės darbuotojams, šiame pareiškime ji prašo paskirti ją laikinąja vaikų globėja. Deja, vaikų globa jai taip ir nebuvo patikėta, vaikai per jėga buvo laikomi Beižionių globos namuose.

Toliau istorija vystėsi dramatiškai, byla N. Mickevičienės atžvilgiu nebuvo nutraukta. Trakų apylinkės teismas 2017 m. pabaigoje ją pripažino kalta ir paskyrė 940 eurų baudą. Tą patį nuosprendį paliko galioti ir Vilniaus apygardos teismas, svarstęs bylą šių metų vasarį. Kai kuriuose teismų posėdžiuose man teko asmeniškai dalyvauti, juos stebėti.

Dar viena svarbi aplinkybė-nors N. Mickevičienė daug kartų kreipėsi su prašymais gražinti jai vaikus, jų ne tik negražino, bet ir nuspręsta jog Neringa dar  turi mokėti už jų išlaikymą-360 eurų per mėnesį.

Neringos vyras  Dariaus Mickevičiaus irgi patiria grubius spaudimo veiksmus. Jis neneigia, jog yra padaręs pažeidimą-dar 2016 m. pabaigoje viravo šiek tiek išgėręs.  Už tai  2017-02-20 jis buvo nuteistas-Trakų apylinkės teismas jį pripažino  kaltu pagal LR BK 287 strp. 7 dalį. Ir paskyrė bausmę-4 mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BK 75 strp.,paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 metams. Paskirti apribojimai- nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto būti namuose.

Trakų rajono apylinkės teisme 2017-11-27 buvo svarstomas Vilniaus apygardos probacijos  tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo D.Mickevičiaus atžvilgiu.

Buvo remtasi tuo, jog D.Mickevičius tariamai pažeidžia apribojimus-tarnybos darbuotojai pastoviai vykdė tikrinimo reidus, ir keletą kartų jo nerado namuose.

Darius pabrėžė, kad tie keletas atvejų buvo atsitiktiniai,  arba grįžęs po darbo  jis miegojo arba buvo trumpai išėjęs iš namų.

Dirbo jis pereitais metais net keliose vietose, nes norėjo išlaikyti save ir savo šeimą.   Dirbdavo statybose-UAB ,,Metis“, UAB ,,Brosas“ ir UAB ,,Neivita“.

Anot D. Mickevičiaus, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus aktuose išvardyti  duomenys yra supainioti ir dažnai ne visai tikslūs. Jis teigia: ,,Akte pateikiama, jog 2017-10-28, apie 22 val. 25 min. manęs nebuvo namuose. Tačiau iš namų buvau išėjęs visai trumpam, tik keliolikai minučių, nes būtinai reikėjo telefono pakroviklio, ir dėl to buvau nuėjęs pas seserį jo paimti. Nuo pat ryto turėjau skambintis darbo reikalais, tad man buvo būtina pakrauti telefoną“.

Neringa Mickevičienė pabrėžė: ,,Jaučiuosi prastai. Nes esu nuteista , paskirta didelė bauda, trukdoma susitikti su vaikais. Iš valdžios struktūrų atstovų patiriu  grūmojimus, arba jaučiu jų abejingumą.  Vaiko tėvas pilietis Matakas su manimi elgiasi ciniškai, net atvirai pareiškė, jog jis turi ryšių, duoda kyšius, ir dėl to jam jau patikėta jaunesniojo sūnaus Dovydo globa (yra tai įrodantis telefoninio pokalbio įrašas)“.

Ir dar viena svarbi aplinkybė-neseniai ,,Elektrėnų kronikoje“ ir ,,Elektrėnų žiniose“ pasirodė spausdintinė medžiaga apie N. Mickevičienės  teismą. Štai ką sako Neringa:  ,,Labai nustebau, aiškinausi kas vyksta ir sužinojau jog laikraščiai gavo užsakymą iš policijos skelbti tą informaciją. Paskambinau Elektrėnų policijos vadovui A. Grudinskiui ir jis tai patvirtino. Apie kokią teisinę valstybę kalbame, jei policijos vadovai savo nuožiūra užsako straipsnius apie LR piliečius? Kas jiems davė tokią teisę? „

Deja, įvairios valdžios žinybos tiesiog mėgaujasi savo galia. Ir užjausti, žmogiškai vertinti piliečius jiems net nesinori. Štai kokias aplinkybes išdėsto D. Mickevičius : ,,2018-02-23  d. apie 16.30 pas mus vėl lankėsi probacijos tarnybos atstovai. Buvome vonioje su žmona ir negirdėjome jų beldimosi į duris. Noriu  pabrėžti,  kad skambutis kol kas atjungtas dėl žmonos Neringos Mickevičienės sveikatos būklės. Ji nėščia, jos sveikata prasta ir šaižūs skambučiai ją jaudina. Tuo labiau kad į mūsų laiptinę kartais užklysta kažkokie nepažįstami girtaujantys asmenys, kurie ima smarkiai skambinti į duris ir tai sujaudina žmoną. Pagal gydytojų rekomendacijas jai reikia ramybės ir stabilumo“.

Tokia situacija-šis LR pilietis yra padaręs pažeidimą, tačiau  šiuo atveju yra  objektyvios priežastys, į kurias probacijos tarnybos atstovai turėtų atsižvelgti.  O nepulti sudoroti taikaus piliečio, kuris prižiūri nėščią žmoną.

Darius Mickevičius teigia : ,,2018-02-26 d. priimtas Trakų teismo sprendimas mane suimti ir keturiems mėnesiams įkalinti yra kraštutinė priemonė. Tada kreipiausi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu pakeisti šį verdiktą. Tikiuosi jog bus atsižvelgta i situaciją. Įkalinimas atskirtų mane nuo žmonos ilgam laikotarpiui, o ji  nėščia, artėja gimdymas. Faktiškai jai tektų gimdyti tuo laiku, kai būčiau už grotų. Nebūtų kas ja rūpinasi ir padeda jai.  Be  to, tokiu atveju aplamai atimama galimybė pilnavertiškai rūpintis ja, padėti išlaikyti šeimą. Pabrėžiu- seniau darbo reikalais kartais tekdavo vykti nemenką atstumą, dėl to kartais grįždavau į namus gan vėlai.   O dabar esu registruotas darbo biržoje, lankau kursus, aktyviai  ieškau galimybių įsidarbinti. Ilgai dirbau, šiuo metu  laikinai nedirbu, lankau kursus, rūpinuosi ir žmona, kuri yra nėščia. Žmona Neringos Mickevičienės sveikatos būklė prasta, nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio iki šiol ji keletą kartų gydėsi ligoninėje, dažnai turi lankytis  pas įvairius gydytojus“.              

Giedrius Grabauskas

Socialistinis liaudies  frontas ir kitos organizacijos vykdė 2016 m. rugsejo men.vykdė piketą Elektrėnuose su reikalavimu gražinti Neringos vaikus iš vaikų namų. po piketo akcijos dalyviai bendravo ir su vietos meru K.Vaitukaičiu

 
Print Friendly, PDF & Email